Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

Biểu mẫu,Việc làm - Nhân sự
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      215      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
9jjotq
Danh mục
Biểu mẫu,Việc làm - Nhân sự
Thể loại
Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-LĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP
Ngày đăng
22/5/2015
Loại file
Số trang
0
Dung lượng
Lần xem
215
Lần tải
0
  DOWNLOAD

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

 

Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài - Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-LĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.
TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
(ENTERPRISE/ORGANIZATION) Số (No): ……../……..-…….
V/v đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.
Suggestion for issuance of work permit for foreign employee
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Socialist Republic of Vietnam
Independence - Freedom - Happiness
......., ngày ..... tháng ..... năm ........
......., date ....... month .......year ......
Kính gửi: .....................................................................................................
To: .............................................................................................................
1. Tên doanh nghiệp/tổ chức: ........................................................................................................
Name of enterprise/organization:
2. Loại hình doanh nghiệp/tổ chức: ………………………………………………………………..
Form of enterprise/organization:
3. Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức: ………………………..…… người.
Total of employee:
Trong đó số lao động nước ngoài là: ……………………………………………………… người.
Number of foreign employees:
4. Địa chỉ: ..............................................................................................................................
Address:
5. Điện thoại: ..........................................................................................................................
Telephone number (Tel):
6. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: .....................................................................................
Permission for business (No):
7. Cơ quan cấp: .......................................................................Ngày cấp: ..................................
Place of issue ............................................... Date of issue ......................................................
8. Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): ..............................................................................................
Fields of business:
Đề nghị: .................................................... cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, cụ thể như sau:
Suggestion: ................ issuance of work permit for foreign employee, the detail as below.
9. Họ và tên: ......................................................................... 10. Nam (M) Nữ (F) .........................
Full name:
11. Ngày, tháng, năm sinh: .............................................................................................................
Date of birth (DD-MM-YY):
12. Quốc tịch hiện nay: ....................................................................................................................
Nationality:
13. Số hộ chiếu ................................................................................ 14. Ngày cấp: ............................
Passport number ............................... Date of issue .........................................................
15. Cơ quan cấp: .......................................................................... 16. Thời hạn hộ chiếu: ..................
Issued by ....................................... Date of expiry ...............................................
17. Trình độ chuyên môn (tay nghề): .......................................................................................................
Professional qualification (skill):
18. Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: ...................................................................................................
Working at enterprise, organization:
19. Địa điểm làm việc: ..............................................................................................................................
Working place:
20.Vị trí công việc: ...................................................................................................................................
Job assignment:
21. Thời hạn làm việc từ ngày .......... tháng ........... năm ........... đến ngày ........... tháng ........... năm ......
Period of work from ............................................................................. to .........................................
I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Education and Qualifications ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
II. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC
Working period 22. Nơi làm việc
- Nơi làm việc lần 1:
First working place:
Vị trí công việc: .............................................................................................................................
Job assignment:
Thời gian làm việc từ ngày: ........./........../.......... đến ngày: .........../.........../.....................................
Period of work from .................... To .....................
- Nơi làm việc lần 2: ………………………………………………………………………………….
- Nơi làm việc lần: ........................................................................................................................
- Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: ...........................................................................................
Last or cu
ent working place:
+ Vị trí công việc: ...........................................................................................................................
Job assignment:
+ Thời gian làm việc từ ngày: ........./........../.......... đến ngày: .........../.........../...................................
Period of work from ................................................. To ...................................................................
III. THÔNG TIN KHÁC
Other information 23. Chứng minh trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí công việc sẽ đảm nhận: ……………………….....
Professional qualification (skill) of foreign employee meet the requirements of the assigned positions:
24. Lý do ông (bà) ............................................................. làm việc tại Việt Nam: ..............................
The reasons for Mr. (Ms.) ............................................................. working in Vietnam ........................
25. Mức lương: ……………………..VNĐ.
Wage/Salary:
26. Đến cư trú tại Việt Nam lần thứ: ………………………………………………………………
Times of residence in Viet Nam: ..................times.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu đơn vị.
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
On behalf of enterprise/organization
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(Signature and stamp)
Các bạn có thể kích vào nút Tải về để tải thêm mẫu văn bản sau: Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài - Mẫu số 8.

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Van-ban-de-nghi-cap-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai.[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự