Trắc nghiệm Hóa Học Đại Cương – (Có đáp án)

Ngành Y - Dược,Dược
  Đánh giá    Viết đánh giá
 2284      20547      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
dyyntq
Danh mục
Ngành Y - Dược,Dược
Thể loại
Ngày đăng
20/5/2014
Loại file
pdf
Số trang
41
Dung lượng
0.48 M
Lần xem
20547
Lần tải
2284
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Đây là một số câu hỏi trắc nghiệm và có đáp án về bộ môn Hoá học đại cương

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Trắc nghiệm Hóa Học Đại Cương – (Có đáp án)

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Trắc nghiệm Hóa Học Đại Cương – (Có đáp án) slide 1

Tài liệu Trắc nghiệm Hóa Học Đại Cương – (Có đáp án) slide 2

Tài liệu Trắc nghiệm Hóa Học Đại Cương – (Có đáp án) slide 3

Tài liệu Trắc nghiệm Hóa Học Đại Cương – (Có đáp án) slide 4

Tài liệu Trắc nghiệm Hóa Học Đại Cương – (Có đáp án) slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
2
82
Trắc nghiệm hóa vô cơ
1
http://www.ebook.edu.vn
Biên soạn: Phạm Vũ Nhật
Chương 1.
Các khái niệm cơ bản
1.
Phát biểu nào dưới đây không đúng?
A. Electron có khối lượng là 0,00055 đvC và điện tích là 1-
B. Proton có khối lượng là 1,0073 đvC và điện tích là 1+
C. Trong nguyên tử, số proton bằng số electron
D. Nơtron có khối lượng là 1,0073 đvC và điện tích là 1+
2.
Đồng vị là các dạng của cùng nguyên tố hóa học có cùng số …… trong hạt nhân
nguyên tử nhưng có …… khác nhau vì có chứa số …… khác nhau.
A. proton, nơtron, electron
B. proton, số khối, nơtron
C. electron, số khối, nơtron
D. electron, nơtron, số khối
3.
Khối lượng nguyên tử 24Mg = 39,8271.10-27 kg. Cho biết 1 đvC = 1,6605.10-24 g. Khối
lượng nguyên tử của 24Mg tính theo đvC bằng:
A. 23,985 đvC
C. 24,000 đvC
B. 66,133 đvC
D. 23,985.10-3 đvC
4.
Số nguyên tử H có trong 1,8 gam H O là:
A. 0,2989.1023 B. 0,3011.1023
C. 1,2044.1023 D. 10,8396.1023
5.
Cho 7Li = 7,016. Phát biểu nào dưới đây đúng cho 7Li?
A. 7Li có số khối là 7,016
B. 7Li có nguyên tử khối là 7,016
C. 7Li có khối lượng nguyên tử là 7,016 g
D. 7Li có khối lượng nguyên tử là 7,016 đvC
6.
Phát biểu nào dưới đây không đúng cho 206Pb?
A. Số điện tích hạt nhân là 82
B. Số nơtron là 124
C. Số proton là 124
D. Số khối là 206
7.
Nếu tăng từ từ nhiệt độ dung dịch NaCl từ 10ºC lên 90ºC, giả sử nước không bị bay
hơi, thì :
A. Nồng độ mol/L của dung dịch sẽ không thay đổi
B. Nồng độ phần trăm khối lượng của dung dịch sẽ không thay đổi
C. Nồng độ mol/L của dung dịch sẽ tăng
D. Nồng độ phần trăm khối lượng của dung dịch sẽ tăng
8.
Độ tan của một chất rắn thường được biểu diễn bằng số gam chất rắn hòa tan tối đa
trong 100 gam nước ở nhiệt độ xác định. Độ tan của KCl ở 0ºC là 27,6. Nồng độ phần
trăm khối lượng của dung dịch bão hòa KCl ở 0ºC là:
A. 21,6%
B. 20,5%
C. 15,8%
D. 23,5%
9.
Trộn 200 mL HCl 1 M với 300 mL HCl 2 M. Nếu sự pha trộn không làm thay đổi thể
tích các dung dịch đem trộn, thì dung dịch mới có nồng độ là:
A. 1,5 M
B. 1,2 M
C. 1,6 M
D. 1,8 M
Trắc nghiệm hóa vô cơ
2
http://www.ebook.edu.vn
Biên soạn: Phạm Vũ Nhật
10. Thể tích dung dịch H3PO4 14,7 M cần để điều chế 125 mL dung dịch H3PO4 3,0 M là:
A. 25,5 mL B. 27,5 mL C. 22,5 mL D. 20,5 mL
11. Một hỗn hợp khí O2 và CO2 có tỉ khối so với hiđro là 19. Phần trăm thể tích của O2
trong hỗn hợp là:
A. 40%
B. 50%
C. 60%
D. 70%
(O = 16; C = 12; H = 1)
12. Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí HCl (đktc) vào 100 mL nước để tạo thành dung dịch
HCl. Nồng độ phần trăm khối lượng của dung dịch này là:
A. 5,2%
B. 10,4%
C. 5,5%
C. 11%
(H = 1; Cl = 35,5)


+


Trắc nghiệm hóa vô cơ
3
http://www.ebook.edu.vn
Biên soạn: Phạm Vũ Nhật
Chương 2.
Phản ứng hóa học
1.
Số oxi hóa của N trong các chất tăng dần theo thứ tự:
A. NO 2O 3 3
B. NH4 2 2O 2 3
C. NH3
2
2 3
D. NH3 2O 2 2O5
2.
Số oxi hóa của Fe trong FexOy là:
A. +2x B. +2y
C. +2y/x
D. +2x/y
3.
Trong các phản ứng phân hủy dưới đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa - khử?
A. CaCO3 CaO + CO2
B. 2NaHSO3 Na2SO3 + SO2 + H2O
C. 2Cu(NO3)2 2CuO + 4NO2 + O2
D. 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O
4.
Trong các phản ứng dưới đây:
a) Fe + 2HCl FeCl2 + H2
) Zn + CuSO4 ZnSO4 + Cu
c) CH4 + Cl2 CH3Cl + HCl
d) BaCl2 + H2SO4 BaSO4 + 2HCl
Số phản ứng không phải phản ứng oxi hóa - khử là:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
5.
Phản ứng nào dưới đây, nước đóng vai trò là chất oxi hóa?
A. NH3 + H2O  NH4+ + OH-
B. 2F2 + 2H2O 4HF + O2
C. HCl + H2O H3O+ + Cl-
D. 2Na + 2H2O 2NaOH + H2
6.
Trong các phản ứng sau, phản ứng nào HCl đóng vai trò là chất khử?
A. 4HCl + 2Cu + O2 2CuCl2 + 2H2O
B. 4HCl + MnO2 MnCl2 + Cl2 + 2H2O
C. 2HCl + Fe FeCl2 + H2
D. 2HCl + CuO CuCl2 + H2O
7.
Cho phản ứng: 3Sn2+ + Cr2O72- + 14H+ 3Sn4+ + 2Cr3+ + 7H2O. Phát biểu nào dưới
đây là đúng?
A. H+ là chất oxi hóa.
B. Sn2+ bị khử.
C. Axit không quan trọng đối với phản ứng.
D. Cr2O72- là chất oxi hóa.
8.
Trong không khí có H2S, Ag bị hóa đen do có phản ứng sau:

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN
mytran2208 Trả lời Thích   0 11/5/2019 7:02:34 PM
Tài liệu rất tốt . Rất cần thiết cho sinh viên
ngocct2000 Trả lời Thích   0 8/20/2019 12:55:24 PM
tài liệu tốt, tài liệu tốttài liệu tốt
BBBBBB Trả lời Thích   0 10/13/2019 5:46:36 AM
tài liệu rất hay và bổ ích
huytrantien123 Trả lời Thích   0 10/12/2019 1:52:52 AM
tai lieu tot tai lieu tot tai lieutot
maimaimai Trả lời Thích   0 10/29/2019 6:09:57 AM
tài liệu tốt, tài liệu tốttài liệu tốt
uyenvy Trả lời Thích   0 12/26/2018 2:58:33 AM
tai lieu tot, tai lieu tot, tai lieu tot
hai123274 Trả lời Thích   0 10/6/2019 12:25:20 AM
tai lieu tot,tai lieu tot, tai lieu tot, tai lieu tot
pepperpotts1208 Trả lời Thích   0 11/10/2019 9:15:17 AM
Tài liệu rất hữu ích đối với sinh viên như mình. Xin cảm ơn
quan180401 Trả lời Thích   0 10/25/2019 7:51:25 AM
rất hay rất hay rất hay rất hay rất hay
quyettamratruong Trả lời Thích   0 12/31/2018 5:51:34 AM
có rất nhiều nội dung hay
thanh090909 Trả lời Thích   0 11/9/2019 8:34:36 AM
Tài liệu hay đầy đủ dạng
BBBBBB Trả lời Thích   0 10/13/2019 5:47:03 AM
tài liệu tốt, tài liệu tốttài liệu tốt
hai123274 Trả lời Thích   0 10/6/2019 12:24:53 AM
chưa đọc thử, hy vọng ................................
bichhanh Trả lời Thích   0 8/9/2019 11:04:55 AM
nội dung đầy đủ.
yenkhoa2001 Trả lời Thích   0 10/20/2019 9:35:56 PM
Tai lieu hay va bo ich

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

4
15 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (13)
Tài liệu tốt (2)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
9/11/2019 8:15:50 PM
tai lieu tot, noi dung day du hay
10/6/2019 12:26:03 AM
không tải đc, đùa à
10/13/2019 5:49:07 AM
tài liệu tốt, tài liệu tốttài liệu tốt hay
10/24/2019 9:10:49 PM
tài liệu giúp ích cho mn
10/28/2019 12:49:53 AM
Tài liệu tốt hay và bổ ích
10/28/2019 12:50:44 AM
Tài liệu hay bổ ích
10/29/2019 6:10:36 AM
tài liệu tốt, tài liệu tốt lắm lắm
10/29/2019 6:42:59 AM
tài liệu hay rất bổ ích
11/5/2019 7:03:06 PM
Tài liệu rất tốt . Rất cần thiết cho sinh viên
11/9/2019 4:18:29 AM
Tài liệu rất tốt . Rất cần thiết cho sinh viên
11/9/2019 8:35:12 AM
Tài liệu hay đầy đủ dạng bt
11/9/2019 11:32:36 PM
tài liệu rất hay, đầy đủ dạng bài
11/9/2019 11:33:06 PM
Tài liệu rất tốt . Rất cần thiết cho sinh viên
11/9/2019 11:33:46 PM
tài liệu tốt hay tốt hay
11/10/2019 8:29:02 PM
Tài liệu rất hữu ích cho sv

 
LINK DOWNLOAD

Trac-nghiem-Hoa-Hoc-Dai-Cuong-Co-dap-an.pdf[0.48 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự