tổng hợp một số bài tập toán kinh tế

Giáo dục đại cương,Kinh tế học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 4      362      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
9uvntq
Danh mục
Giáo dục đại cương,Kinh tế học
Thể loại
bài tập toán kinh tế, kinh tế học
Ngày đăng
3/1/2014
Loại file
pdf
Số trang
10
Dung lượng
0.20 M
Lần xem
362
Lần tải
4
  DOWNLOAD

tổng hợp một số bài tập toán kinh tế

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

tổng hợp một số bài tập toán kinh tế

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu tổng hợp một số bài tập toán kinh tế slide 1

Tài liệu tổng hợp một số bài tập toán kinh tế slide 2

Tài liệu tổng hợp một số bài tập toán kinh tế slide 3

Tài liệu tổng hợp một số bài tập toán kinh tế slide 4

Tài liệu tổng hợp một số bài tập toán kinh tế slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

BÀI TẬP TO`N KINH TẾ
CHÝÕNG I: QUY HOẠCH TUYẾN T˝NH
I.
Lập mô hình toÆn học cho cÆc bài toÆn dýới ðây
1.Một xí nghiệp có ẫ mÆy ỉố ặốCố D døng ðể sản xuất ra ụ loại sản phẩm ðịnh mức thời
gian cho mỗi sản phẩm ðối với từng mÆyố quỹ thời gian của từng mÆy ðýợc cho trong
ảng sauế
SP
—ịnh mức thời gian cho sản phẩm ị giờứ
M`Y
SP1
SP2
SP3
SP4
SP5
SP6
A: 132
1
2
1
3
1
0
B: 120
2
1
1
2
3
2
C: 100
1
2
0
2
1
3
D: 144
2
2
2
1
4
2
GiÆ ợ SP
40
30
35
75
65
60
(1000 ðứ
Hªy lập phýıng Æn sản xuất sao cho tổng thu nhập là lớn nhất ịMaxứ mà vẫn ðảm bảo an
toàn cho mÆyừ
2. Một phân xýởng có nhiệm vụ sản xuất ra ổ loại sản phẩm cần sử dụng ậ loại nguyŒn
liệu ỉ và ặừ Hao phí nguyŒn liệuố dự trø nguyŒn liệu cho trong bảng
dýới ðâyừ Hªy lập
kế hoạch sao cho tổng chi phí nhỏ nhất với ðiều kiện không ðýợc sử dụng quÆ số nguyŒn
liệuố tổng số sản phẩm cả ổ loại không ít hın ổởủ, số sản phẩm ợ không ít hın ậởấ tổng
số sản phẩmừ
NguyŒn liệu
Sản phẩm
Dự tính nguyŒn liệu
I
II
III
(kg)
A
2
1
3
1500
B
1
2
2
650
Chi phíỹ SP
8
5
10
(1000ðứ
3. Ba khu ðất ngýời ta dự tính trồng ổ lạo cây lýıng thựcế Ngôố khoai và sắnừ Nªng suất
và chi phí trŒn ợha với mỗi loại cây ở từng khu ðất và nªng suất ịtạứ
chi phí ợủủủðỹhaừ
Diẹn tíchịhaứ
Ngô
Khoai
Sắn
KI: 30
28
150
54
80
42
80
KII: 50
32
120
45
75
48
90
KIII: 27
30
140
47
70
38
70
YŒu cầu
1000
1200
1500
Hªy phân bố cây trồng cho hết ðất ðai sao cho ðảm bảo yŒu cầu về số lýợng và tổng chi
phí là nhỏ nhấtừ
4. Có ậ xí nghiệp sản xuất ậ loại sản phẩmừ ặiết rằng ðầu tý ợủủủð vào xí nghiệp I trong
1 ðın vị thời gian làm ðýợc ợốậ sản phẩm ỉ và ợố8 sản phẩm ặ còn ðầu tý ợủủủð vào xí
nghiệp II làm ðýợc ợốử SP ỉ và ủốử Sp ặừ NguyŒn liệu và lao ðộng cung cấp cho việc sản
xuấtố ðịnh mức nguyŒn liệu lao ðộng và dự trø nguyŒn liệu cho trong bảng dýới ðâyừHªy
tìm phýıng Æn ðầu tý sao cho tổng số vốn bỏ ra ít nhấtừ
Bộ môn ToÆn-Bài tập ToÆn Kinh Tế
- Døng cho SV cÆc lớp tín chỉ!
1
1
1
'
1
'
x
'
x
'
x
+
1
'
1
'
x
'
x
'
x
+
1
'
1
'
1
'
x
%
'
1
1
'
1
'
x
'
x
'
x
+
1
NguyŒn liệu dự trøế ẫủủ tấn và giừo lao ðộng là ậủủủủủ giờ
XN
—ịnh mức hao phí LNịkgỹSPứố lao ðộngịgiờỹSPứ
A
B
NL
L—
NL
L—
I
4
2
10
4
II
4,2
3
9
4,5
YŒu cầu số
lýợng SP
21000
20000
II.Giải cÆc bài toÆn sau bằng phýıng phÆp hình học
1.
f (X) ! x " x2 ##$Min
thỏa mªn
&2x " x2 %8
'x " 2x2 %10
* 1 ( x2 )4
(2 1 " x2 )4
' 1, x2 %0
2.
f (X) ! 6x1
"
5x2 ##$Max
& x " x2 %2
' 3x ( 2x2 ) 6
thỏa mªn *( 1 " x2 ) 2
2 1 ( x2 % 0
' 1, x2 %0
3. Max ( x1 - x2 )
thỏa mªn
&2x (3x2 %(6
'(2x " x2 % 6
* x ( 2x2 )1
' 1 " x2 )5
+ x , x2 0
4. Min ( 4x1 + x2 )
thỏa mªn
& x ( 2x2 ) 0
'x " 2x2 % 6
*3 1 " x2 % 6
(2 1 "x2 ) 4
' 1, x2 %0
III.
Giải cÆc bài toÆn sau bằng phýıng phÆp ðın hình
Bài 1.
f (X) ! x ( x2 " x3 " x4 " x5 ( x6 ##$Min
Bộ môn ToÆn-Bài tập ToÆn Kinh Tế
- Døng cho SV cÆc lớp tín chỉ!
2
1
'
x
*
x
'
+
1
1
'
x
*
x
'
+
1
'
*
'
1
1
'
'
1
'
+
1
1
'
'
'
+
1
1
'
x
*
x
'
1
Bài 2.
&x " x4 "6x6 ! 9
'3 1 " x2 ( 4x3 " 2x6 ! 2
1 " 2x3 " x5 " 2x6 ! 2
' xj % 0 ; ,j !1,6
f (X) ! 5x " 2x2 " 4x3 " x4 "5x5 "3x6 ##$Min
Bài 3.
&2x " x2 " 4x3 "3x5 !152
'4 1 " 2x3 " x4 "3x5 ! 60
3 1 " x5 " x6 !36
' xj % 0, ,j !1,6
f (X) ! 4x2 (2x3 (13x4 "7x5 "10x6 ##$Min
Bài 4.
&x (3x2 " 2x3 "13x4 (7x5 (12x6
' ( x2 " x3 " 4x4 ( x5 ( 4x6
' 2x2 " x3 ( 2x4 " 2x5 (4x6
+ xj % 0, ,j !1,6
f (X) ! x " x2 ( x3 ##$Max
! (9
! (3
! 9
Bài 5.
&2x " x2 "3x3 " x4 !1
*x " 2x2 ( 2x3 " x5 !1
' xj % 0 ,j !1,5
f (X) ! 3x "2x2 "14x3 "13x4 " 4x5 ##$Max
Bài 6.
&x " 2x3 " x4 " x5
* x2 " x3 " 2x4 " x5
' xj % 0 ,j !1,5
f (X) ! 2x " x2 "5x3 "3x4 ##$Min
!1
!1
Bài 7.
& x " 2x2 "3x3 !15
'2 1 " x2 "5x3 ! 20
' 1 " 2x2 " x3 " x4 !10
+ xj % 0 ,j !1,4
f (X) ! 2x "8x2 "2x3 ##$Max
Bộ môn ToÆn-Bài tập ToÆn Kinh Tế
- Døng cho SV cÆc lớp tín chỉ!
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

tong-hop-mot-so-bai-tap-toan-kinh-te.pdf[0.20 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự