THỰC HÀNH BỆNH TIM MẠCH

Ngành Y - Dược,Bác sĩ đa khoa
  Đánh giá    Viết đánh giá
 20      212      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
tbwntq
Danh mục
Ngành Y - Dược,Bác sĩ đa khoa
Thể loại
THỰC HÀNH BỆNH TIM MẠCH
Ngày đăng
16/1/2014
Loại file
pdf
Số trang
525
Dung lượng
9.49 M
Lần xem
212
Lần tải
20
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

THỰC HÀNH VÊ BỆNH TIM MẠCH

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

THỰC HÀNH BỆNH TIM MẠCH

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu THỰC HÀNH BỆNH TIM MẠCH slide 1

Tài liệu THỰC HÀNH BỆNH TIM MẠCH slide 2

Tài liệu THỰC HÀNH BỆNH TIM MẠCH slide 3

Tài liệu THỰC HÀNH BỆNH TIM MẠCH slide 4

Tài liệu THỰC HÀNH BỆNH TIM MẠCH slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Copyright © 2008. Finloev. All rights reserved
Potocity2020@yahoo.com.vn
Nguyen Quoc Phuong K29G
Trong tay c¸c b¹n lμ mét cuèn s¸ch rÊt bæ Ých vÒ thùc hμnh trong chÈn
®o¸n vμ ®iÒu trÞ c¸c bÖnh tim m¹ch th−êng gÆp. TÝnh ®¬n gi¶n, thùc tiÔn
cao nh−ng còng kh¸ cËp nhËt vμ ®Çy ®ñ th«ng tin ®Ó c¸c b¹n cã thÓ vËn
dông ®−îc tèt nhÊt trong thùc tÕ c«ng viÖc còng nh− häc tËp lμ mong mái
cña nh÷ng t¸c gi¶ tham gia biªn so¹n quyÓn s¸ch nμy...
Copyright © 2008. Finloev. All rights reserved
Potocity2020@yahoo.com.vn
Copyright © 2008. Finloev. All rights reserved
Potocity2020@yahoo.com.vn
Nguyen Quoc Phuong K29G
NguyÔn l©n viÖt
(Chñ biªn)
Thùc
hμnh
BÖnh
tim
m¹ch
Nhμ xuÊt b¶n Y häc
2003
Copyright © 2008. Finloev. All rights reserved
Potocity2020@yahoo.com.vn
Copyright © 2008. Finloev. All rights reserved
Potocity2020@yahoo.com.vn
Nguyen Quoc Phuong K29G
NguyÔn l©n viÖt
(Chñ biªn)
Thùc
hμnh
BÖnh
tim
m¹ch
Nhμ xuÊt b¶n Y häc
2003
Copyright © 2008. Finloev. All rights reserved
Potocity2020@yahoo.com.vn

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

THUC-HANH-BENH-TIM-MACH.pdf[9.49 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự