THUẬT TOÁN TRONG TOÁN RỜI RẠC

Giáo dục đại cương,Toán rời rạc
  Đánh giá    Viết đánh giá
 10      523      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
qwvntq
Danh mục
Giáo dục đại cương,Toán rời rạc
Thể loại
THUẬT TOÁN TRONG TOÁN RỜI RẠC, thuat toan trong toan roi rac, thuat toan
Ngày đăng
3/1/2014
Loại file
pdf
Số trang
18
Dung lượng
0.22 M
Lần xem
523
Lần tải
10
  DOWNLOAD

THUẬT TOÁN TRONG TOÁN RỜI RẠC Có nhiều lớp bài toán tổng quát xuất hiện trong toán học rời rạc, Chẳng hạn, cho một dãy các số nguyên, tìm số lớn nhất; cho một tập hợp, liệt kê các tập con của nó; cho tập hợp các số nguyên, xếp chúng theo thứ tự tăng dần; cho một mạng, tìm đường đi ngắn nhất giữa hai đỉnh của nó. Khi được giao cho một bài toán như vậy thì việc đầu tiên phải làm là xây dựng một mô hình dịch bài toán đó thành ngữ cảnh toán học.

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

THUẬT TOÁN TRONG TOÁN RỜI RẠC

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu THUẬT TOÁN TRONG TOÁN RỜI RẠC slide 1

Tài liệu THUẬT TOÁN TRONG TOÁN RỜI RẠC slide 2

Tài liệu THUẬT TOÁN TRONG TOÁN RỜI RẠC slide 3

Tài liệu THUẬT TOÁN TRONG TOÁN RỜI RẠC slide 4

Tài liệu THUẬT TOÁN TRONG TOÁN RỜI RẠC slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
CHƯƠNG I:
THUẬT TOÁN
1.1. KHÁI NIỆM THUẬT TOÁN.
1.1.1. Mở đầu:
Có nhiều lớp bài toán tổng quát xuất hiện trong toán học rời rạc. Chẳng hạn, cho
một dãy các số nguyên, tìm số lớn nhất; cho một tập hợp, liệt kê các tập con của nó; cho
tập hợp các số nguyên, xếp chúng theo thứ tự tăng dần; cho một mạng, tìm đường đi
ngắn nhất giữa hai đỉnh của nó. Khi được giao cho một bài toán như vậy thì việc đầu
tiên phải làm là xây dựng một mô hình dịch bài toán đó thành ngữ cảnh toán học. Các
cấu trúc rời rạc được dùng trong các mô hình này là tập hợp, dãy, hàm, hoán vị, quan hệ,
cùng với các cấu trúc khác như đồ thị, cây, mạng - những khái niệm sẽ được nghiên cứu
ở các chương sau.
Lập được một mô hình toán học thích hợp chỉ là một phần của quá trình giải. Để
hoàn tất quá trình giải, còn cần phải có một phương pháp dùng mô hình để giải bài toán
tổng quát. Nói một cách lý tưởng, cái được đòi hỏi là một thủ tục, đó là dãy các bước
dẫn tới đáp số mong muốn. Một dãy các bước như vậy, được gọi là một thuật toán.
Khi thiết kế và cài đặt một phần mềm tin học cho một vấn đề nào đó, ta cần phải
đưa ra phương pháp giải quyết mà thực chất đó là thuật toán giải quyết vấn đề này. Rõ
àng rằng, nếu không tìm được một phương pháp giải quyết thì không thể lập trình
được. Chính vì thế, thuật toán là khái niệm nền tảng của hầu hết các lĩnh vực của tin
học.
1.1.2. Định nghĩa: Thuật toán là một bảng liệt kê các chỉ dẫn (hay quy tắc) cần thực
hiện theo từng bước xác định nhằm giải một bài toán đã cho.
Thuật ngữ “Algorithm” (thuật toán) là xuất phát từ tên nhà toán học Ả Rập Al-
Khowarizmi. Ban đầu, từ algorism được dùng để chỉ các quy tắc thực hiện các phép tính
số học trên các số thập phân. Sau đó, algorism chuyển thành algorithm vào thế kỷ 19.
Với sự quan tâm ngày càng tăng đối với các máy tính, khái niệm thuật toán đã được cho
một ý nghĩa chung hơn, bao hàm cả các thủ tục xác định để giải các bài toán, chứ không
phải chỉ là thủ tục để thực hiện các phép tính số học.
Có nhiều cách trình bày thuật toán: dùng ngôn ngữ tự nhiên, ngôn ngữ lưu đồ (sơ
đồ khối), ngôn ngữ lập trình. Tuy nhiên, một khi dùng ngôn ngữ lập trình thì chỉ những
lệnh được phép trong ngôn ngữ đó mới có thể dùng được và điều này thường làm cho sự
mô tả các thuật toán trở nên rối rắm và khó hiểu. Hơn nữa, vì nhiều ngôn ngữ lập trình
đều được dùng rộng rãi, nên chọn một ngôn ngữ đặc biệt nào đó là điều người ta không
muốn. Vì vậy ở đây các thuật toán ngoài việc được trình bày bằng ngôn ngữ tự nhiên
cùng với những ký hiệu toán học quen thuộc còn dùng một dạng giả mã để mô tả thuật
4
toán. Giả mã tạo ra bước trung gian giữa sự mô tả một thuật toán bằng ngôn ngữ thông
thường và sự thực hiện thuật toán đó trong ngôn ngữ lập trình. Các bước của thuật toán
được chỉ rõ bằng cách dùng các lệnh giống như trong các ngôn ngữ lập trình.
Thí dụ 1: Mô tả thuật toán tìm phần tử lớn nhất trong một dãy hữu hạn các số nguyên.
a) Dùng ngôn ngữ tự nhiên để mô tả các bước cần phải thực hiện:
1. Đặt giá trị cực đại tạm thời bằng số nguyên đầu tiên trong dãy. (Cực đại tạm
thời sẽ là số nguyên lớn nhất đã được kiểm tra ở một giai đoạn nào đó của thủ tục.)
2. So sánh số nguyên tiếp sau với giá trị cực đại tạm thời, nếu nó lớn hơn giá trị
cực đại tạm thời thì đặt cực đại tạm thời bằng số nguyên đó.
3. Lặp lại bước trước nếu còn các số nguyên trong dãy.
4. Dừng khi không còn số nguyên nào nữa trong dãy. Cực đại tạm thời ở điểm
này chính là số nguyên lớn nhất của dãy.
) Dùng đoạn giả mã:
procedure max (a1, a2, ..., an: integers)
max:= a1
for i:= 2 to n
if max i then max:= ai
{max là phần tử lớn nhất}
Thuật toán này trước hết gán số hạng đầu tiên a1 của dãy cho biến max. Vòng lặp
“for” được dùng để kiểm tra lần lượt các số hạng của dãy. Nếu một số hạng lớn hơn giá
trị hiện thời của max thì nó được gán làm giá trị mới của max.
1.1.3. Các đặc trưng của thuật toán:
-- Đầu vào (Input): Một thuật toán có các giá trị đầu vào từ một tập đã được chỉ rõ.
-- Đầu ra (Output): Từ mỗi tập các giá trị đầu vào, thuật toán sẽ tạo ra các giá trị đầu ra.
Các giá trị đầu ra chính là nghiệm của bài toán.
-- Tính dừng: Sau một số hữu hạn bước thuật toán phải dừng.
-- Tính xác định: Ở mỗi bước, các bước thao tác phải hết sức rõ ràng, không gây nên sự
nhập nhằng. Nói rõ hơn, trong cùng một điều kiện hai bộ xử lý cùng thực hiện một bước
của thuật toán phải cho những kết quả như nhau.
-- Tính hiệu quả: Trước hết thuật toán cần đúng đắn, nghĩa là sau khi đưa dữ liệu vào
thuật toán hoạt động và đưa ra kết quả như ý muốn.
-- Tính phổ dụng: Thuật toán có thể giải bất kỳ một bài toán nào trong lớp các bài toán.
Cụ thể là thuật toán có thể có các đầu vào là các bộ dữ liệu khác nhau trong một miền
xác định.
1.2. THUẬT TOÁN TÌM KIẾM.
1.2.1. Bài toán tìm kiếm: Bài toán xác định vị trí của một phần tử trong một bảng liệt
kê sắp thứ tự thường gặp trong nhiều trường hợp khác nhau. Chẳng hạn chương trình
5
kiểm tra chính tả của các từ, tìm kiếm các từ này trong một cuốn từ điển, mà từ điển
chẳng qua cũng là một bảng liệt kê sắp thứ tự của các từ. Các bài toán thuộc loại này
được gọi là các bài toán tìm kiếm.
Bài toán tìm kiếm tổng quát được mô tả như sau: xác định vị trí của phần tử x
trong một bảng liệt kê các phần tử phân biệt a1, a2, ..., an hoặc xác định rằng nó không có
mặt trong bảng liệt kê đó. Lời giải của bài toán trên là vị trí của số hạng của bảng liệt kê
có giá trị bằng x (tức là i sẽ là nghiệm nếu x=ai và là 0 nếu x không có mặt trong bảng
liệt kê).
1.2.2. Thuật toán tìm kiếm tuyến tính: Tìm kiếm tuyến tính hay tìm kiếm tuần tự là
ắt đầu bằng việc so sánh x với a1; khi x=a1, nghiệm là vị trí a1, tức là 1; khi xa1, so
sánh x với a2. Nếu x=a2, nghiệm là vị trí của a2, tức là 2. Khi xa2, so sánh x với a3. Tiếp
tục quá trình này bằng cách tuần tự so sánh x với mỗi số hạng của bảng liệt kê cho tới
khi tìm được số hạng bằng x, khi đó nghiệm là vị trí của số hạng đó. Nếu toàn bảng liệt
kê đã được kiểm tra mà không xác định được vị trí của x, thì nghiệm là 0. Giả mã đối
với thuật toán tìm kiếm tuyến tính được cho dưới đây:
procedure tìm kiếm tuyến tính (x: integer, a1,a2,...,an: integers phân biệt)
i := 1
while (i  n and x  ai)
i := i + 1
if
i  n then location := i
else location := 0
{location là chỉ số dưới của số hạng bằng x hoặc là 0 nếu không tìm được x}
1.2.3. Thuật toán tìm kiếm nhị phân: Thuật toán này có thể được dùng khi bảng
liệt kê có các số hạng được sắp theo thứ tự tăng dần. Chẳng hạn, nếu các số hạng là các
số thì chúng được sắp từ số nhỏ nhất đến số lớn nhất hoặc nếu chúng là các từ hay xâu
ký tự thì chúng được sắp theo thứ tự từ điển. Thuật toán thứ hai này gọi là thuật toán tìm
kiếm nhị phân. Nó được tiến hành bằng cách so sánh phần tử cần xác định vị trí với số
hạng ở giữa bảng liệt kê. Sau đó bảng này được tách làm hai bảng kê con nhỏ hơn có
kích thước như nhau, hoặc một trong hai bảng con ít hơn bảng con kia một số hạng. Sự
tìm kiếm tiếp tục bằng cách hạn chế tìm kiếm ở một bảng kê con thích hợp dựa trên việc
so sánh phần tử cần xác định vị trí với số hạng giữa bảng kê. Ta sẽ
thấy rằng thuật toán
tìm kiếm nhị phân hiệu quả hơn nhiều so với thuật toán tìm kiếm tuyến tính.
Thí dụ 2. Để tìm số 19 trong bảng liệt kê 1,2,3,5,6,7,8,10,12,13,15,16,18,19,20,22 ta
tách bảng liệt kê gồm 16 số hạng này thành hai bảng liệt kê nhỏ hơn, mỗi bảng có 8 số
hạng, cụ thể là: 1,2,3,5,6,7,8,10 và 12,13,15,16,18,19,20,22. Sau đó ta so sánh 19 với số
hạng cuối cùng của bảng con thứ nhất. Vì 10
ảng liệt kê con thứ 2 từ số hạng thứ 9 đến 16 trong bảng liệt kê ban đầu. Tiếp theo, ta
6

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

THUAT-TOAN-TRONG-TOAN-RoI-RAC.pdf[0.22 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự