Thông tư hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ số 199/2014/TT-BTC

Văn bản pháp luật,Kế toán - Kiểm toán
  Đánh giá    Viết đánh giá
 3      352      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
4alotq
Danh mục
Văn bản pháp luật,Kế toán - Kiểm toán
Thể loại
Hướng dẫn kế toán đối với doanh nghiệp tái bảo hiểm
Ngày đăng
21/5/2015
Loại file
Số trang
0
Dung lượng
Lần xem
352
Lần tải
3
  DOWNLOAD

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Thông tư hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ số 199/2014/TT-BTC

 

Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Thông tư số 199/2014/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và doanh nghiệp tái bảo hiểm, được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán. Thông tư này quy định một số Tài khoản, nguyên tắc, phương pháp hạch toán, mẫu Báo cáo tài chính áp dụng cho các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) nhân thọ, doanh nghiệp chuyên kinh doanh bảo hiểm sức khỏe và doanh nghiệp tái bảo hiểm nhân thọ.
Hướng dẫn áp dụng kế toán đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Những biểu mẫu đi kèm thông tư số 199/2014/TT-BTC:
Mẫu báo cáo tài chính năm
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Bản thuyết minh báo cáo tài chính
Mẫu báo cáo tài chính giữa niên độ
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (quý/năm)
Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc
Phiếu thu tiền bảo hiểm
Phiếu thu phí bảo hiểm tạm tính (dùng cho đại lý, nhân viên thu kỳ phí đầu tiên)
Phiếu thu phí bảo hiểm (dành cho đại lý, nhân viên thu phí của hợp đồng đã phát hành)
Phiếu chi (cho khách hàng bảo hiểm)
Phiếu yêu cầu rút trước bảo tức tích lũy/tạm ứng giá trị hoàn lại, duy trì hợp đồng với số tiền bảo hiểm giảm, hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
Phiếu yêu cầu dành cho hợp đồng bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư
BỘ TÀI CHÍNH
-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------- Số: 199/2014/TT-BTC  Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ DOANH NGHIỆP TÁI BẢO HIỂM Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003;
Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh;
Căn cứ Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;
Căn cứ Nghị định số 46/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm;
Căn cứ Nghị định số 123/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán,
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và doanh nghiệp tái bảo hiểm.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Điều 2. Quy định về tài khoản kế toán
Điều 3. Kế toán các khoản đầu tư tài chính
Điều 4. Kế toán tài khoản 131 - Phải thu của khách hàng
Điều 5. Kế toán tài khoản 1284 - Tạm ứng từ giá trị hoàn lại
Điều 6. Kế toán tài khoản 244 - Ký quỹ, ký cược dài hạn
Điều 7. Kế toán tài khoản 331 - Phải trả cho người bán
Điều 8. Kế toán tài khoản 337 - “Phải thu, phải trả giữa các Quỹ”
Điều 9. Nguyên tắc kế toán tách Quỹ
Điều 10. Kế toán tài khoản 3387 - Phí bảo hiểm tạm thu, doanh thu chưa thực hiện
Điều 11. Kế toán tài khoản 352 - Dự phòng phải trả
Điều 12. Kế toán tài khoản 416 - Quỹ dự trữ bắt buộc
Điều 13. Kế toán tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Điều 14. Kế toán tài khoản 51112 - Phí ban đầu
Điều 15. Kế toán tài khoản 51113 - Phí bảo hiểm đi đầu tư
Điều 16. Kế toán tài khoản 51118 - Phí khác
Điều 17. Kế toán tài khoản 531 - Hoàn phí, hoa hồng bảo hiểm
Điều 18. Kế toán tài khoản 532 - Giảm phí, hoa hồng bảo hiểm
Điều 19. Kế toán tài khoản 533 - Phí nhượng tái bảo hiểm
Điều 20. Kế toán tài khoản 624 - Chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm và khác
Điều 21. Kế toán tài khoản 641 - Chi phí bán hàng
Điều 22. Chứng từ và sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ
Điều 23. Hệ thống báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính giữa niên độ
Điều 24. Mẫu báo cáo tài chính áp dụng cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ
Điều 25. Nội dung và phương pháp lập Báo cáo tài chính
Điều 26. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Thong-tu-huong-dan-ke-toan-ap-dung-doi-voi-doanh-nghiep-bao-hiem-nhan-tho-so-199-2014-TT-BTC.[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự