Thiệt giả, giả thiệt

Ngành KHXH & Nhân văn,Văn học Việt Nam
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      314      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
3wyntq
Danh mục
Ngành KHXH & Nhân văn,Văn học Việt Nam
Thể loại
văn học cận đại, văn học miền nam, hồ biểu chánh, truyện ngắn
Ngày đăng
19/5/2014
Loại file
pdf
Số trang
41
Dung lượng
0.33 M
Lần xem
314
Lần tải
0
  DOWNLOAD

Hồ Biểu Chánh (1884–1958), tên thật là Hồ Văn Trung, là một nhà văn tiên phong của miền Nam Việt Nam ở đầu thế kỷ 20. Ông sáng tác văn học rất nhiều và để lại hơn 100 tác phẩm gồm tiểu thuyết và các thể loại khác, như: nghiên cứu, phê bình văn học, sáng tác tuồng hát cùng các bản dịch văn học cổ

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Thiệt giả, giả thiệt

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Thiệt giả, giả thiệt slide 1

Tài liệu Thiệt giả, giả thiệt slide 2

Tài liệu Thiệt giả, giả thiệt slide 3

Tài liệu Thiệt giả, giả thiệt slide 4

Tài liệu Thiệt giả, giả thiệt slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

ThiӋt giҧ giҧ thiӋt - Hӗ BiӇu Chánh
1
www.hobieuchanh.com
ThiӋt
giҧ
giҧ
thiӋt
+ӗ BiӇu Chánh
I
Cách mҩy năm trѭӟc, tҥi Sài gòn, ӣ vӅÿѭӡng Espagne, khӓi rҥp hát bóng mӝt khúc, có
Pӝt tiӋm may, trên cӱa treo mӝt tҩm bҧng hiӋu ÿӅ hai chӳ lӟn: 9ƭnh Hѭng.
TiӋm dӑn trong mӝt căn phӕ lҫu rӝng rãi mát mҿ. Phía ngoài cӱa có mӝt bӝ ván1 Oӟn, bӅ
dày trên mӝt tҩc, ÿӇ cho thӧ ngӗi cҳt áo. Hai bên ÿӇ hai hàng tӫ kiӃng, ÿӵng ÿӫ các thӭ hàng,
Oөa, nӍ, nhung. Chánh giӳa ÿӇ mӝt hàng bӕn cái máy có treo mҩy ngӑn ÿèn khí, chөp có kӃt
tua. Phía trong thì dӑn mӝt cái phòng, có ÿӇ ghӃ sa lon, có treo kiӃng lӟn dӵa vách ÿӇ tiӃp
khách ÿӃn ÿһt may áo, hoһc ÿӃn thӱ áo.
TiӋm
may ÿҽp ÿӁ này là tiӋm cӫa bà Tѭ KiӃn. Vì tiӋm may có danh may khéo, nên tӯ
Vӟm mѫi cho tӟi chiӅu khách ra vô ÿһt may ÿӗ dұp dìu, trong tiӋm thѭӡng thѭӡng phҧi có chín
Pѭѫi cô thӧ.
Bà Tѭ KiӃn, tuәi ÿã sáu mѭѫi, mà tóc chѭa bҥc, răng còn chҳc. Bà bәn tánh bãi buôi, vui
Yҿ, nhѭng mà bà không ѭa thói nhõng nhӁo hoһc gian tà, hӉ thҩy viӋc gì trái ÿҥo lý thì bà nӟi
ngay, không sӧ mích lòng ai hҳt, bӟi vұy mҩy cô thӧ may thѭng bà mà cNJng kính trӑng bà
Oҳm.
0ӝt bӳa, lӕi 4 giӡ chiӅu, trong tiӋm các thӧÿѭѫng lăng xăng, kҿ ngӗi lѭӧc áo, ngѭӡi ngoi
ÿҥp máy. Có mӝt cô gái, lӕi 24 - 25 tuәi, mình mһc mӝt cái áo xuyӃn ÿen cNJ, mӝt cái quҫn
hàng trҳng nhөt nhөt2, chѫn mang mӝt ÿôi guӕc ÿen, vai vҳt mӝt cái khăn lөa trҳng, tay ôm
Pӝt cái bao bҵng giҩy nhӵt trình, ÿӭng trѭӟc cӱa tiӋm ngó vô. Tuy cô ăn mһc tҫm thѭӡng,
không.giӗi phҩn, không thoa son, không cҥo chѫn mày lông mһt, không ÿeo ÿӗ nӳ rang, tai
trái chӍÿeo mӝt ÿôi bông hә3 nhѭng mà nѭӟc da cô trҳng lҥi ӱng hӗng, gѭѫng mһt cô tròn lҥi
ÿLӅm ÿҥm, môi cô mӓng mà lҥi ÿӓ, mҳt cô sáng mà lҥi nghiêm, hai bàn chân nhӓ mà no vun
hai bàn tay dài mà dӏu nhiӉu, nên ai thҩy cô thì cNJng trҫm trӗ gái ÿҽp. Cô ÿӭng bӧ ngӧ mӝt
Kӗi rӗi rón rén bѭӟcvô tiӋm, lҥi ÿӭng gҫn mӝt cái máy mà coi mӝt cô thӧÿѭѫng may.
Cô thӧ may thҩy cô lҥҩy ÿӭng lâu, bèn hӓi rҵng: "Cô muӕn mѭӟn may ÿӗ hay là lҥi ÿây
có viӋc chi? Nhѭ mѭӟn may ÿӗ, thì cô ÿi ngay vô phòng trong kia, có bà chӫӣ
trӓng³.
Cô lҥҩy dө dӵ rӗi nói rҵng: "Không. Tôi vô coi chѫi, chӟ có mѭӟn may ÿӗ chi ÿâu". Cô
ÿӭng ngó quanh quҩt mӝt hӗi nӳa, rӗi cúi xuӕng hӓi nho nhӓ cô thӧ may rҵng: ''Không biӃt
tiӋm có cҫn dùng thӧ may thêm nӳa hay không, chӏ há?''
Cô thӧ may ngѭӟc mһt ngó cô nӑ mà hӓi rҵng:
- Cô muӕn xin may hay sao?
-
Phҧi. NӃu tiӋm có thiӃu thӧ, thì tôi xin ӣ tôi may.
-
Có mӝt chӏ thӧ thôi may ÿã hѫn 3 tuҫn rӗi, mà không thҩy bà chӫ kêu ai thӃ. Ðâu cô ÿi
thҷng vô phòng nói vӟi bà chӫ coi bà chӏu mѭӟn hay không.
Cô lҥҩy ngó vô phòng, mà cô dө dӵ không dám giӣ chѫn lên ÿi. Lúc ÿó tҩm màn che cӱa
phòng vùng khoát lên, trong phòng bѭӟc ra mӝt cô chѫn mày vӁ cong vòng nguyӋt, hai môi tô
ÿӓ tӧ bông vông4, chѫn mang giày cao gót, mình mһc áo rҵn ri, tay ôm bóp xám xám. Sau
Oѭng có mӝt bà ÿi theo, tay cҫm cһp mҳt kiӃng, bà vӯa ÿi vӯa nói vӟi cô ÿi trѭӟc rҵng: ''Cô
nhӟ chiӅu thӭ năm lҥi bұn thӱ coi. TiӋm cӫa tôi thӧ cҳt thӧ may ÿӅu khéo nhӭt, chӟ không
1 lo̩i bàn gh͇ làm v̹ng b̹ng g͝ dày
2 không còn mͣi
3 bông tai g̷n h͡t K͝ phách, m͡t lo̩i mͯ cͯa thͥi ti͉n s͵
4 lo̩i cây g͝ x͙p, lá to, bông ÿ͗, thân cây th͑nh tho̫ng có gai, ÿ˱ͫc dùng gói nem chua
ThiӋt giҧ giҧ thiӋt - Hӗ BiӇu Chánh
2
www.hobieuchanh.com
phҧi nhѭ tiӋm cӫa hӑ vұy ÿâu. Tôi may cho cô bұn mӝt cái áo này rӗi tӯ rày sҳp lên cô lҥi
tiӋm tôi, cô không thèm tiӋm nào khác hӃt''. Cô nӑ day lҥi cѭӡi và nói: "Cám ѫn bà'', rӗi xung
[ăng ÿi ra cӱa, mùi dҫu bay thѫm ngát.
Cô thӧ may bàn nói vӟi cô lҥ muӕn xin ӣ may ÿó rҵng: "Bà chӫÿó, cô muӕn xin ӣ may thì
nói vӟi bҧ
thӱ coi".
Cô lҥҩy xên lên bѭӟc ra, tính ÿón bà chӫ. Bà ÿѭa khách ra khӓi cӱa rӗi bà trӣ vô, ghé lҥi
Eӝ ván mà nói vӟi chӏ thӧ cҳt rҵng: "Cô ÿó là cô thҫy thuӕc Cӝn trong Chӧ Lӟn. Vóc áo ÿѭa
Kӗi nãy ÿó phҧi cҳt cho thiӋt khéo, chiӅu thӭ năm cô ra bұn thӱ. Thân chӫ này chҳc là may ÿӗ
nhiӅu lҳm, phҧi làm cho tӱ tӃ, cho vӯa lòng ngѭӡi ta".
Bà chӫ dһn rӗi bà thӫng thҷng ÿi vô.
Cô lҥÿӭng chӡ bà ÿó, nghe bà nӟi chuyӋn vӟi chӏ thӧ cҳt thì cô biӃn cҳc, ngӣ ngҭn, bӣi
Yұy chӯng bà ÿi tӟi cô muӕn nói, mà nói không ÿѭӧc. Bà liӃc thҩy bӝ cô muӕn nӟi vӟi bà thì
à dӯng lҥi hӓi rҵng: "Cô em có viӋc, chi muӕn nói vӟi qua hay sao?³
Cô bӧ ngӧ cúi ÿҫu ÿáp rҵng: ''Thѭa bà, cháu muӕn xin ӣ may cho bà. Không bíӃt bà có
Fҫn dùng thӧ thêm hay không³.
Bà chӫ châu mày, mang cһp mҳt kiӃng lên, ÿӭng ngó ngay cô rӗi hӓi rҵng:
-
Cháu thuӣ nay may tiӋm nào?
-
Thѭa, thuӣ nay cháu chѭa có may tiӋm nào hӃt.
-
Cháu ӣÿâu? .
-
Thѭa, cháu ӣ dѭӟi Sóc Trăng. .
Bà chӫ suy nghƭ rӗi nói rҵng: "Ðâu cháu ÿi vô ÿây coi".
Bà chӫÿi trѭӟc, cô ÿi theo sau, vô trong phòng bà ngӗi trên ghӃ canapé5 và chӍ mӝt cái
ghӃ nhӓ mà biӇu cô ngӗi. Cô không dám ngӗi, cӭÿӭng xó ró.
Bà hӓi cô rҵng:
-
Cháu năm nay mҩy tuәi?
-
Thѭa, 24 tuӗi.
-
Ðã có chӗng con gì hay chѭa?
-
Thѭa chѭa.
-
Chѭa có .chӗng. Vұy mà cha mҽ còn ÿӫ hay không?
-
Thѭa, ông thân cháu mҩt vài năm nay. Cháu còn có mӝt mҽ già mà thôi.
-
Bà già cháu bây giӡӣÿâu?
-
Thѭa, ӣ dѭӟi Sóc Trăng..
-
'ѭӟi Lөc tӍnh cNJng có tiӋm may, sao cháu không may ӣ dѭӟi, lҥi lên tӟi trên này.
-
Thѭa, ӣ tӍnh ÿӗ may ít lҳm, cháu sӧ may không ÿӫ cѫm ăn nên cháu mӟi lên ÿây.
-
Cháu may giӓi chѭa?
-
-
Thѭa, cháu may áo lót cNJng ÿѭӧc.
Cháu biӃt ÿӝt máy6 hay không?
-
Thѭa, biӃt.
-
Lúc này tôi có cҫn mѭӟn thêm mӝt ngѭӡi thӧ, song thӧ giӓi kia, chӟ thӧ lѭӧc hay là
luôn thì tôi có ÿӫ. Ðâu cháu ra ÿây may thӱ cho tôi coi.
Bà dҳt cô trӣ ra ngoài, biӇu cô may tay, may máy, may mӛi thӭ mӝt khúc và may ÿӫ kiӇu
cho bà coi. Coi bӝ bà vӯa ý lҳm, nên bà gһc ÿҫu và dҳt cô trӣ vô phòng mà nói rҵng: "Cháu
may ÿѭӧc. Vұy nӃu cháu muӕn ӣ may thì tôi mѭӟn''.
Cô nghe bà nói chӏu mѭӟn, thì cô lӝ sҳc mӯng cô nói rҵng: ''Cháu cám ѫn bà lҳm. Cháu
nguyӋn ráng làm cho bà vӯa ý".
Bà chӫ cѭӡi mà hӓi rҵng:
-
Cháu tên gì?
-
Thѭa, cháu hӑ TriӋu, tên Phùng Xuân.
5 tr˱ͥng kͽ, gh͇ dài
6 Y̷t s͝, O˱ͫc, ÿ͡t, vi͉n, luôn, là nhͷng tͳ ngͷ trong ngh͉ may, ÿ͡t máy: ÿ͡t b̹ng máy may
ThiӋt giҧ giҧ thiӋt - Hӗ BiӇu Chánh
3
www.hobieuchanh.com
-
Cháu ӣ Sóc Trăng, mà ӣ làng nào?
-
Thѭa, cháu gӕc gác ӣ chӧ Cái Con, tӯ ngày ông thân cháu mҩt rӗi, thì bà thân cháu ӣ
Wҥi KӃ Sách.
-
Trong tiӋm tôi có bӕn năm cô thӧ không có chӗng con thì ăn ÿây ngӫÿây. Cháu muӕn
ӣÿây hay là tӕi cháu vӅ nhà?
-
Thѭa bà, cháu nghèo nên phҧi xuҩt thân ÿi làm ăn ÿһng kiӃm tiӅn nuôi mҽ. Ӣ Sài gòn
cháu không có bà con vӟi ai hӃt. NӃu bà có lòng thѭѫng cháu, bà cho cháu ӣ luôn tҥi
tiӋm, thì cháu ÿӝi ѫn bà lҳm.
-
çѭӧc, ӣ luôn ÿây cNJng ÿѭӧc. Cháu may thӱ tháng ÿҫu tôi trҧ tiên công cho 7 ÿӗng.
1Ӄu sau cháu may khá, thì tôi sӁ liӋu mà cho thêm.
-
Cám ѫn bà.
-
Này mà ÿӇ tôi nói trѭӟc cho cháu biӃt. TiӋm tôi gҳt lҳm, chӟ không phҧi nhѭ mҩy tiӋm
khác. Thӧ may cӫa tôi thì phҧi nghiêm chӍnh, ÿi ÿӭng không ÿѭӧc lҷng lѫ.
Ai muӕn
chӗng thì lҩy chӗng, chӟ không ÿѭӧc phép rù quyӃn bѭӟm ong mà làm cho tiӋm mang
tiӃng không tӕt. Nhӭt là cháu ӣ Lөc tӍnh mӟi lên Sài Gòn, cháu cҫn phҧi dè dһt cho
Oҳm mӟi ÿѭӧc.
ÿҩt này hӑ yêu ma lҳm, không nên tin ai hӃt. NhiӅu ngѭӡi hӑ nói mӝt
ÿѭӡng, hӑ làm mӝt ngã, hӑăn bӳa trѭӟc, hӑ quên bӳa sau. Tôi nói riêng cho cháu biӃt,
phҫn nhiӅu thiên hҥ hӑÿLӃm lҳm, chӍ mong gҥt nhau, giӵt nhau chӟ không có tình
nghƭa chi hӃt. Vұy mӛi viӋc ÿӅu phҧi cҭn thұn.
-
Bà thѭѫng, bà dҥy cháu nhѭ vұy, cháu ÿӝi ѫn bà lҳm. Cháu sӁ ghi nhӟ nhӳng lӡi vàng
ngӑc cӫa bà.
-
Thôi cháu ra ngoài ÿһng tôi tiӃn dүn cho chӏ bҥn mà làm quen vӟi nhau.
0ҩy cô thӧ cNJ thҩy cô thӧ mӟi dung nhan ÿҽp ÿӁ, ăn nói nhӓ nhoi, thì chҷng ai mà chҷng
vui lòng kӃt bҥn.
0ӛi ngày, ÿúng 6 giӡ chiӅu thì thӧ nghӍ hӃt. Nhӳng cô có nhà riêng thì bұn áo, ÿӝi khăn
mà vӅ còn mҩy cô ӣ tҥi tiӋm thì ra phía sau mà ăn cѫm, rӗi rӱa mһt, gӥÿҫu, thay quҫn, ÿәi áo,
mà ÿi chѫi ÿһng giҧi cái mӋt ngôi cҧ ngày bӵc bӝi.
Cô Phùng Xuân ӣ may mӟi ít bӱa, thì bà Tѭ KiӃn dòm thҩy cô khéo léo, siêng năng, nhұm
Oҽ, vui vҿ, mà lҥi có nӃt na, tӕi nghӍ may thì cô lҩy truyӋn hoһc nhӵt trình nҵm ÿӑc, chӟ chҷng
ao giӡ cô bѭӟc chân ra khӓi tiӋm. Bà thҩy vұy thì ÿem lòng thѭѫng, song sӧ mҩy cô thӧ kia
ghen ghét, nên thѭѫng thì bà ÿӇ bөng, chӟ bà không lӝ cho ai biӃt.
çӃn chiӅu thӭ năm, cô thҫy thuӕc Cӝn lҥi tiӋm bұn thӱ áo. Bӳa nay cô ÿi xe hѫi mӟi và
Pһc quҫn áo còn sҳc sҧo hѫn hôm trѭӟc nӳa. Cô bѭӟc vô tiӋm thì hӓi trәng: ''Bà chӫÿâu? Cô
thӧ ngӗi phía ngoài chӍ ngay vô phòng khách. Cô thҫy thuӕc xâm xâm ÿi riӃt vô không thèm
ngó ai hӃt.
-
Bà Tѭ KiӃn kêu chӏ thӧ cҳt biӇu ÿem áo vô mà bà lҥi kêu cô Phùng Xuân vô phòng
Qӳa.
Cô Phùng Xuân ÿѭѫng may máy, cô nghe bà chӫ kêu, thì cô lұt ÿұt ÿӭng dұy ÿi vô, song
QӃu lúc ҩy ai ngó cô, thì sӁ thҩy sҳc mһt cô buӗn nghiӃn7.
Bà chӫ biӇu chӏ thӧ cҳt ÿѭa áo cho cô thҫy thuӕc bұn thӱ và dһn cô Phùng Xuân phҧi ghi
kích tҩc rӝng hҽp, hoһc dài, vҳn, ÿһng nhӟ mà may cho ÿúng. Cô Phùng Xuân phҧi ÿӭng
nhҳm cô thҫy thuӕc, phҧi ÿi chung quanh cô trót 15 phút ÿӗng hӗ mӟi rӗi viӋc. Cô bѭӟc ra
khӓi phòng môi cô thѭӡng ÿӓ au, mà bây giӡ lҥi tái lét.
7ӕi bӳa ҩy bà Tѭ KiӃn thҩy mҩy cô thӧ may ÿi chѫi hӃt, duy có mӝt mình cô Phùng Xuân
ngӗi buôn hiu, thì bà kêu cô lên lҫu và cұy cô Pҥng8 giùm lӛ mùng rách cho bà. Cô ngӗi mà
Pҥng, bà nҵm mà ngó cô trong phòng vҳng vҿ, duy nghe tiӃng xe chҥy dѭӟi ÿѭӡng vӟi tiӃng
hát ӣ xa xa mà thôi. Cách mӝt hӗi bà hӓi cô rҵng:
7 bu͛n nhi͉u, bu͛n nát lòng
8 dùng ch͑ÿ͋ vá

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Thiet-giaA-gia-thiet.pdf[0.33 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự