Thi thử THPT quốc gia tại TP.HCM: Đề thi, đáp án môn Hóa học năm 2015

Học tập,Luyện thi đại học,Luyện thi đại học khối A,Môn Hóa học khối A
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1      224      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
8nmotq
Danh mục
Học tập,Luyện thi đại học,Luyện thi đại học khối A,Môn Hóa học khối A
Thể loại
Đề thi thử đại học môn Hóa
Ngày đăng
21/5/2015
Loại file
Số trang
0
Dung lượng
Lần xem
224
Lần tải
1
  DOWNLOAD

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Thi thử THPT quốc gia tại TP.HCM: Đề thi, đáp án môn Hóa học năm 2015

 

Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Từ ngày 11/05 đến ngày 14/05/2015 Sở giáo dục TP.HCM chính thức tổ chức thi thử thpt quốc gia 2015 cho tất cả 8 môn thi trong kỳ thi thpt quốc gia theo định hướng mới của Bộ giáo dục cho 8 môn: toán, văn, ngoại ngữ, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý. Môn Hóa được thi vào chiều ngày 13/5. Mời các bạn cùng tham khảo đề thi và đáp án thi thử môn Hóa của Sở GD TP. HCM.
Thi thử THPT quốc gia tại TP. HCM: Đề thi, đáp án môn Toán năm 2015
Thi thử THPT Quốc gia tại TP. HCM: Đề thi, đáp án môn Vật lý năm 2015
Thi thử THPT Quốc gia tại TP. HCM: Đề thi, đáp án môn Sinh học năm 2015
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TP. HỒ CHÍ MINH
KÌ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA
Đề môn thi: HÓA HỌC
Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 485
Họ và tên thí sinh:..................................
Số báo danh:........................................
Cho nguyên tử khối của các nguyên tố là: H=1; C=12; O=16; Li=7; Na=23; Mg=24; Al=27; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Ag=108; Ba=137.
Câu 1: Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng thu được 7 gam hỗn hợp chất rắn (X) và dung dịch (Y). Lọc tách (X), rồi thêm 3,9 gam bột Zn vào dung dịch (Y), sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 6,14 gam chất rắn. Giá trị của m là
A. 6,40.                     B. 5,76.                     C. 3,20.*                   D. 3,84.
Câu 2: Cho phương trình:
NaX (tinh thể) + H2SO4 đặc t0 NaHSO4 + HX → Phương trình trên có thể được điều chế được các axit nào?
A. HCl, HF, HBr.      B. HCl, HBr, HNO3.     C. HCl, HF, HNO3.*   D. HCl, HI, HNO3.
Câu 3: Trường hợp nào sau đây thu được kết tủa khi cho phản ứng xảy ra hoàn toàn?
A. Cho dung dịch NH4Cl vào dung dịch KAlO2.*
B. Cho KOH dư vào dung dịch CrCl3.
C. Cho khí CO2 dư vào dung dịch Ba(OH)2
D. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch KAlO2.
Câu 4: Một oxit của sắt khi tan vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch A làm mất màu thuốc tím và có khả năng hòa tan Cu. Công thức oxit là
A. Fe2O3.                      B. Fe3O4.*                C. FeO2.                    D. FeO.
Câu 5: Một hỗn hợp (X) gồm anđehit acrylic và một anđehit đơn chức no mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 1,44 gam hỗn hợp trên cần vừa hết 1,624 lít khí oxi (đktc) thu được 2,86 gam CO2. Cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 thu được m gam Ag. Giá trị của m là
A. 11,88 gam.*              B. 10,80.                   C. 8,64 gam.              D. 7,56 gam.
Câu 6: Hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Cu (tỉ lệ mol 1:2). Cho m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,08 mol HCl, kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y và còn lại m1 gam chất rắn Z. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 thu được m2 gam kết tủa. Giá trị của m1, m2 là
A. 0,64 gam và 11,48 gam.                  B. 0,64 gam và 2,34 gam.
C. 0,64 gam và 14,72 gam.*                D. 0,32 gam và 14,72 gam.
Câu 7: Chất nào sau đây có khả năng tạo kết tủa với dung dịch Br2 ?
A. phenol.*             B. etylen.           C. benzen.              D. axetilen.
Câu 8: Cho các phản ứng sau:

Các khí X, Y, Z lần lượt là
A. SO2, NO, CO2.*      B. SO2, N2, CO2.      C. SO2, N2, NH3.           D. SO2, NO, NH3.
Câu 9: Cho 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 500 ml KOH 0,1M và Ba(OH)2 0,12M kết thúc phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 4,925.                 B. 3,94.*             C. 1,97.                 D. 2,55.
Câu 10: Chất nào sau đây có khả năng làm quỳ tím ẩm hóa xanh?
A. Alanin.               B. Anilin.             C. Metylamin.*       D. Glyxin.
Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học Mã đề
Câu hỏi
Đáp án
Mã đề
Câu hỏi
Đáp án
Mã đề
Câu hỏi
Đáp án
Mã đề
Câu hỏi
Đáp án
132
1
D
209
1
D
357
1
D
485
1
C
132
2
C
209
2
A
357
2
A
485
2
C
132
3
C
209
3
B
357
3
C
485
3
A
132
4
B
209
4
A
357
4
C
485
4
B
132
5
A
209
5
D
357
5
D
485
5
A
132
6
B
209
6
D
357
6
A
485
6
C
132
7
C
209
7
B
357
7
B
485
7
A
132
8
C
209
8
A
357
8
D
485
8
A
132
9
B
209
9
B
357
9
C
485
9
B
132
10
B
209
10
C
357
10
A
485
10
C
132
11
C
209
11
B
357
11
C
485
11
C
132
12
C
209
12
D
357
12
A
485
12
D
132
13
A
209
13
C
357
13
C
485
13
D
132
14
A
209
14
A
357
14
D
485
14
C
132
15
C
209
15
D
357
15
C
485
15
D
132
16
D
209
16
C
357
16
C
485
16
D
132
17
D
209
17
D
357
17
D
485
17
B
132
18
C
209
18
C
357
18
B
485
18
C
132
19
B
209
19
B
357
19
C
485
19
B
132
20
D
209
20
B
357
20
D
485
20
D
132
21
A
209
21
B
357
21
C
485
21
B
132
22
D
209
22
D
357
22
B
485
22
D
132
23
A
209
23
A
357
23
C
485
23
C
132
24
A
209
24
C
357
24
C
485
24
B
132
25
D
209
25
C
357
25
B
485
25
C
132
26
C
209
26
D
357
26
A
485
26
A
132
27
B
209
27
C
357
27
D
485
27
D
132
28
A
209
28
D
357
28
C
485
28
B
132
29
C
209
29
B
357
29
C
485
29
A
132
30
C
209
30
B
357
30
B
485
30
A
132
31
A
209
31
B
357
31
A
485
31
A
132
32
D
209
32
A
357
32
A
485
32
A
132
33
B
209
33
B
357
33
A
485
33
A
132
34
D
209
34
C
357
34
D
485
34
B
132
35
B
209
35
D
357
35
B
485
35
B
132
36
D
209
36
B
357
36
B
485
36
D
132
37
A
209
37
A
357
37
D
485
37
A
132
38
A
209
38
C
357
38
A
485
38
D
132
39
C
209
39
A
357
39
C
485
39
D
132
40
A
209
40
B
357
40
A
485
40
A
132
41
B
209
41
A
357
41
A
485
41
C
132
42
B
209
42
A
357
42
D
485
42
D
132
43
D
209
43
D
357
43
D
485
43
A
132
44
D
209
44
A
357
44
A
485
44
B
132
45
B
209
45
B
357
45
B
485
45
C
132
46
B
209
46
C
357
46
C
485
46
B
132
47
B
209
47
C
357
47
B
485
47
B
132
48
C
209
48
A
357
48
B
485
48
B
132
49
A
209
49
B
357
49
D
485
49
C
132
50
D
209
50
D
357
50
B
485
50
A

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Thi-thu-THPT-quoc-gia-tai-TP.HCM-De-thiA-dap-an-mon-Hoa-hoc-nam-2015.[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự