Tại tôi

Ngành KHXH & Nhân văn,Văn học Việt Nam
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      343      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
0wyntq
Danh mục
Ngành KHXH & Nhân văn,Văn học Việt Nam
Thể loại
văn học cận đại, văn học miền nam, hồ biểu chánh, truyện ngắn
Ngày đăng
19/5/2014
Loại file
pdf
Số trang
100
Dung lượng
0.56 M
Lần xem
343
Lần tải
0
  DOWNLOAD

Hồ Biểu Chánh (1884–1958), tên thật là Hồ Văn Trung, là một nhà văn tiên phong của miền Nam Việt Nam ở đầu thế kỷ 20. Ông sáng tác văn học rất nhiều và để lại hơn 100 tác phẩm gồm tiểu thuyết và các thể loại khác, như: nghiên cứu, phê bình văn học, sáng tác tuồng hát cùng các bản dịch văn học cổ

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Tại tôi

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Tại tôi slide 1

Tài liệu Tại tôi slide 2

Tài liệu Tại tôi slide 3

Tài liệu Tại tôi slide 4

Tài liệu Tại tôi slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
7ҥi tôi
1
www.hobieuchanh.com
7ҥi
Tôi
+ӗ BiӇu Chánh
ĈRҥn thӭ nhӭt
I
6ӟm mai bà Cҧ Kim ngӗi tҥi bӝ ván cҭm lai lót dӵa cӱa sә mà uӕng trà.
Con Tý, là ÿӭa tӟ gái cӫa bà, hai tay cҫm cây chәi cӭ lum khum quét nhà, nó quét
Eөi bay ngang qua mҩy ánh mһt trӡi dӑi vô kҽt cӱa coi nhѭ mҩy lҵn khói chӭa trăm ngàn
vi trùng nhҧy múa tѭng bӯng.
Còn chú Hѭng, là ÿӭa tӟ trai, mһc có cái quҫn ngҳn, ӣ trҫn ÿѭa lѭng ÿen cháy, chú
ӣ ngoài vѭӡn chú tát nѭӟc dѭӟi mѭѫng lên ÿám trҫu trӗng bên trái nhà mà tѭӟi, tiӃng
Qѭӟc dӝi lên lá trҫu nghe ào ào.
Tuy tôi tӟ trong nhà ra ngoài vѭӡn làm nhӝn nhӏp nhѭ vұy, mà bà Cҧ tay bѭng
chén nѭӟc trà hӟp mà uӕng, mҳt ngó sӳng ra ngoài sân, bà không ÿӇ ý ÿӃn con quét nhà
Yӟi chú tѭӟi trҫu, mà bà cNJng không thèm nói chuyӋn vӟi Hӳu Nhѫn là cháu ngoҥi cӫa
à, mӟi lên năm tuәi, ÿӭng xҭn bҭn trѭӟc mһt bà mà dӣ ô trҫu, xây bình vôi lӝn xӝn.
Trí bà ÿѭѫng vҭn vѫ cõi ngoài, thình lình tên Hӭa, là lính trҥm cӫa Sӣ Dây thép Ô
Môn, ngӯng xe máy ngoài cӱa ngõ, dӵng cái xe dӵa cánh cӱa, rӗi xăm xăm ÿi vô sân. Bà
thҩy mà bà tѭӣng lính trҥm ÿӃn nói chuyӋn chi ÿó vӟi rӇ cӫa bà, là xã trѭӣng Trҫn Hӳu
Nghƭa, bӣi vұy bà cNJng không ÿӇ ý ÿӃn.
Tên Hӭa bѭӟc lên thӅm, tay ngҧ nón, tay móc túi, miӋng nói: “Thѭa bà, có dây
thép gҩp ÿánh lҥi cho bà ÿây”.
Bây giӡ bà Cҧ mӟi ÿӏnh tâm lҥi mà hӓi:
- Dây thép cӫa ai ÿó vұy?
- Thѭa nghe ông Chӫ sӵ nói dây thép cӫa ông Ĉӕc hӑc ÿánh vӅ cho bà.
- Ý, vұy hay sao! không biӃt nó ÿánh dây thép nói giӕng gì vұy kìa.
- Ông Ĉӕc hӑc ÿánh dây thép cho bà hay rҵng ông vӅ tӟi, chӟ chҷng có viӋc chi
quan hӋ.
- À, vұy hҧ! Làm tôi tѭӣng có viӋc gì tôi hӃt hӗn.
Tên Hӭa liӅn ÿӇ mӝt cái bao giҩy màu xanh trên ô trҫu, trѭӟc mһt bà Cҧ.
Bà Cҧ hӟn hӣ hӓi nӳa:
- Mӛi lҫn có thѫ hay dây thép tôi thѭӡng thҩy trҥm làng Thӟi An ÿi phát mà, sao
Eӳa nay em lҥi ÿem dây thép?
1
www.hobieuchanh.com
7ҥi tôi
2
www.hobieuchanh.com
-Thѭa phҧi. Ӣ ngoài Rҥch Gӕc ÿây thuӝc vӅ làng, nên thѫ tӯ thuӝc vӅ làng phát.
Song ông Chӫ sӵ thҩy dây thép gҩp, nӃu ÿӇ chӡ tӟi trѭa mà gӣi theo trҥm làng thì sӧ trӉ,
nên ông sai tôi ÿem liӅn ra cho bà.
- Ông chӫ sӵ dây thép tӱ tӃ quá. Em vӅ nói qua cám ѫn Chӫ sӵ nghe.
- Dҥ, thѭa bà tôi vӅ.
- Ӯ, qua cNJng cám ѫn em lҳm.
Tên Hӭa vӯa bѭӟc ra khӓi cӱa, thì Hӳu Nhѫn thò tay lҩy dây thép liӅn. Bà Cҧ lұt
ÿұt giӵt lҥi và nói: “Ý! ÿӯng có lҩy con. Dây thép cӫa cұu ba con ÿánh vӅÿó ÿa. Con vô
uӗng coi nhѭ cha con thӭc dұy rӗi thì kêu ra ÿây coi giùm dây thép cho bà ngoҥi mӝt
chút. Ĉi ÿi con, dӉ biӇu rӗi bà ngoҥi cѭng”.
Hӳu Nhѫn nói giӑng chùng chӯng:
- Con ÿi kêu cha rӗi ngoҥi cho con giӕng gì?
- Con muӕn giӕng gì ngoҥi cNJng cho hӃt.
- Ngoҥi biӇu chӏ Tý bӗng con vô chӧ chѫi nghe hôn.
- Ӯ, chiӅu mát rӗi ngoҥi cho ÿi.
+ӳu Nhѫn mӯng nên ÿâm ÿҫu chҥy vô buӗng.
Cô Phөng là con gái thӭ hai cӫa bà Cҧ, mҽ cӫa Hӳu Nhѫn, ӣ nhà sau ÿi lên, ÿҫu
tóc láng nhuӕt, vӯa gһp con thì cҧn lҥi nói: “Ĉӯng có chҥy con, chҥy té chӃt”. Hӳu Nhѫn
Fѭӡi rӗi gӥ tay mҽ mà chҥy vô buӗng.
Cô Phөng ra trѭӟc thҩy bà Cҧ ngӗi có mӝt mình thì hӓi:
- Nghe má nói chuyӋn vӟi trên này, mà sao không có ai hӃt vұy?
- Ӡ, có lính trҥm cӫa ông Chӫ sӵ dây thép sai ÿem dây thép cho má, chӟ có ai ÿâu.
- Dây thép gì?
- Dây thép cӫa thҵng Ba ÿánh nói nó vӅ. Dây thép ÿây, con coi thҵng Xã có thӭc
Gұy thì biӇu nó coi thӱ coi thҵng Ba nói vӅ mà chӯng nào vӅ tӟi.
Bà lҩy dây thép trao cho con. Cô Phөng cҫm ÿi vô buӗng mӝt chút, thì Trҫn Hӳu
Nghƭa ra, vì ngӫ mӟi dұy, nên mһt mài còn bí sӏ, bӝÿӗ hàng trҳng bұn trong mình nhàu
nhè hӃt. Hӳu Nghƭa ÿӭng mӣ dây thép ra mà coi, vӧ con ÿӭng mӝt bên. Chàng coi rӗi nói
Uҵng: “Cұu Ba nói cұu vӅ tӟi Sài Gòn rӗi, buәi sӟm mai cұu sӁ tӟi nhà. Dây thép ÿánh tҥi
Sài Gòn hӗi 6 giӡ chiӅu hôm qua. Vұy thì nӝi buәi sӟm mai nҫy cұu sӁ vӅ tӟi”.
Bà Cҧ têm trҫu mà ăn, bӝ vui vҿ lҳm. Bà nói: “Sӟm mai, nó làm sao mà vӅ tӟi
ÿѭӧc. Thѭӡng thҩy hӑÿi Sài Gòn hӑ vӅ xe ÿò, quá 12 giӡ trѭa hӑ vӅ mӟi tӟi”.
+ӳu Nghƭa nói: “Thѭa phҧi, xe thѫ 10 giӡ rѭӥi xuӕng mӟi tӟi Cҫn Thѫ. Nhѭ cұu
Ba vӅ tӟi ÿó, cұu mѭӟn xe Location mà vӅ liӅn, không chӡ xe ÿò, thì chӯng 11 giӡ cұu vӅ
Wӟi nhà ÿѭӧc”.
Bà Cҧ suy nghƭ rӗi nói: “Vұy thì tӟi Sài Gòn nó mѭӟn phӭt mӝt chiӃc xe hѫi nó vӅ
cho mau”.
2
www.hobieuchanh.com
7ҥi tôi
3
www.hobieuchanh.com
+ӳu Nghƭa trӣ vô trong mà rӱa mһt.
Cô Phөng dҳt con lҥi ngӗi trên ván mà nói rҵng:
- Má tѭӣng mѭӟn xe hѫi trên Sài Gòn mà vӅ dѭӟi Ô Môn rҿ lҳm hay sao? Tӕn ít
nào cNJng 25 tӟi 30 ÿӗng bҥc.
- Tӕn bao nhiêu thì tӕn chӟ. Con Thình nó ÿi chӧ rӗi hay chѭa?
- Chӏÿi chӧ hӗi tҧng sáng, ÿâu có ÿӇ tӟi bây giӡ mà hӓi.
- Thôi, con tiӃp ÿi vô chӧ mua thêm thӏt cá ÿһng nҩu nѭӟng cho nó vӅăn. ĈӇ má
sai bҫy trҿÿi mӡi anh Chánh bái vӟi cұu Hӝi ÿӗng vô ăn cѫm chѫi mà mӯng cháu. Nó ӣ
ngoài Bҳc ViӋt hѫn mӝt năm nay, nó ăn uӕng cӵc khә, chҳc nó thèm ÿӗ trong mình lҳm.
Con bұn áo mà ÿi chӧÿi con. Con mua ÿӗ thêm ÿһng cho con Thình nó bѭng vӅ luôn thӇ.
Cô Phөng trӣ vô buӗng ÿһng thay ÿӗÿi chӧ, mà sҳc mһt cô không vui.
+ӳu Nghƭa rӱa mһt rӗi ra ngӗi tҥi ghӃ giӳa mà hút thuӕc, Hӳu Nhѫn xҭn bҭn ÿӭng
Pӝt bên.
Bà Cҧ vô nhà trong biӇu con Tý nҩu nѭӟc sôi rӗi bҳt mӝt con vӏt tѫ cho thiӋt mұp
mà làm thӏt. Bà lҥi kêu chú Hѭng mà sai ÿi mӡi ông Chánh bái Thành là anh chú bác vӟi
ông Cҧ và mӡi thҫy Hӝi ÿӗng QuyӅn là anh em ruӝt cӫa bà. Bà dһn chú Hѭng: “Mҫy ÿi
Pӡi thì nói lát nӳa ÿây có cұu Ba Ĉӕc hӑc vӅ tӟi, nên mӡi hai ông vô ăn cѫm nói chuyӋn
chѫi. Nhӟ nói cho rành nhѭ vұy”.
Bà Cҧ Kim góa chӗng hѫn mѭӡi năm rӗi, bà làm chӫ mӝt sӵ nghiӋp lӟn cӫa chӗng
ÿӇ lҥi, mӛi năm huê lӧi ruӝng bà thâu góp trên 20 ngàn giҥ lúa. Bà chӍ có 2 ngѭӡi con:
Con gái lӟn là Cô Phөng năm nay 28 tuәi, tuy có chӗng song cNJng ӣ chung vӟi bà, con
trai nhӓ là Lý Nhѭ Thҥch, năm nay 24 tuәi, hӑc trѭӡng Cao ÿҷng sѭ phҥm ngoài Hà Nӝi,
Qăm ngoái thi ÿұu rӗi Nhà nѭӟc cҩp bҵng cho làm giáo sѭ tҥi Bҳc ViӋt, bà thѭѫng nhӟ
con, lҥi nghƭ nhà giàu lӟn, dҫu con không làm viӋc cNJng không ÿói rách mà lo, nên bà
viӃt thѫ biӇu con xin ÿәi vӅ Nam ViӋt, nhѭ xin ÿәi không ÿѭӧc thì xin tӯ chӭc ÿһng vӅ
Fѭӟi vӧ rӗi ӣ nhà cai quҧn ruӝng vѭӡn. Nhѭ Thҥch vӅÿó là vì vѭng lӡi mҽ, nên xin tӯ
chӭc giáo sѭ mà vӅ cho mҽ vui lòng.
Bà Cҧ tin con vӅ thì bà hӟn hӣ trong lòng, nên cӭÿi lên ÿi xuӕng nhà sau hoài, bà
ngӗi không yên chӛ. Còn Hӳu Nghƭa thì cӭ giӥn vӟi con nhѭ hàng ngày, không thҩy
chàng lӝ sҳc vui hay là buӗn chút nào hӃt.
Ông Chánh bái Thành ӣ gҫn, nên ÿѭӧc tin mӡi thì ông tӟi trѭӟc. Tuәi vӯa quá 50,
tóc ÿã bҥc hoa râm, mà răng còn chҳc, sӭc còn mҥnh, ông mһc mӝt cái áo xuyӃn ÿen dài,
vai vҳt khăn bàn lông, chѫn mang giày hàm Ӄch. Ông vӯa ngӗi thì liӅn hӓi bà Cҧ:
- Thҵng Ba nó vӅ tӟi hӗi nào?
- Nó chѭa vӅ tӟi. Nó ÿánh dây thép cho hay sӟm mѫi nҫy nó tӟi mà chѭa chҳc giӡ
nào.
- Bҩt nhân dӳ hôn! Vұy mà thҵng Hѭng nó nói ҩp úng, tôi tѭӣng thҵng Ba ÿã vӅ
Wӟi rӗi chӟ.
3
www.hobieuchanh.com

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Tai-toi.pdf[0.56 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự