Tài liệu ôn thi tiếng anh B trường ĐH Công Nghiệp có key

Ngoại Ngữ,Chứng chỉ A, B, C
  Đánh giá    Viết đánh giá
 29      518      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
ivxntq
Danh mục
Ngoại Ngữ,Chứng chỉ A, B, C
Thể loại
Tài liệu ôn thi tiếng anh B trường ĐH Công Nghiệp có key, bài tập tiếng Anh, ngoại ngữ, chứng chỉ B tiếng Anh, trắc nghiệm tiếng Anh,
Ngày đăng
16/3/2014
Loại file
pdf
Số trang
59
Dung lượng
0.36 M
Lần xem
518
Lần tải
29
  DOWNLOAD

Tham khảo tài liệu Tài liệu ôn thi tiếng anh B trường ĐH Công Nghiệp có key Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Tài liệu ôn thi tiếng anh B trường ĐH Công Nghiệp có key để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Tài liệu ôn thi tiếng anh B trường ĐH Công Nghiệp có key

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Tài liệu ôn thi tiếng anh B trường ĐH Công Nghiệp có key slide 1

Tài liệu Tài liệu ôn thi tiếng anh B trường ĐH Công Nghiệp có key slide 2

Tài liệu Tài liệu ôn thi tiếng anh B trường ĐH Công Nghiệp có key slide 3

Tài liệu Tài liệu ôn thi tiếng anh B trường ĐH Công Nghiệp có key slide 4

Tài liệu Tài liệu ôn thi tiếng anh B trường ĐH Công Nghiệp có key slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
TAI
LIEU
ANH
VAN
B
TRUONG
DAI
HOC
CONG
NGHIEP
TP
HCM
MỤC LỤC
I. VOCABULARY.................................................................... 2
II. READING.......................................................................... 14
III. GAP FILLING ................................................................. 23
IV. ERROR CORRECTION................................................. 29
V. TRANSFORMATION....................................................... 33
VI. WRITTEN TOPICS......................................................... 40
VII. LISTENING:................................................................... 42
NGUYEN
NGOC
VIEN_01267894932
Trang 1
TAI
LIEU
ANH
VAN
B
TRUONG
DAI
HOC
CONG
NGHIEP
TP
HCM
I. VOCABULARY
Choose
the
word,
phrase
o
sentence
that
est
completes
each
unfinished
sentence below or that best keeps the meaning of the original sentence if it is
substituted for the underlined word or phrase.
In this section you must choose the word or phrase which best completes each
sentence. For each questions, 1–20, circle the letter A, B, C or D against the numbe
of the question.
1.
I bear no………………against him, despite what he did to me.
A. resentment
B. bitterness
C. grievance
D. grudge
2.
He swore that he would get his……………….on the men who had hurt him.
A. spite
B. revenge
C. retaliation
D. resentment
3.
I’m surprised………………. you. You’re not normally as rude as you were
tonight.
A. by
B. fo
C. with
D. at
4.
Her divorce was a(n) ……………….experience for her and she still hasn’t
fully recovered.
A. stunning
B. staggering
C. shattering
D. amazing
5.
By a(n) ……………….stroke of luck, she survived the crash.
A. amazing
B. shocking
C. shattering
D. surprised
6.
People were……………….the te
ible pictures of the crash victims in the
newspapers.
A. shocked with
B. startled fo
C. shocked by
D. amazed of
7.
She was ……………….the traffic in the city, she had never seen so many
cars before.
A. amazed at
B. surprised fo
C. astonished with
D. surprised of
8.
It
was
a
very
quiet
night
so
the
sudden
noise
of
eaking
glass……………….me.
A. shattered
B. staggered
C. startled
D. jumped
9.
The Sears Tower in Chicago is a……………….443 meters high.
A. speechless
B. surprising
C. staggering
D. shattering
10.We are all……………….at how well she spoke English.
NGUYEN
NGOC
VIEN_01267894932
Trang 2
TAI
LIEU
ANH
VAN
B
TRUONG
DAI
HOC
CONG
NGHIEP
TP
HCM
A. astonished
B. shattered
C. shocked
D. incredible
11.I……………….swim in this river when I was young.
A. used to
B. am use to
C. use to
D. am used to
12.I ……………….there yesterday.
A. must go
B. must went
C. had to go
D. must to go
13.Peter couldn’t stay on the house’s back and neither………………..
A. Bob could
B. could Bo
C. Bob couldn’t
D. couldn’t Bo
14.She told us there were sweets in the cupboard and so ………………..
A. they were
B. were they
C. there were
D. were there
15.He said……………….watch TV all the evening if you wish.
A. you should
B. you have to
C. you ought to
D. you may
16.I told the man that he ……………….to see a doctor about his bad leg.
A. ought
B. might
C. should
D. must
17.When ……………….the car, you’ll agree with me about it.
A. you saw
B. you’ve seen
C. you would see
D. has been seen
18.They……………….a lovely garden if they did some work in it.
A. will have
B. would have
C. are having
D. have had
19.One of our boys……………….by the police last night.
A. is a
ested
B. was a
ested
C. were a
ested
D. would be a
ested
20.A prisoner……………….that morning.
A. is hanged
B. was hanged
C. is hung
D. was hung
21.She was busy …….…………… a variety of articles to the customers.
A. with introducing
B. introducing
C. for introducing
D. in introducing
22.The
earth
is
not
a
completely
solid
all
of
ock,
ut
…….……………
various layers.
A. makes up with
B. makes up of
C. is made up with
D. is made up of
23.Would you be so kind …….…………… lend me your new pen?
A. to
B. enough to
C. as
D. as to
NGUYEN
NGOC
VIEN_01267894932
Trang 3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Tai-lieu-on-thi-tieng-anh-B-truong-DH-Cong-Nghiep-co-key.pdf[0.36 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự