Tài liệu luyện thi GRAMMAR - TOEFL

Ngoại Ngữ,TOEFL - IELTS - TOEIC
  Đánh giá    Viết đánh giá
 16      611      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
fduntq
Danh mục
Ngoại Ngữ,TOEFL - IELTS - TOEIC
Thể loại
Ngày đăng
14/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
126
Dung lượng
2.32 M
Lần xem
611
Lần tải
16
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Khái quát kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, ôn lại cho người đọc từ những phần cơ bản nhất. Mỗi phần có những ví dụ và giải thích cụ thể.

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Tài liệu luyện thi GRAMMAR - TOEFL

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Tài liệu luyện thi GRAMMAR - TOEFL slide 1

Tài liệu Tài liệu luyện thi GRAMMAR - TOEFL slide 2

Tài liệu Tài liệu luyện thi GRAMMAR - TOEFL slide 3

Tài liệu Tài liệu luyện thi GRAMMAR - TOEFL slide 4

Tài liệu Tài liệu luyện thi GRAMMAR - TOEFL slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org
1. Chñ ng÷ (subject). 7
1.1 Danh tõ ® Õ m ® −îc vµ kh«ng ® Õ m ® −îc.
1.2 Qu¸n tõ a (an) vµ the
1.3 C¸ch sö dông Other vµ another.
1.4 C¸ch sö dông litter/ a litter, few/ a few
1.5 Së h÷u c¸ch
1.6 Some, any
2. §éng tõ ( ve
)
2.1 HiÖ n t¹i (present)
2.1.1 HiÖ nt¹i ® ¬n gi¶n (simple present)
2.1.2 HiÖ n t¹i tiÕ p diÔ n (present progressive)
2.1.3 Present perfect ( hiÖ n t¹i hoµn thµnh)
2.1.4 HiÖ n t¹i hoµn thµnh tiÕ p diÔ n ( preset perfect progressive)
2.2 Qu¸ khø ( Past)
2.2.1 Qu¸ khø ® ¬n gi¶n (simple past)
2.2.2 Qu¸ khø tiÕ p diÔ n (Past progresive).
2.2.3 Qu¸ khø hoµn thµnh (past perfect).
For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org
2.2.4 Qu¸ khø hoµn thµnh tiÕ p diÔ n (past perfect progressive).
2.3 T−¬ng lai
2.3.1 T−¬ng lai ® ¬n gi¶n (simple future)
2.3.2 T−¬ng lai tiÕ p diÔ n ( future progressive)
2.3.3 T−¬ng lai hoµn thµnh (future perfect)
3. Sù hoµ hîp gi÷a chñ ng÷ vµ ® éng tõ.
3.1 Chñ ng÷ ® øng t¸ch khái ® éng tõ.
3.2 C¸c danh tõ lu«n ® ßi hái ® éng tõ vµ ® ¹i tõ sè it.
3.3 C¸ch sö dông none, no
3.4 C¸ch sö dông cÊu tróc either ... or vµ neither ... nor.
3.5 C¸c danh tõ tËp thÓ
3.6 C¸ch sö dông A number of/ the number of
3.7 C¸c danh tõ lu«n dïng ë sè nhiÒ u.
3.8 C¸ch dïng c¸c thµnh ng÷ There is, there are
4. §¹i tõ
4.1 §¹i tõ nh© n x−ng chñ ng÷ (Subject pronoun)
4.2 §¹i tõ nh© n x−ng t© n ng÷
4.3 TÝ nh tõ së h÷u
4.4 §¹i tõ së h÷u
4.5 §¹i tõ ph¶n th© n (reflexive pronoun)
5. §éng tõ dïng lµm t© n ng÷
5.1 §éng tõ nguyªn thÓ lµm t© n ng÷
5.2 Ving dïng lµm t© n ng÷
5.3 3 ® éng tõ ® Æ c biÖ t
For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org
5.4 C¸c ® éng tõ ® øng ® »ng sau giíi tõ
5.5 VÊn ® Ò ® ¹i tõ ® i tr−íc ® éng tõ nguyªn thÓ hoÆ c Ving lµm t© n ng÷.
6. C¸ch sö dông ® éng tõ b¸n khiÕ m khuyÕ t need vµ dare
6.1 need
6.2 Dare
7. C¸ch dïng ® éng tõ to be + infinitive
8. C© u hái
8.1 C© u hái yes vµ no
8.2 C© u hái th«ng b¸o
8.2.1 who vµ what lµm chñ ng÷.
8.2.2 Whom vµ what lµ t© n ng÷ cña c© u hái
8.2.3 C© u hái dµnh cho c¸c bæ ng÷ (when, where, why, how)
8.3 C© u hái gi¸n tiÕ p (embedded questions)
8.4 C© u hái cã ® u«i
9. Lèi nãi phô ho¹ kh¼ ng ® Þ nh vµ phñ ® Þ nh.
9.1 Lèi nãi phô ho¹ kh¼ ng ® Þ nh.
9.2 Lèi nãi phô ho¹ phñ ® Þ nh
10. C© u phñ ® Þ nh
11. MÖ nh lÖ nh thøc
11.1 MÖ nh lÖ nh thøc trùc tiÕ p.
11.2 MÖ nh lÖ nh thøc gi¸n tiÕ p.
12. §éng tõ khiÕ m khuyÕ t.
12.1 DiÔ n ® ¹t thêi t−¬ng lai.
12.2 DiÔ n ® ¹t c© u ® iÒ u kiÖ n.

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

5
3 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (3)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
10/30/2019 3:41:58 PM
TAI LIEU RAT BO ICH, CAM ON MOI NGUOI NHIEU NHA
10/30/2019 3:43:22 PM
TAI LIEU RAT BO ICH, TOI CAM ON MOI NGUOI NHIEU NHA
10/30/2019 3:48:31 PM
tai lieu rat tot, cam on moi nguoi nha

 
LINK DOWNLOAD

Tai-lieu-luyen-thi-GRAMMAR-TOEFL.pdf[2.32 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự