Sơ yếu lý lịch khoa học

Biểu mẫu,Việc làm - Nhân sự
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1      230      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
ecjotq
Danh mục
Biểu mẫu,Việc làm - Nhân sự
Thể loại
Mẫu đơn - CV xin việc
Ngày đăng
22/5/2015
Loại file
Số trang
0
Dung lượng
Lần xem
230
Lần tải
1
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Sơ yếu lý lịch khoa học

 

Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----***----- Bộ, tỉnh ……….........
…………………….....
Đơn vị công tác …….
……………………..... LÝ LỊCH KHOA HỌC Họ và tên ………………...
…………………………..
Sinh ngày …../…../………
Giới tính: …………………
Chức vụ, đơn vị công tác trước khi đi nghiên cứu, thực tập ……………………
……………………………
Lương chính …..…..... đồng. Dùng cho cán bộ khoa học, kỹ thuật có trình độ trên đại học.
Ngành học ………………………………...
……………………………………………
Chuyên môn ………………………………
…………………………………………….
I – LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Nguyên quán ………………..
Nơi sinh ………………………
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc
…………………………………….
Dân tộc …………….Tôn giáo ……
Thành phần gia đình ………
Thành phần bản thân ………
Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ……………...
Ngày vào Đảng CSVN ……………………….........
Ngày vào Đảng chính thức ………………………..
Chức vụ cao nhất về chính quyền và đoàn thể đã qua (nơi, thời gian)………………………………...………………………
Sức khỏe …………………………………………...
II – QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO Trung học chuyên nghiệp
Chế độ học ……………………………………. Thời gian học: Từ ………….. đến ………………..
Nơi học (trường, thành phố) ………………………………………………………………………………..
Ngành học ………………………………………………………………………………………………….
Đại học, Cao đẳng
Chế độ học: chính quy? Chuyên tu? Tại chức? Thời gian học: Từ ………….. đến ……………….
Nơi học (trường, thành phố) ……………………………………………………………………………
Ngành học ………………………………………………………………………………………………….
Tên đồ án, luận án, hoặc các môn thi tốt nghiệp chủ yếu ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...
Ngày và nơi bảo vệ đồ án, luận án, hoặc thi tốt nghiệp …………………………………………………
Người hướng dẫn …………………………………………………………………………………………..
Trên đại học
- Thực tập khoa học kỹ thuật: từ ………………… đến ……………… tại (trường, viện, nước) ……
……………………………………………………………………………………………………………..
Nội dung thực tập ………………………………………………………………………………………….
- Nghiên cứu sinh: Từ ……………………… đến…………………. tại (trường, viện, nước) ………
……………………………………………………………………………………………………………..
Tên luận án ………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
Ngày và nơi bảo vệ ………………………………………………………………………………………...
Người hướng dẫn …………………………………………………………………………………………..
- Nghiên cứu cấp II: từ ……………………. đến ………………….. tại (trường, viện, nước) ………
……………………………………………………………………………………………………………..
Tên luận án ………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
Ngày và nơi bảo vệ ………………………………………………………………………………………...
Người hướng dẫn …………………………………………………………………………………………..
Các lớp chính trị, lý luận Mác – Lênin (chỉ kể các môn chính như chính trị kinh tế học, lịch sử Đảng, duy vật biện chứng, duy vật lịc sử) ghi rõ nơi, thời gian học ............................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Biết ngoại ngữ gì, trình độ? (viết, đọc, nghe, nói: ghi rõ mức độ cụ thể) .....
...........................................................................................................
............................................................................................................
Học vị, học hàm, chức vụ kỹ thuật được chính thức cấp (bằng tốt nghiệp đại học, Kỹ sư, Bác sĩ .........
Phó tiến sĩ, Tiến sĩ,... Kỹ sư trưởng, Công trình sư, Tổng công trình sư,...) ghi rõ số, ngày, cơ quan cấp bằng tốt nghiệp hay quyết định phong cấp.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
III – HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC – KỸ THUẬT 1. Quá trình hoạt động khoa học kỹ thuật, chuyên môn: Trước và sau khi tốt nghiệp đã làm và hiện đang làm công tác khoa học kỹ thuật gì? (kỹ thuật, nghiên cứu thí nghiệm, giảng dạy, quản lý, phục vụ khoa học).
2. Kết quả hoạt động khoa học – kỹ thuật.
Công trình thiết kế, thi công, nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, sáng kiến phát minh, giáo trình, giáo án, phương án, tác phẩm,...đã và đang tiến hành trong hoạt động khoa học và kỹ thuật. Ghi rõ nơi, thời gian trước và sau khi tốt nghiệp, độc lập tiến hành hay cộng tác với người khác, tự nhận xét về kết quả và tác dụng v.v...
............................................................................................................................
...........................................................................................................................
3. Tham dự các cuộc hội nghị khoa học kỹ thuật quốc tế (trong nước hoặc ngoài nước); tham quan khảo sát, thực tập sản xuất, kỹ thuật ... ở nước ngoài (thời gian, nơi, nội dung chuyên môn).
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
4. Khen thưởng và giải thưởng về hoạt động khoa học và kỹ thuật (thời gian, hình thức khen thưởng, cơ quan quyết định)
.........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
5. Khả năng chuyên môn, nguyện vọng hiện nay về hoạt động khoa học và kỹ thuật (ghi cụ thể và tỷ mỷ)
........................................................................................................
.......................................................................................................
IV – HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ XàHỘI Tóm tắt quá trình tham gia các đoàn thể quần chúng (TN, công đoàn,...), các hội khoa học (hội phổ biến, hội khoa học chuyên ngành,...), các phong trào lớn. Ghi rõ nơi, thời gian trước và sau khi tốt nghiệp.
............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
- Ngày về nước: .....................................................................................................
- Ngày đến đăng ký:  ...............................................................................................
Biết ngoại ngữ gì, trình độ? (viết, đọc, nghe, nói: ghi rõ mức độ cụ thể)........................
..............................................................................................................................
Học vị, học hàm, chức vụ kỹ thuật được chính thức cấp (bằng tốt nghiệp đại học, Kỹ sư, Bác sĩ .........
Phó tiến sĩ, Tiến sĩ,... Kỹ sư trưởng, Công trình sư, Tổng công trình sư,...) ghi rõ số, ngày, cơ quan cấp bằng tốt nghiệp hay quyết định phong cấp.
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
 
Cơ quan xác nhận
Ký tên đóng dấu
Ngày ..... tháng ..... năm 20.....
Người khai ký tên

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

So-yeu-ly-lich-khoa-hoc.[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự