Slide Tổng quan về Thuế

Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế,Thuế
  Đánh giá    Viết đánh giá
 29      590      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
l8sntq
Danh mục
Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế,Thuế
Thể loại
Thuế
Ngày đăng
3/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
7
Dung lượng
0.76 M
Lần xem
590
Lần tải
29
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Tổng quan về Thuế - những kiến thức cơ bản nhất

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Slide Tổng quan về Thuế

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Slide Tổng quan về Thuế slide 1

Tài liệu Slide Tổng quan về Thuế slide 2

Tài liệu Slide Tổng quan về Thuế slide 3

Tài liệu Slide Tổng quan về Thuế slide 4

Tài liệu Slide Tổng quan về Thuế slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

10/15/2013
QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ
* Thang điểm:
MÔN THUẾ - THE TAX
-
Điểm quá trình: chiếm 30%
GV. NGUYỄN ĐOÀN CHÂU TRINH
+ Chuyên cần: 10%
Email: trinh21dhnh@gmail.com
+ Kiểm tra giữa kỳ: 20%
-
Thi kết thúc học phần: chiếm 70%
-
Tổng điểm: 10 điểm
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Chương 1: Tổng Quan Về Thuế
* Sách
Chương 2: Thuế Xuất – Nhập Khẩu
1. Giáo trình thuế Đại học Ngân Hàng Tp.HCM – NXB
Chương 3: Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt
Thống Kê năm 2007.
Chương 4: Thuế Giá Trị Gia Tăng
2. Giáo trình pháp luật về thuế - Tổng Cục Thuế
Chương 5: Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp
(tài liệu thi chứng chỉ hành nghề năm 2009).
Chương 6: Thuế Thu Nhập Cá Nhân
3. Giáo trình thuế NXB Thống Kê
Chương 7: Phí, Lệ Phí & Thuế Khác
(PGS.TS. Phan Thị Cúc và đồng tác giả).
TÀI LIỆU THAM KHẢO
* Website
1. www.mof.gov.vn
(Bộ Tài Chính)
CHƯƠNG I – TỔNG QUAN VỀ THUẾ
2. www.gdt.gov.vn
(Tổng Cục Thuế)
OVERVIEW OF THE TAX
3. www.customs.gov.vn (Hải quan Việt Nam)
GV. NGUYỄN ĐOÀN CHÂU TRINH
4. http://legal.khaitri.vn/
5. http://vbqppl.moj.gov.vn
1
10/15/2013
TỔNG QUAN VỀ THUẾ
1. NGUỒN GỐC RAĐỜI
1. Nguồn gốc ra đời

Thuế ra đời gắn liền với sự ra đời của nhà nước. Sự
6 2. Lịch sử phát triển thuế Việt Nam
xuất hiện của Nhà nước tạo ra quyền lực tập trung để Nhà
3. Khái niệm
nước ban hành các luật lệ về thuế buộc các thành viên
4. Bản chất, chức năng, vai trò
trong xã hội phải thực hiện.
5. Nguyên tắc xây dựng hệ thống thuế
Thuế ra đời là để tạo nguồn thu cho NSNN, đảm bảo
nhu cầu chi tiêu của nhà nước.
6. Các yếu tố cơ bản của một luật thuế
7. Phân loại thuế
2. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN THUẾ VIỆT NAM
Thời kỳ đầu dựng nước
CẢI
CÁCH
2.1. Thời kỳ đầu dựng nước và thời kỳ Bắc thuộc (cuối thời kỳ
Thời phong kiến
THUẾ
Hùng Vương đến giữa thế kỷ X)
2.2. Dưới thời kỳ phong kiến (thế kỷ X đến giữa thế kỷ XIX),
từ thời nhà Trần
Nửa phong kiến, nửa thuộc địa
BƯỚC 1
Những năm 90
2.3. Thời kỳ nửa phong kiến, nửa thuộc địa (cuối thế kỷ XIX
Sau Cách mạng tháng 8/1945
đến năm 1945)
BƯỚC 2
2.4. Sau cách mạng 8/1945 đến năm 1954
Đến năm 1951
Những năm 97
2.5. Từ năm 1954 đến 1975
2.6. Từ năm 1975 đến 1990
Từ năm 1954 đến năm 1975
BƯỚC 3
2.7. Lộ trình cải cách thuế Việt Nam trong thời kỳ đổi mới (từ
năm 1990 đến nay)
Từ năm 1975 đến năm 1990
Giai đoạn
2011-2020
10/15/2013
ThS Triệu Kim Lanh
1 10
2.1. THỜI KỲ ĐẦU DỰNG NƯỚC & BẮC THUỘC
2.2. DƯỚI THỜI PHONG KIẾN
- Thời kỳ đầu dựng nước: xuất hiện mầm mống thuế, cống
- Thời Trần: thuế thân, thuế điền
phẩm là những hiện vật, trong đó lương thực, thực phẩm,
- Thời Hồ, Lê: cơ bản giống trước, quy định lại ngạch thuế
thú vật săn bắt là chủ yếu.
và đặt thêm thuế đất bãi trồng dâu nuôi tằm.
- Thời Bắc thuộc: sự chuyển biến từ phương thức cống
- Thời Trịnh – Nguyễn: duy trì các loại thuế trước. Miền
nạp sang phương thức bóc lột bằng tô thuế (hiện vật).
Bắc: đặt ra thêm thuế tuần ty, thuế muối, thuế thổ sản; miền
Nam: thuế điền, thuế mỏ, thuế xuất cảng, nhập cảng.
- Thời Nguyễn: quy định lại các loại thuế đinh, thuế điền,
các loại thuế mới: thuế sản vật, thuế yến, thuế hương liệu,
thuế đánh vào các tàu bè ngoại quốc ra vào buôn bán, thuế
mỏ, thuế nha phiến …
2
10/15/2013
2.3. THỜI NỬA PHONG KIẾN, NỬA THUỘC ĐỊA
2.4. SAU CÁCH MẠNG 8/1945 1954
Dưới thời Pháp thuộc, thuế được huy động vào hệ thống
- Sau khi giành được chính quyền: bãi bỏ thuế thân, thuế
ngân sách thuộc địa gồm nhiều tầng nấc, nhưng chúng lại
thổ trạch ở nông thôn và một số tạp thuế vô lý; miễn thuế
được chuyển về chính quốc.
điền thổ cho vùng bị lụt và giảm thuế điền 20% trong toàn
- Ngân sách Đông dương: chủ yếu là thuế quan, thuế
ượu, thuốc phiện, muối...
quốc; đình chỉ thu thuế ở miền Nam (Nam Trung Bộ và
Nam Bộ)…
- Ngân sách địa phương: chủ yếu là thuế thân, thuế
uộng đất, thuế lao dịch...
- Sau năm 1946: bắt đầu cải tiến chế độ thuế, tăng thuế
suất nhiều loại thuế; thuế điền thổ.
2.4. SAU CÁCH MẠNG 8/1945 1954
2.5. TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975
- Đến năm 1951: ban hành chính sách thuế mới gồm 7 thứ
* Luật thuế mới gồm 12 loại thuế:
thuế:
STT
Loại thuế
1.Thuế doanh nghiệp
7.Thuế môn bài
1
Thuế nông nghiệp
2. Thuế hàng hóa
8.Thuế trước bạ
2
Thuế công thương nghiệp
3.Thuế sát sinh
9.Thuế muối
3
4
Thuế hàng hóa
Thuế xuất nhập khẩu
4.Thuế buôn chuyến
10.Thuế rượu
5
Thuế sát sinh
5.Thuế thổ trạch
11.Thuế xuất nhập khẩu
6
7
Thuế trước bạ
Thuế tem
6.Thuế kinh doanh nghệ thuật
12.Chế độ thu quốc doanh
2.6. TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 1990
2.7. LỘ TRÌNH CẢI CÁCH THUẾ
Sự hình thành một hệ thống thuế hoàn chỉnh nhất từ trước
Cải cách thuế bước 1 (1990 – 1995)
đến nay, bao gồm 9 loại thuế:
Bắt đầu từ năm 28/12/1989, Việt Nam tiến hành cải
1. Thuế nông nghiệp
6. Thuế tài nguyên
cách thuế bước 1. Kết thúc cải cách bước 1, hệ thống thuế
2. Thuế doanh thu
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt
4. Thuế lợi tức
7. Thuế thu nhập
8. Thuế nhà đất
9. Thuế vốn
Việt Nam về cơ bản bao gồm 9 sắc thuế lớn được trình bày
trong bảng dưới đây, trong đó một số loại thuế tạo thành
nguồn thu chủ lực lúc bấy giờ là thuế doanh thu, thuế xuất
khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB và thuế lợi tức.
5. Thuế xuất nhập khẩu
Ngoài ra còn có một số phí và lệ phí như: lệ phí môn bài,
lệ phí trước bạ, lệ phí giao thông, thuế sát sinh.
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Slide-Tong-quan-ve-Thue.pdf[0.76 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự