Quyết định về thủ tục hành chính mới trong hoạt động khoa học và công nghệ số 371/QĐ-BKHCN

Văn bản pháp luật,Khoa học công nghệ
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      279      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
2alotq
Danh mục
Văn bản pháp luật,Khoa học công nghệ
Thể loại
Công bố thủ tục hành chính mới trong hoạt động khoa học và công nghệ
Ngày đăng
21/5/2015
Loại file
Số trang
0
Dung lượng
Lần xem
279
Lần tải
0
  DOWNLOAD

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Quyết định về thủ tục hành chính mới trong hoạt động khoa học và công nghệ số 371/QĐ-BKHCN

 

Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Quyết định 371/QĐ-BKHCN năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới; hủy bỏ; bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ về lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ được Bộ khoa học và công nghệ ban hành ngày 09 tháng 03 năm 2015. Theo đó, Bộ đã ban hành 21 thủ tục hành chính cấp Trung ương và 18 thủ tục hành chính cấp tỉnh, đồng thời bãi bỏ 32 thủ tục hành chính cấp Trung ương và 27 thủ tục hành chính cấp tỉnh.
Biểu mẫu ban hành các thủ tục hành chính theo quyết định 317:
Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Đề nghị cho phép thành lập tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài
Bảng danh sách nhân lực
Đơn đề nghị được làm việc chính thức
Đơn đề nghị được làm việc kiêm nhiệm
Lý lịch khoa học của người đứng đầu tổ chức
Bảng kê khai cơ sở vật chất kỹ thuật
Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận/giấy chứng nhận hoạt động
Đơn đăng ký hoạt động văn phòng đại diện/chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện/chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam
Đơn đề nghị thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc ở nước ngoài
Đơn đề nghị thành lập văn phòng đại diện/chi nhánh ở nước ngồi của tổ chức khoa học và công nghệ
Báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, năm...
Báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập, có vốn nước ngoài, năm...
Công bố thủ tục hành chính mới trong hoạt động khoa học và công nghệ  
BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------
Số: 371/QĐ-BKHCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2015
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ,
BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(LĨNH VỰC: HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ)
BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Khoa học và Công nghệ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (Lĩnh vực: hoạt động khoa học và công nghệ).
Các thủ tục hành chính được công bố theo Quyết định này được ban hành tại Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
Như Điều 3;
Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
Trung tâm Tin học (để cập nhật);
Lưu VT, PC, VPĐK.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
Trần Việt Thanh

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Quyet-dinh-ve-thu-tuc-hanh-chinh-moi-trong-hoat-dong-khoa-hoc-va-cong-nghe-so-371-QD-BKHCN.[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự