Quyết định về phân công công tác ban lãnh đạo Ngân hàng nhà nước số 418/QĐ-NHNN

Văn bản pháp luật,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      491      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
cilotq
Danh mục
Văn bản pháp luật,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Phân công công tác lãnh đạo ngân hàng
Ngày đăng
21/5/2015
Loại file
Số trang
0
Dung lượng
Lần xem
491
Lần tải
0
  DOWNLOAD

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Quyết định về phân công công tác ban lãnh đạo Ngân hàng nhà nước số 418/QĐ-NHNN

 

Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Quyết định số 418/QĐ-NHNN về phân công công tác ban lãnh đạo Ngân hàng nhà nước. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1817/QĐ-NHNN ngày 10/9/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
Phân công công tác lãnh đạo Ngân hàng nhà nước NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------- Số: 418/QĐ-NHNN  Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2015
QUYẾT ĐỊNH
VỀ PHÂN CÔNG CÔNG TÁC BAN LÃNH ĐẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16/6/2010;
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 207/QĐ-TTg ngày 08/02/2015 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Anh giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước về công tác nhân sự Lãnh đạo Ngành;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nguyên tắc phân công công tác của Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN):
1. Bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo các quy định hiện hành của pháp luật.
2. Bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thống đốc và các Phó Thống đốc theo đúng trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc đã được quy định tại Quy chế làm việc của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 2805/QĐ-NHNN ngày 30/12/2014 của Thống đốc NHNN.
3. Bảo đảm tính tập trung, dân chủ, minh bạch, hợp lý và hiệu quả trong công tác điều hành của Ban Lãnh đạo NHNN.
4. Phân công theo lĩnh vực và khối công việc phụ trách của từng đồng chí trong Ban Lãnh đạo NHNN, tạo sự chủ động và trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành.
Điều 2. Phân công nhiệm vụ cụ thể:
1. Thống đốc Nguyễn Văn Bình:
Thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm của người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chỉ đạo và điều hành chung hoạt động của toàn Ngành. Phụ trách công tác tổ chức, cán bộ và phát triển nguồn nhân lực; chiến lược phát triển ngành ngân hàng; hiện đại hóa ngân hàng; kiểm toán hoạt động của NHNN; công tác văn phòng.
Thống đốc Việt Nam tại các tổ chức tài chính-tiền tệ Quốc tế: Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Phát triển Châu Á.
Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các đơn vị: Văn phòng; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kiểm toán nội bộ.
2. Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến:
Làm nhiệm vụ Phó Thống đốc trực, thay mặt Thống đốc điều hành công việc khi Thống đốc vắng mặt. Giúp Thống đốc giải quyết các công việc được ủy nhiệm. Phụ trách công tác tín dụng; công tác pháp chế; công tác thi đua, khen thưởng; công tác Công đoàn, công tác Đoàn thanh niên.
Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Ngân hàng.
Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các đơn vị: Vụ Tín dụng các ngành kinh tế; Vụ Pháp chế; Vụ Thi đua - Khen thưởng.
Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hà Nội, cụ thể:
a) Thường xuyên theo dõi, nắm bắt các diễn biến kinh tế, tài chính và hoạt động ngân hàng trên địa bàn Thành phố; chỉ đạo (hoặc báo cáo Thống đốc chỉ đạo) xử lý kịp thời những vấn đề nổi cộm, khó khăn, vướng mắc phát sinh trên địa bàn về công tác tiền tệ, tín dụng, thanh tra, giám sát và đảm bảo khả năng thanh khoản của các tổ chức tín dụng.
b) Đại diện Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội định kỳ hoặc đột xuất họp giao ban để kiểm điểm và chỉ đạo xử lý những vấn đề liên quan đến tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng trên địa bàn.
3. Phó Thống đốc Nguyễn Toàn Thắng:
Giúp Thống đốc giải quyết các công việc được ủy nhiệm. Phụ trách công tác thanh toán, công nghệ thông tin; Dự án đầu tư Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng (Dự án FSMIMS).
Bí thư Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương.
Chủ tịch Hội đồng Thanh toán.
Trưởng ban Điều hành Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng.
Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các đơn vị: Vụ Thanh toán; Cục Công nghệ tin học; Ban quản lý Dự án FSMIMS.
4. Phó Thống đốc Đào Minh Tú:
Giúp Thống đốc giải quyết các công việc được ủy nhiệm. Phụ trách công tác tiền tệ, kho quỹ; công tác kế toán tài chính, xây dựng cơ bản; công tác cải cách hành chính; công tác quản trị; thực hiện nhiệm vụ của Thủ trưởng hành chính cơ quan, chịu trách nhiệm trước Thống đốc về hoạt động hành chính của Cơ quan Ngân hàng Nhà nước Trung ương.
Thủ trưởng hành chính cơ quan Ngân hàng Trung ương.
Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các đơn vị: Cục Phát hành và Kho quỹ; Vụ Tài chính - Kế toán; Cục Quản trị; Ban Quản lý Dự án NH.09; Nhà máy in tiền Quốc gia.
5. Phó Thống đốc Nguyễn Phước Thanh:
Giúp Thống đốc giải quyết các công việc được ủy nhiệm. Phụ trách công tác thanh tra ngân hàng; tái cơ cấu ngân hàng và xử lý nợ xấu; quản lý cấp phép và hoạt động các Tổ chức tín dụng; thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.
Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các đơn vị: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (mảng công việc liên quan đến công tác thanh tra ngân hàng; tái cơ cấu ngân hàng và xử lý nợ xấu; quản lý cấp phép và hoạt động các Tổ chức tín dụng; thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng); Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC); Văn phòng đại diện Ngân hàng Nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể:
a) Thường xuyên theo dõi, nắm bắt các diễn biến kinh tế, tài chính và hoạt động ngân hàng trên địa bàn Thành phố; chỉ đạo (hoặc báo cáo Thống đốc chỉ đạo) xử lý kịp thời những vấn đề nổi cộm, khó khăn, vướng mắc phát sinh trên địa bàn về công tác tiền tệ, tín dụng, thanh tra, giám sát và đảm bảo khả năng thanh khoản của các tổ chức tín dụng.
b) Đại diện Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh định kỳ hoặc đột xuất họp giao ban để kiểm điểm và chỉ đạo xử lý những vấn đề liên quan đến tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng trên địa bàn.
6. Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng:
Giúp Thống đốc giải quyết các công việc được ủy nhiệm. Phụ trách công tác chính sách tiền tệ; các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng Trung ương; dự báo, thống kê; cán cân thanh toán quốc tế; theo dõi diễn biến thị trường tiền tệ trong nước, ngoài nước; công tác hợp tác quốc tế; quản lý ngoại hối; hoạt động của các dự án tín dụng quốc tế do Ngân hàng Nhà nước quản lý; công tác thông tin tuyên truyền, báo chí và là người phát ngôn của Ngân hàng Nhà nước.
Thống đốc phụ khuyết của Việt Nam tại các tổ chức tài chính-tiền tệ quốc tế: Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Phát triển Châu Á.
Trưởng Ban Điều hành quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước.
Trưởng Ban điều hành nghiệp vụ thị trường mở.
Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Ngân hàng.
Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các đơn vị: Vụ Chính sách tiền tệ; Vụ Dự báo, thống kê; Sở Giao dịch, Vụ Quản lý Ngoại hối; Vụ Hợp tác Quốc tế; Ban Quản lý các dự án tín dụng Quốc tế ODA; Thời báo Ngân hàng và Tạp chí Ngân hàng.
7. Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh:
Giúp Thống đốc giải quyết các công việc được ủy nhiệm. Phụ trách công tác giám sát ngân hàng; cơ chế, chính sách an toàn hoạt động ngân hàng; phòng, chống rửa tiền; hoạt động thông tin tín dụng và ổn định tiền tệ, tài chính; hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Hợp tác xã, các Quỹ tín dụng nhân dân, Bảo hiểm tiền gửi và các Hiệp hội trong ngành Ngân hàng; các dự án hỗ trợ kỹ thuật của các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực Thanh tra, giám sát ngân hàng; công tác nghiên cứu khoa học; công tác đào tạo, hoạt động của các cơ sở đào tạo trong ngành Ngân hàng;
Chủ tịch Hội đồng Khoa học - Công nghệ ngành Ngân hàng.
Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các đơn vị: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (mảng công việc liên quan đến công tác giám sát ngân hàng; cơ chế, chính sách an toàn hoạt động ngân hàng; phòng, chống rửa tiền; các dự án hỗ trợ kỹ thuật của các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực Thanh tra, giám sát ngân hàng); Vụ Ổn định tiền tệ, tài chính; Viện Chiến lược ngân hàng; Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC); Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng; Học viện Ngân hàng và Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 3. Ngoài các lĩnh vực công việc phụ trách và chỉ đạo các đơn vị cụ thể theo phân công trên, việc chỉ đạo các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng do Phó Thống đốc phụ trách theo từng lĩnh vực đã phân công. Các chức danh kiêm nhiệm của mỗi đồng chí trong Ban Lãnh đạo NHNN được thực hiện theo quyết định phân công riêng.
Căn cứ tình hình thực tế, Thống đốc xem xét, điều chỉnh việc phân công công việc của Thống đốc và các Phó Thống đốc để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của Ngân hàng Nhà nước.
Điều 4. Khi Thống đốc vắng mặt tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước, Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến thay mặt Thống đốc chỉ đạo giải quyết các công việc chung của Ngân hàng Nhà nước và một số công việc thuộc lĩnh vực Thống đốc phụ trách.
Điều 5. Khi phát sinh những công việc cấp bách trong thời gian Phó Thống đốc phụ trách đi công tác hoặc vắng mặt, Văn phòng trình Thống đốc hoặc Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến xử lý và đơn vị trình có trách nhiệm báo cáo kết quả xử lý khi Phó Thống đốc phụ trách trở lại làm việc.
Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1817/QĐ-NHNN ngày 10/9/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Quyết định số 2665/QĐ-NHNN ngày 16/12/2014 về việc điều chỉnh phân công công tác Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước.
Điều 7. Các đồng chí trong Ban Lãnh đạo NHNN; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; Chủ tịch Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên) và Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Bình

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Quyet-dinh-ve-phan-cong-cong-tac-ban-lanh-dao-Ngan-hang-nha-nuoc-so-418-QD-NHNN.[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự