Quyết định số 3758/QĐ-UBND - Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm, tỷ lệ 1/500 do thành phố Hà Nội ban hành

Tài liệu,Văn bản pháp luật,Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở
  Đánh giá    Viết đánh giá
 5      421      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
up2ntq
Danh mục
Tài liệu,Văn bản pháp luật,Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở
Thể loại
Ngày đăng
4/8/2014
Loại file
pdf
Số trang
0
Dung lượng
0.51 M
Lần xem
421
Lần tải
5
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Quyết định số 3758/QĐ-UBND - Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm, tỷ lệ 1/500 do thành phố Hà Nội ban hành

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Quyết định số 3758/QĐ-UBND - Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm, tỷ lệ 1/500 do thành phố Hà Nội ban hành slide 1

Tài liệu Quyết định số 3758/QĐ-UBND - Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm, tỷ lệ 1/500 do thành phố Hà Nội ban hành slide 2

Tài liệu Quyết định số 3758/QĐ-UBND - Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm, tỷ lệ 1/500 do thành phố Hà Nội ban hành slide 3

Tài liệu Quyết định số 3758/QĐ-UBND - Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm, tỷ lệ 1/500 do thành phố Hà Nội ban hành slide 4

Tài liệu Quyết định số 3758/QĐ-UBND - Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm, tỷ lệ 1/500 do thành phố Hà Nội ban hành slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------
---------------
Số: 3758/QĐ-UBND
Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2014
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐÔ THỊ MỚI NAM HỒ LINH
ĐÀM, TỶ LỆ 1/500
Địa điểm: phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai), xã Tam Hiệp và Thị trấn Văn Điển
(huyện Thanh Trì), thành phố Hà Nội.
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12;
Căn cứ Luật Thủ đô số 25/2012/QH13;
Căn cứ Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê
duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
Căn cứ Nghị định 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian
kiến trúc cảnh quan đô thị;
Căn cứ Nghị định 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian
xây dựng ngầm đô thị;
Căn cứ Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ
của từng loại quy hoạch đô thị;
Căn cứ Thông tư 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn
đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;
Căn cứ Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ xây dựng về việc hướng
dẫn về nội dung thiết kế đô thị và Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ
Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013;
Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc
phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm
2050;
Căn cứ Quyết định số 1892/QĐ-UBND, ngày 07/11/2008 của UBND thành phố Hà Nội
về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm tỷ lệ
1/500 tại phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai), thị trấn Văn Điển và xã Tam Hiệp
(huyện Thanh Trì), Hà Nội.
Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tại Tờ trình số 1740/TTr-QHKT ngày
14/5/2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm, tỷ lệ 1/500 và
an hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ
1/500 khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai), thị trấn
Văn Điển và xã Tam Hiệp (huyện Thanh Trì) - Thành phố Hà Nội với những nội dung
sau:
1. Tên đồ án:
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm.
Địa điểm: phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai), thị trấn Văn Điển và xã Tam Hiệp
(huyện Thanh Trì), Hà Nội.
2. Vị trí, ranh giới và quy mô:
2.1. Vị trí, ranh giới:
Khu đất nghiên cứu thuộc địa giới hành chính của phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai),
xã Tam Hiệp và thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì).
- Phía Bắc giáp khu Dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm.
- Phía Tây giáp khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm
- Phía Nam giáp sông Tô Lịch.
- Phía Đông giáp đường Ngọc Hồi (Quốc lộ 1A).
2.2. Quy mô:
- Tổng diện tích đất lập quy hoạch: 1.478.480m² (≈147,85ha).
Trong đó: Phường Hoàng Liệt có diện tích khoảng 89,95ha, chiếm 60,8%
Xã Tam Hiệp có diện tích khoảng 40,67ha, chiếm 27,5%
Thị trấn Văn Điển có diện tích khoảng 17,23ha, chiếm 11,7%.
- Tổng quy mô dân số dự kiến theo quy hoạch: khoảng 26.115 người.
3. Mục tiêu:
- Cụ thể hóa đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn
đến năm 2050, Quy hoạch chi tiết quận Hoàng Mai tỷ lệ 1/2000 và Quy hoạch chung xây
dựng huyện Thanh Trì tỷ lệ 1/5000 đã được duyệt.
- Đề xuất cơ cấu sử dụng, phân khu chức năng, phát triển khu đô thị mới hiện đại, khớp
nối đồng bộ hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật giữa khu xây dựng mới với khu dân cư và
các dự án đã triển khai. Xác định chức năng sử dụng đất, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp
Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam, Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành.
- Xây dựng Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch và xác định danh mục các dự án
đầu tư làm cơ sở để các chủ đầu tư lập dự án đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành và
là cơ sở pháp lý để các cấp chính quyền quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch.
4. Nội dung quy hoạch chi tiết:
4.1. Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất:
4.1.1. Cơ cấu sử dụng đất:
Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm tại phường Hoàng Liệt (quận
Hoàng Mai), xã Tam Hiệp và thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì) có tổng diện tích đất
khoảng 1.478.480m², có cơ cấu sử dụng đất như sau:
Bảng tổng hợp cơ cấu quy hoạch sử dụng đất
STT
CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT
DIỆN TỶ LỆ
TÍCH (m²) (%)
DÂN SỐ
(người)
CHỈ
TIÊU
(m²/người)
A.
ĐẤT DÂN DỤNG
1.140.251
I.
Đất công cộng TP và Khu vực
68.080
II.
Đất trường PTTH
30.538
1.740
III.
Đất giao thông khu vực
100.998
IV.
Đất đơn vị ở
940.635
100,0
18.224
36,04
1.
Đất công cộng ĐVƠ
32.044
3,4
1,23
2.
Đất trường học, nhà trẻ
85.746
9,1
3,3
3.
Đất cây xanh tập trung, sân thể thao
107.727
11,5
4,12

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

5
1 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (1)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
12/19/2018 1:36:59 AM
hay hay hay hay hay hay hay

 
LINK DOWNLOAD

Quyet-dinh-so-3758-QD-UBND-Quy-hoach-chi-tiet-Khu-do-thi-moi-Nam-ho-Linh-DamA-ty-le-1-500-do-thanh-pho-Ha-Noi-ban-hanh.pdf[0.51 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự