Quyết định phê duyệt chương trình đào tạo tiếng Anh chuyên ngành hệ trung cấp số 1608/QĐ-BGDĐT

Văn bản pháp luật,Giáo dục - Đào tạo
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1      326      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
lumotq
Danh mục
Văn bản pháp luật,Giáo dục - Đào tạo
Thể loại
Thí điểm đào tạo tiếng Anh chuyên ngành cho bậc trung cấp
Ngày đăng
21/5/2015
Loại file
Số trang
0
Dung lượng
Lần xem
326
Lần tải
1
  DOWNLOAD

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Quyết định phê duyệt chương trình đào tạo tiếng Anh chuyên ngành hệ trung cấp số 1608/QĐ-BGDĐT

 

Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Thí điểm đào tạo tiếng Anh chuyên ngành cho bậc trung cấp Quyết định 1608/QĐ-BGDĐT năm 2015 Phê duyệt 04 chương trình đào tạo tiếng Anh chuyên ngành trình độ trung cấp chuyên nghiệp các ngành Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn, Nghiệp vụ lễ tân, Quản lý và bán hàng siêu thị, Kế toán do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
Chương trình khung ngành Kế toán
Chương trình chi tiết ngành Kế toán
Chương trình khung ngành Nghiệp vụ lễ tân
Chương trình chi tiết ngành Nghiệp vụ lễ tân
Chương trình khung ngành Quản lý bán hàng siêu thị
Chương trình chi tiết ngành Quản lý bán hàng siêu thị
Chương trình khung ngành Nhà hàng khách sạn
Chương trình chi tiết ngành Nhà hàng khách sạn
BỘ GIÁO DỤC
VÀ ĐÀO TẠO
-------
Số: 1608/QĐ-BGDĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2015
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT 04 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH TRÌNH ĐỘ
TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CÁC NGÀNH NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG,
KHÁCH SẠN, NGHIỆP VỤ LỄ TÂN, QUẢN LÝ VÀ BÁN HÀNG SIÊU THỊ, KẾ TOÁN
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020” (gọi tắt là Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020);
Theo kết quả thẩm định của các Hội đồng thẩm định 04 chương trình đào tạo tiếng Anh chuyên ngành trình độ trung cấp chuyên nghiệp các ngành Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn, Nghiệp vụ lễ tân, Quản lý và bán hàng siêu thị, Kế toán;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt 04 chương trình đào tạo tiếng Anh chuyên ngành trình độ trung cấp chuyên nghiệp các ngành Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn, Nghiệp vụ lễ tân, Quản lý và bán hàng siêu thị, Kế toán kèm theo Quyết định này để thí điểm giảng dạy trong các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp.
Đối tượng triển khai thí điểm: Các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp có đào tạo các ngành Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn, Nghiệp vụ lễ tân, Quản lý và bán hàng siêu thị, Kế toán trên toàn quốc có đủ điều kiện giảng dạy chương trình.
Thời gian dạy thí điểm: Từ năm 2016 - 2018.
Sau khi hoàn thành thí điểm đào tạo, Trường Đại học Hà Nội có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá kết quả thí điểm đào tạo, chỉnh sửa nội dung cho phù hợp với đối tượng người học. Căn cứ kết quả đánh giá, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét để có kế hoạch nhân rộng chương trình này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
Như điều 3;
Bộ trưởng (để báo cáo);
Các Thứ trưởng (để biết);
BQL- ĐANNQG 2020 (để thực hiện);
Trường Đại học Hà Nội (để thực hiện);
Website của Bộ GDĐT;
Website của BQL- ĐANNQG 2020;
Lưu: VT, Vụ GDCN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
Nguyễn Vinh Hiển

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Quyet-dinh-phe-duyet-chuong-trinh-dao-tao-tieng-Anh-chuyen-nganh-he-trung-cap-so-1608-QD-BGDDT.[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự