Quyết định hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Biểu mẫu,Thuế - Kế toán - Kiểm toán
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      190      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
jdjotq
Danh mục
Biểu mẫu,Thuế - Kế toán - Kiểm toán
Thể loại
Ban hành kèm theo Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế
Ngày đăng
22/5/2015
Loại file
Số trang
0
Dung lượng
Lần xem
190
Lần tải
0
  DOWNLOAD

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Quyết định hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

 

Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Quyết định hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế ban hành kèm theo Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.
Mẫu số: 10/QĐ
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN[1]
TÊN CƠ QUAN
RA QUYẾT ĐỊNH
--------
Số: .../QĐ-[2]...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
...[3], ngày ... tháng ... năm ...
QUYẾT ĐỊNH
Hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế
……………………[4]…………………….
Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Thông tư số ..../2013/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2013 quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;
Căn cứ Quyết định số ……ngày … tháng … năm … do………… [5] ký về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế;
Căn cứ …………………………………………………………………….;
Xét đề nghị của …………………………………………………………..,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Hủy Quyết định số ……ngày … tháng … năm … do …………......….. ký về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế
Lý do:[6]
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Quyết định này được gửi tới ông(bà)/tổ chức: .................. để thực hiện việc hoàn trả tiền phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định[7].
Điều 3. Các ông(bà)/đơn vị .............................. có trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- ................
- Lưu: ..........
CHỨC DANH CỦA NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
[1] Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;
[2] Ghi chữ viết tắt tên cơ quan của người có thẩm quyền ban hành quyết định;
[3] Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;
[4] Ghi thẩm quyền ban hành quyết định;
[5] Ghi rõ họ tên người ra Quyết định;
[6] Ghi rõ lý do hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế;
[7] Trong trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã thi hành xong.

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Quyet-dinh-huy-quyet-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-thue.[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự