PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢ I PHÁP NHẰ M NÂNG CAO TRÁCH NHI Ệ M CỦA KIỂ M TOÁN VIÊN ĐỘC LẬ P ĐỐI V Ớ I VI Ệ C PHÁT HIỆN GIAN LẬ N VÀ SAI SÓT TRONG CUỘC KIỂ M TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài Cao học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 4      540      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
aktntq
Danh mục
Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài Cao học
Thể loại
Ngày đăng
6/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
118
Dung lượng
0.99 M
Lần xem
540
Lần tải
4
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Trong nền kinh tế thị trường, nhu cầu cho và nhận thông tin, đặc biệt các thông tin tài chính luôn giữ vai trò t ối quan trọng để ra các quyết định kinh doanh. Tính minh bạch, tính trung thực của

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢ I PHÁP NHẰ M NÂNG CAO TRÁCH NHI Ệ M CỦA KIỂ M TOÁN VIÊN ĐỘC LẬ P ĐỐI V Ớ I VI Ệ C PHÁT HIỆN GIAN LẬ N VÀ SAI SÓT TRONG CUỘC KIỂ M TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢ I PHÁP NHẰ M NÂNG CAO TRÁCH NHI Ệ M CỦA KIỂ M TOÁN VIÊN ĐỘC LẬ P ĐỐI V Ớ I VI Ệ C PHÁT HIỆN GIAN LẬ N VÀ SAI SÓT TRONG CUỘC KIỂ M TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH slide 1

Tài liệu PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢ I PHÁP NHẰ M NÂNG CAO TRÁCH NHI Ệ M CỦA KIỂ M TOÁN VIÊN ĐỘC LẬ P ĐỐI V Ớ I VI Ệ C PHÁT HIỆN GIAN LẬ N VÀ SAI SÓT TRONG CUỘC KIỂ M TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH slide 2

Tài liệu PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢ I PHÁP NHẰ M NÂNG CAO TRÁCH NHI Ệ M CỦA KIỂ M TOÁN VIÊN ĐỘC LẬ P ĐỐI V Ớ I VI Ệ C PHÁT HIỆN GIAN LẬ N VÀ SAI SÓT TRONG CUỘC KIỂ M TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH slide 3

Tài liệu PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢ I PHÁP NHẰ M NÂNG CAO TRÁCH NHI Ệ M CỦA KIỂ M TOÁN VIÊN ĐỘC LẬ P ĐỐI V Ớ I VI Ệ C PHÁT HIỆN GIAN LẬ N VÀ SAI SÓT TRONG CUỘC KIỂ M TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH slide 4

Tài liệu PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢ I PHÁP NHẰ M NÂNG CAO TRÁCH NHI Ệ M CỦA KIỂ M TOÁN VIÊN ĐỘC LẬ P ĐỐI V Ớ I VI Ệ C PHÁT HIỆN GIAN LẬ N VÀ SAI SÓT TRONG CUỘC KIỂ M TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Tp. HCM
--------------
NGÔ THỊ THU HÀ
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO
TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM TOÁN VIÊN
ĐỘC LẬP ĐỐI
VỚI VIỆC PHÁT HIỆN GIAN LẬN VÀ SAI SÓT TRONG
CUỘC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Chuyên ngành: Kế toán - Kiểm toán
Mã số: 60.34.30
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Thị Giang Tân
TP. Hồ Chí Minh - Năm 2007
2
MỤC LỤC
Lời mở đầu............................................................................................................01
Phần 1: Tổng quan về gian lận và sai sót và trách nhiệm của kiểm toán viên
đối với gian lận và sai sót
1.1. Tổng quan về gian lận và sai sót trên Báo cáo tài chính .......................... 04
1.1.1. Định nghĩa về gian lận và sai sót ................................................................ 04
1.1.2. Lịch sử phát triển về gian lận...................................................................... 06
1.1.3. Lịch sử phát triển các công trình nghiên cứu về gian lận........................... 08
1.1.3.1. Edwin H. Sutherland........................................................................... 08
1.1.3.2. Donald R. Cressey.............................................................................. 09
1.1.3.3. D. W. Steve Al
echt.......................................................................... 10
1.1.3.4. Richard C. Hollinger........................................................................... 11
1.1.4. Công trình nghiên cứu gian lận của Hiệp hội các nhà điều tra gian
lận Hoa kỳ (ACFE).................................................................................... 13
1.1.4.1. Về phương pháp nghiên cứu............................................................... 14
1.1.4.2. Kết quả của cuộc nghiên cứu.............................................................. 17
1.1.4.3. Những hậu quả của gian lận............................................................... 17
1.1.4.4. Những phương pháp phổ biến thực hiện gian lận trên Báo
cáo tài chính........................................................................................ 18
1.1.4.4.1. Khai cao (hay khai khống) doanh thu.........................................19
1.1.4.4.2. Ghi nhận sai niên độ...................................................................19
1.1.4.4.3. Giấu công nợ và chi phí..............................................................19
1.1.4.4.4. Không khai báo đầy đủ thông tin................................................20
1.1.4.4.5. Áp dụng phương pháp đánh giá không đúng..............................20
1.2. Trách nhiệm của kiểm toán viên đối với gian lận và sai sót theo
chuẩn mực kiểm toán quốc tế..................................................................... 20
3
1.2.1. Lịch sử phát triển trách nhiệm của kiểm toán viên đối với gian lận
và sai sót..................................................................................................... 20
1.2.1.1. Giai đoạn hình thành........................................................................... 21
1.2.1.2. Giai đoạn phát triển ............................................................................ 21
1.2.1.3. Giai đoạn hiện đại............................................................................... 23
1.2.2. Trách nhiệm kiểm toán viên về gian lận và sai sót theo chuẩn mực
kiểm toán quốc tế hiện hành ...................................................................... 23
1.2.2.1. Trách nhiệm của kiểm toán viên theo chuẩn mực ISA 200
năm 2004 ............................................................................................ 23
1.2.2.2. Trách nhiệm của kiểm toán viên đối với gian lận và sai sót
trên Báo cáo tài chính theo ISA 240
năm
2004................................ 24
1.2.3. Các chuẩn mực kiểm toán trong giai đoạn lập kế hoạch liên quan
đến trách nhiệm kiểm toán viên trong việc phát hiện gian lận và
sai sót.......................................................................................................... 25
1.2.3.1. ISA 300 - Lập kế hoạch...................................................................... 25
1.2.3.2. ISA 315 - Hiểu biết về công ty khách hàng và đánh giá
những rủi ro trọng yếu........................................................................ 25
1.2.3.3. ISA 330 - Đối phó các rủi ro có gian lận, sai sót trên Báo cáo
tài chính .............................................................................................. 26
1.2.3.4. ISA 520 - Thủ tục phân tích............................................................... 27
1.3. Trách nhiệm của kiểm toán viên đối với gian lận và sai sót và
các thủ tục phát hiện gian lận và sai sót theo chuẩn mực kiểm
toán Hoa kỳ................................................................................................... 27
1.3.1. Lịch sử phát triển trách nhiệm kiểm toán viên với gian lận và sai
sót tại Hoa kỳ ............................................................................................. 27
1.3.2. Trách nhiệm của kiểm toán viên đối với gian lận và sai sót theo
chuẩn mực kiểm toán hiện hành ................................................................ 29

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

PHUoNG-HUoNG-VA-GIA-I-PHAP-NHA-M-NANG-CAO-TRACH-NHI-E-M-CUA-KIE-M-TOAN-VIEN-DoC-LA-P-DoI-V-o-I-VI-E-C-PHAT-HIEN-GIAN-LA-N-VA-SAI-SoT-TRONG-CUoC-KIE-M-TOAN-BAO-CAO-TAI-CHINH.pdf[0.99 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự