Phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
  Đánh giá    Viết đánh giá
 20      404      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
3lvntq
Danh mục
Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Thể loại
Ngày đăng
31/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
81
Dung lượng
1.49 M
Lần xem
404
Lần tải
20
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Với mục đích đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển hơn nữa thương hiệu của sản phẩm thẻ Vietinbank. Đưa ra sản phẩm thẻ của Vietinbank đến được với nhiều tầng lớp dân cư trong xã hội và có thể cạnh tranh được không chỉ với sản phẩm của các ngân hàng trong nước mà còn cà ngân hàng nước ngoài sẽ

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam slide 1

Tài liệu Phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam slide 2

Tài liệu Phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam slide 3

Tài liệu Phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam slide 4

Tài liệu Phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

1
LỜI MỞ ĐẦU


Ý nghĩa của việc nghiên cứu đề tài đó là:
Trong những năm gần đây, nền kinh tế nƣớc ta đã có những chuyển biến tích
cực, kinh tế
sản xuất phát triển, đời sống nhân dân ngày một nâng cao. Góp phần
trong thành quả đó có sự nỗ lực không nhỏ của ngành ngân hàng. Ngân hàng với
chức năng quan trọng là trung tâm tiền tệ, tín dụng và thanh toán đã tác động và
đóng góp phần to lớn cho sự phát triển của đất nƣớc đƣợc mọi ngƣời công nhận.
Khi Việt Nam gia nhập WTO thì ngày càng có nhiều doanh nghiệp đầu tƣ vào nƣớc
ta về lĩnh vực Ngân hàng, do đó sự cạnh tranh về sản phẩm, dịch vụ cũng ngày càng
khốc liệt hơn trƣớc.
Ngân hàng ngày càng nhiều thì ngƣời dân càng có nhiều sự lựa chọn. Ngƣời
ta lựa chọn ngân hàng đó bên cạnh tính an toàn còn có chất lƣợng dịch vụ mà ngân
hàng đó mang lại cho họ. Lợi ích của sản phẩm và dịch vụ càng có nhiều tính tiện
lợi, sự mới mẻ thì sức thu hút khách hàng của ngân hàng đó càng cao. Một trong
những hoạt động của Ngân hàng có tác động mạnh mẽ đối với nền kinh tế và là cầu
nối cho Ngân hàng tiếp cận với khách hàng đó là hoạt động thanh toán qua ngân
hàng - hình thức thanh toán không dùng tiền mặt mà hình thức cụ thể em muốn đề
cập trong chuyên đề này là thẻ ngân hàng.. Đây cũng là một “vũ khí” đắc lực để các
ngân hàng thâm nhập thị trƣờng.
Kinh doanh thẻ thanh toán hiện không còn là một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ
ở Việt Nam. Việc phát triển thẻ đồng nghĩa với một cuộc cách mạng trong phƣơng
thức giao dịch và mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế. Để đẩy nhanh tốc độ "công
nghiệp hoá, hiện đại hoá" ngân hàng và nhanh chóng đƣa nền kinh tế Việt Nam hội
nhập với nền kinh tế thế giới thì thẻ thanh toán chính là một trong những công cụ
hữu hiệu.
Mặc dù vậy nhƣng hiện nay, thị trƣờng thẻ vẫn còn là mảnh đất tốt và rộng
ãi cho việc phát triển thẻ của các ngân hàng nói chung và ngân hàng Công Thƣơng
Việt Nam nói riêng. Hiện nay thị trƣờng thẻ còn gặp rất nhiều vƣớng mắc và khó
khăn. Đây là một vấn đề bức xúc đối với nhiều ngân hàng ở Việt Nam

Mục đích của việc nghiên cứu đề tài này đó là :
Thẻ thanh toán là sản phẩm có tiềm năng lớn trong tƣơng lai. Vì:
+ So với 83 triệu dân thì con số 24 triệu thẻ mà các ngân hàng Việt Nam
đã phát hành hiện nay là còn khiêm tốn.
+ Sắp tới việc thanh toán bằng tiền mặt sẽ giảm đi thay vào đó là ngƣời
dân sẽ chuyển sang dùng sản phẩm thẻ tiện lợi hơn và an toàn hơn.
Làm rõ tính tất yếu của việc thanh toán qua thẻ NH.
Nêu lên thực trạng thị trƣờng thẻ hiện nay.
Hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ của ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt.
Đánh giá hoạt động phát triển kinh doanh thẻ của NHCT VN.
SVTH: Phạm Nguyễn Thiên Ân
GVHD: ThS. Cao Minh Trí
2
Đƣa ra một số giải pháp nhằm phát triển hơn nữa thƣơng hiệu của sản phẩm
thẻ Vietinbank. Đƣa sản phẩm thẻ của Vietinbank đến đƣợc với nhiều tầng lớp dân
cƣ trong xã hội và có thể cạnh tranh đƣợc không chỉ với sản phẩm của các ngân
hàng trong nƣớc mà còn cả các ngân hàng nƣớc ngoài sẽ đầu tƣ vào Việt Nam.

Phƣơng pháp nghiên cứu:
Với lòng cầu thị sự tiến bộ và say mê học hỏi, em đã tiếp cận với thẻ thanh
toán qua :
-
Sách báo, tài liệu trong quá trình học tập ở trƣờng
- Tham khảo một số ý kiến của các chuyên gia những ngƣời trong ngành về việc
phát triển sản phẩm thẻ.
- Tìm hiểu, tham khảo các tài liệu liên quan đến Ngân hàng Công Thƣơng Việt
Nam.
- Thu thập, phân tích các số liệu thông tin liên quan đến việc phát hành và thanh
toán thẻ của các ngân hàng trong nƣớc.

Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu:
- Thẻ là vấn đề rộng lớn, luận văn chỉ tập trung nghiên cứu về nghiệp vụ kinh
doanh thẻ tại Ngân hàng Công thƣơng Việt Nam từ năm 2006 đến 2009 làm cơ sở
minh chứng.

Cơ cấu tổ chức chuyên đề:
Chuyên đề đƣợc chia ra làm 3 chƣơng:
- Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ CỦA
NHTM
- Chƣơng 2: THỰC TRẠNG KINH DOANH DỊCH VỤ THẺ CỦA NGÂN
HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM.
- Chƣơng 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THẺ THANH TOÁN TẠI NH TMCP
CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM
SVTH: Phạm Nguyễn Thiên Ân
GVHD: ThS. Cao Minh Trí
3
Chương 1:
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH
DOANH THẺ CỦA NHTM
1.1 KHÁI NIỆM VÀ CHỨC NĂNG CỦA NHTM:
1.1.1 Khái niệm NHTM.
Có nhiều khái niệm khác nhau về NHTM, khái niệm NHTM gần đây nhất và
mang nội dung bao hàm nhất là khái niệm theo Pháp lệnh TCTD ngày 23/05/1990
của Hội đồng Nhà nƣớc Việt Nam xác định : “NH là một tổ chức kinh doanh tiền tệ
mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách
nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện các nghiệp vụ chiết
khấu và làm phương tiện thanh toán".
1.1.2 Chức năng của NHTM.
Trong điều kiện kinh tế hàng hóa, NHTM thực hiện các chức năng sau:
1.1.2.1 Chức năng trung gian tín dụng.
Chức năng trung gian tín dụng đƣợc xem là chức năng cơ bản và quan trọng nhất
của NHTM. Để thực hiện chức năng này, một mặt NHTM huy động và tập trung
vốn tiền tệ nhàn rỗi trong nền kinh tế để hình thành nguồn vốn cho vay, một mặt sử
dụng để cho vay nhằm đáp ứng nguồn vốn trong nền kinh tế. Nhƣ vậy, NHTM vừa
đóng vai trò là ngƣời đi vay, vừa đóng vai trò là ngƣời cho vay và hƣởng lợi nhuận
là khoản chênh lệch giữa lãi suất nhận gửi và lãi suất cho vay và góp phần tạo lợi
ích cho tất cả các bên tham gia: ngƣời gửi tiền và ngƣời đi vay.
1.1.2.2 Chức năng thủ quỹ và trung gian thanh toán.
NHTM đóng vai trò là thủ quỹ cho các doanh nghiệp và cá nhân, thực hiện các
dịch vụ thanh toán theo yêu cầu của khách hàng. Các NHTM cung cấp cho khách
hàng nhiều phƣơng tiện thanh toán tiện lợi nhƣ séc, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, thẻ
út tiền, thẻ thanh toán, thẻ tín dụng… Tùy theo nhu cầu, khách hàng có thể chọn
cho mình phƣơng thức thanh toán phù hợp. Khi khách hàng gởi tiền vào NH, họ sẽ
đƣợc NH đảm bảo an toàn trong việc cất giữ và thanh toán nhanh chóng tiện lợi.
1.1.2.3 Chức năng tạo tiền.
Tạo tiền là một chức năng quan trọng, phản ánh rõ bản chất của ngân NHTM. Có
thể nói bất cứ NH nào cũng có thể tạo tiền, việc này dựa trên chức năng tín dụng và
trung gian thanh toán của NHTM. Hệ thống tín dụng năng động là điều kiện cần để
phát triển kinh tế trên cơ sở của một mức tăng trƣởng vững chắc. Nền kinh tế cần có
sự cung ứng tiền tệ vừa đủ phù hợp với mục tiêu tăng trƣởng kinh tế bền vững và
tạo đƣợc việc làm. Và các NHTM đóng vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện
chính sách này. Chúng nhƣ một kênh mà qua đó lƣợng tiền tăng lên hoặc giảm
xuống theo những mục tiêu quan trọng.
1.1.2.4 NHTM là trung gian trong việc thực hiện chính sách kinh tế quốc gia.
Hệ thống NHTM mặc dù mang tính chất độc lập song nó vẫn chịu sự quản lý
chặt chẽ của NHTW về việc thực hiện chính sách tiền tệ.
Để ổn định giá trị của đồng tiền, lƣợng tiền cung ứng trong nền kinh tế phải phù
hợp với hàng hóa lƣu thông. Do đó, NHTW sử dụng công cụ chính sách tiền tệ để
điều hòa khối lƣợng tiền tệ trong lƣu thông và buộc các NHTM phải chấp hành.
Nhƣ vậy, NHTM đóng vai trò là chủ thể quan trọng trong việc thực hiện chính sách
tiền tệ của NHTW.
SVTH: Phạm Nguyễn Thiên Ân
GVHD: ThS. Cao Minh Trí

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Phat-trien-hoat-dong-kinh-doanh-the-tai-ngan-hang-TMCP-Cong-Thuong-Viet-Nam.pdf[1.49 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự