Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lí

Ngành Công nghệ thông tin,Thể loại khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 13      392      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
k6vntq
Danh mục
Ngành Công nghệ thông tin,Thể loại khác
Thể loại
hệ thống thông tin quản lí, hệ thống thông tin, phân tích thiết kế
Ngày đăng
10/1/2014
Loại file
pdf
Số trang
124
Dung lượng
0.87 M
Lần xem
392
Lần tải
13
  DOWNLOAD

Chương 1- Đại cương về các hệ thống thông tin quản lý Chương 2- Khảo sát hiện trạng và xác lập dự Chương 3- Phân tích và thiết kế chức năng nghiệp vụ Chương 4- Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu nghiệp vụ Chương 5- Thiết kế giao diện giữa người và máy tính: Giới thiệu cách thiết kế giao diện, báo cáo, thực đơn cho hệ thống. Chương 6- Thiết kế kiểm soát và chương Chương 7- Lập trình- chạy thử và bảo dưỡng Chương 8- Bài tập tổng hợp:Các hệ thống cụ thể.

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lí

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lí slide 1

Tài liệu Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lí slide 2

Tài liệu Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lí slide 3

Tài liệu Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lí slide 4

Tài liệu Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lí slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
MỤC LỤC
MỤC LỤC..........................................................................................................1
LỜI NÓI ĐẦU....................................................................................................4
CHƯƠNG 1
ĐẠI CƯƠNG VỀ CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ6
1. KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG, HỆ THÔNG TIN QUẢN LÝ.......................6
2. VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN..............................7
2.1. Vai trò..........................................................................................................7
2.2.Nhiệm vụ......................................................................................................7
3. CÁC BỘ PHẬN HỢP THÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN..........................7
4. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG
TIN.....................................................................................................................8
4.1. Phương pháp thiết kế hệ thống cổ điển ( thiết kế phi cấu trúc) ..................8
4.2. Phương pháp phân tích thiết kế hệ thống bán cấu trúc..............................10
4.3. Phương pháp phân tích thiết kế hệ thống có cấu trúc................................10
5. CÁC GIAI ĐOẠN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ...............................................11
CHƯƠNG 2 KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÁC LẬP DỰ ÁN.................13
1. MỤC ĐÍCH..................................................................................................13
2. TÌM HIỂU VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG................................................13
2.1. Quan sát, tìm hiểu hệ thống hiện tại..........................................................13
2.2. Tập hợp phân loại thông tin.......................................................................15
2. 3. Phát hiện các yếu kém cuả hiện trạng và các yêu cầu trong tương lai.....16
3. XÁC ĐỊNH PHẠM VI KHẢ NĂNG MỤC TIÊU DỰ ÁN.........................17
4. PHÁC HOẠ CÁC GIẢI PHÁP CÂN NHẮC TÍNH KHẢ THI..................18
5. LẬP DỰ TRÙ VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN.............................21
5. 1. Hồ sơ về điều tra và xác lập giải pháp......................................................21
5. 2. Dự trù về thiết bị.......................................................................................21
5. 3. Kế hoạch triển khai dự án.........................................................................22
CHƯƠNG 3
PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG.....................23
1. MÔ HÌNH PHÂN RÃ CHỨC NĂNG.........................................................23
1.1. Định nghĩa.................................................................................................23
1.2.Các thành phần ..........................................................................................23
1.3. Đặc điểm và mục đích của mô hình..........................................................25
1.4.
Xây dựng mô hình....................................................................................25
1.5. Các dạng mô hình phân rã chức năng.......................................................28
1
2. MÔ HÌNH LUỒNG DỮ LIỆU.....................................................................29
2.1. Khái quát...................................................................................................29
2.2. Định nghĩa ................................................................................................29
2.4. Một số quy tắc vẽ biểu đồ luồng dữ liệu...................................................32
2.5. Xây dựng mô hình luồng dữ liệu...............................................................33
2.6. Chuyển từ mô hình luồng dữ liệu vật lý sang mô hình luồng dữ liệu logic
..........................................................................................................................35
2.7. Chuyển từ DFD của hệ thống cũ sang DFD của hệ thống mới.................36
2.8. Hoàn chỉnh mô hình DFD.........................................................................37
Tác dụng...........................................................................................................38
2.9.Phân mức ...................................................................................................39
2.10. Hạn chế của mô hình luồng dữ liệu.........................................................39
3.Bài tập ứng dụng...........................................................................................39
CHƯƠNG 4
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ
DỮ LIỆU...................................42
1. TỔNG QUAN..............................................................................................42
1.1. Các khái niệm............................................................................................42
1.2. Các bước tiến hành phân tích và thiết kế CSDL.......................................42
2. MÔ HÌNH THỰC THỂ LIÊN KẾT ............................................................43
2.1. Mục đích....................................................................................................43
2.2. Các thành phần .........................................................................................44
2.3. Xây dựng mô hình thực thể liên kết của hệ thống.....................................47
3. MÔ HÌNH QUAN HỆ..................................................................................51
3.1. Khái niệm..................................................................................................51
3.2. Các dạng chuẩn .........................................................................................54
4. THIẾT KẾ LOGIC CSDL............................................................................56
4.1. Chuyển đổi từ mô hình thực thể liên kết thành các bản ghi logic.............57
4.2. Chuẩn hoá quan hệ....................................................................................60
4.3. Hoàn thiện mô hình CSDL logic...............................................................63
5. THIẾT KẾ VẬT LÝ CSDL..........................................................................65
5.1. Các vấn đề liên quan khi thiết kế vật lý CSDL.........................................65
5.2. Xem xét hiệu suất thực thi CSDL..............................................................66
5.3. Điều chỉnh thực thi CSDL.........................................................................68
5.4. Ví dụ một mẫu thiết kế .............................................................................68
CHƯƠNG 5
THIẾT KẾ GIAO DIỆN GIỮA NGƯỜI VÀ MÁY..............71
1 TỔNG QUAN...............................................................................................71
2
1.1. Mục đích ...................................................................................................71
1. 2. Các loại giao diện.....................................................................................71
1.3. Các nguyên tắc chung khi thiết kế giao diện ............................................71
2. THIẾT KẾ CÁC MẪU THU THẬP THÔNG TIN......................................72
2.1. Yêu cầu .....................................................................................................72
2.2. Phương pháp thu thập thông tin................................................................72
2.3. Xác định khuôn mẫu thu thập thông tin....................................................72
4.4.Mã hoá........................................................................................................73
3. THIẾT KẾ CÁC TÀI LIỆU RA, CÁC BÁO CÁO......................................75
4. THIẾT KẾ MÀN HÌNH VÀ ĐƠN CHỌN..................................................76
4.1. Yêu cầu thiết kế:........................................................................................76
4.2. Hình thức thiết kế......................................................................................76
CHƯƠNG 6
THIẾT KẾ KIỂM SOÁT VÀ CHƯƠNG TRÌNH.................87
1. THIẾT KẾ KIỂM SOÁT..............................................................................87
1. 1.Mục đích....................................................................................................87
1.2. Kiểm soát các thông tin thu thập và các thông tin xuất.............................88
1.3. Kiểm soát các sự cố làm gián đoạn chương trình......................................88
1.4. Kiểm soát các xâm phạm từ phía con người.............................................89
2.THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH......................................................................91
2.1. Mục đích....................................................................................................92
2.2. Lập lược đồ chương trình .........................................................................93
a. Module chương trình....................................................................................93
. Công cụ để diễn tả LCT................................................................................93
2.3. Đặc tả các module.....................................................................................97
2.4. Đóng gói thành module tải........................................................................97
2.5. Thiết kế các mẫu thử.................................................................................97
CHƯƠNG 7 LẬP TRÌNH – CHẠYTHỬ – BẢO DƯỠNG............................93
1. LẬP TRÌNH..................................................................................................93
1.1. Thành lập tổ lập trình................................................................................93
1.2. Chọn ngôn ngữ lập trình............................................................................93
1.3. Cài đặt các tệp, viết các đoạn chương trình chung....................................93
1.4. Soạn thảo chương trình cho từng đơn vị xử lý..........................................93
2. CHẠY THỬ VÀ GHÉP NỐI.......................................................................93
3.THÀNH LẬP CÁC TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG..........................93
3.1. Đại cương..................................................................................................94
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Phan-tich-thiet-ke-he-thong-thong-tin-quan-li.pdf[0.87 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự