Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Tỉnh An Giang

Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
  Đánh giá    Viết đánh giá
 10      347      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
gptntq
Danh mục
Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Thể loại
tín dụng ngắn hạn
Ngày đăng
9/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
104
Dung lượng
0.79 M
Lần xem
347
Lần tải
10
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Trong sự nghiệp đổi mới cơ chế quản lý kinh tế của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế nước ta liên tục tăng trưởng và ổn định, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch ngày càng hợp lý, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, thì hoạt động kinh doanh của ngân hàng cũng từng bước đổi mới và phát triển đa dạng.

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Tỉnh An Giang

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Tỉnh An Giang slide 1

Tài liệu Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Tỉnh An Giang slide 2

Tài liệu Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Tỉnh An Giang slide 3

Tài liệu Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Tỉnh An Giang slide 4

Tài liệu Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Tỉnh An Giang slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

SINHVIENNGANHANG.COM
CHƢƠNG 1
GIỚI THIỆU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trong sự nghiệp đổi mới cơ chế quản lý kinh tế của Đảng và Nhà nước, nền
kinh tế nước ta liên tục tăng trưởng và ổn định, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch
ngày càng hợp lý, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, thì hoạt động kinh doanh
của ngân hàng cũng từng bước đổi mới và phát triển đa dạng. Đồng thời!đáp ứng
nhu cầu về vốn cho nền kinh tế ngày càng tăng.
Ngày nay, chúng ta muốn phát triển kinh tế - xã hội thì phải đầu tư, muốn đầu
tư phải có vốn; từ đó vốn là nhân tố quyết định trong việc phát triển kinh tế - xã hội
của một quốc gia; vì thế bất cứ ngành nghề kinh doanh nào cũng đều cần đến vốn,
vốn có vai trò quan trọng và có ảnh hưởng rất lớn đến sự tồn suy của doanh nghiệp.
Đó cũng là điều kiện kích thích cho các nhà đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh có
hiệu quả, ngân hàng cũng không ngoại lệ.
An Giang là tỉnh giàu tìm năng phát triển, đồng thời có điều kiện khí hậu thuận
lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản, đặc biệt là nuôi cá tra
cá ba sa xuất khẩu; Để khai thác có hiệu quả tiềm năng đó đòi hỏi phải có đủ điều
kiện và vốn là một trong những điều kiện quan trọng nhất. Do đó, tín dụng ngân
hàng hết sức quan trọng, nhằm đáp ứng kịp thời vốn đầu tư cho người dân và các tổ
chức kinh tế để tiến hành mở rộng sản xuất, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao
động tạo ra ngày càng nhiều sản phẩm cho xã hội. Nhiều năm qua Ngân hàng TMCP
Á Châu chi nhánh An Giang (ACB) bên cạnh việc cung cấp vốn cho các doanh
nghiệp và thương nghiệp và các ngành khác dưới hình thức ngắn hạn, thì ACB đã
cung cấp vốn cho người dân sản xuất và đã đóng góp một phần không nhỏ vào việc
phát triển kinh tế của tỉnh.
Ngày nay, khi nền kinh tế phát triển ổn định thì đời sống người dân cũng được
nâng cao, xã hội càng tiến bộ thì nhu cầu làm giàu của người dân càng tăng lên do
Trang
1
SINHVIENNGANHANG.COM
đó nhu cầu vốn cũng tăng theo. Để đáp ứng nhu cầu vốn tạm thời cho người dân thì
tín dụng ngắn hạn của ngân hàng là rất quan trọng, nó giải quyết kịp thời nhu cầu về
vốn cho người dân nên ngân hàng đã đặt ra cho mình một nhiệm vụ hết sức quan
trọng, đó là phải nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của mình bằng cách đẩy
mạnh và mở rộng các phương thức huy động vốn, đáp ứng nhu cầu vốn tạm thời cho
khách hàng một cách hợp lý nhất và đồng thời thu hồi vốn một cách hiệu quả nhất.
Từ đó em chọn đề tài “Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn và biện pháp nâng
cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Á Châu chi
nhánh Tỉnh An Giang (ACB AN GIANG) ”.
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
2.1. Mục tiêu tổng quát
Đề tài sẽ phân tích, đánh giá tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn của ngân
hàng TMCP Á Châu An Giang (ACB An Giang) qua 3 năm 2004, 2005, 2006 để
thấy rõ thực trạng tín dụng và đề xuất giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt
động tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng.
2.2. Mục tiêu cụ thể: Đề tài tập trung phân tích những nội dung sau:
+ Phân tích doanh số cho vay phân theo ngành và theo thành phần kinh tế.
Nhằm thấy được mức tăng giảm của doanh số cho vay qua từng năm như thế nào, từ
đó sẽ tìm ra các nguyên nhân cho sự tăng giảm đó để đề xuất giải pháp thích hợp
hơn
+ Phân tích doanh số thu nợ theo ngành và theo thành phần kinh tế. Nhằm thấy
được mức tăng giảm của doanh số thu nợ qua từng năm, từ đó sẽ đưa ra nguyên
nhân cho sự tăng giảm đó để đưa ra giải pháp thích hợp hơn
+ Phân tích dư nợ cho vay theo ngành và theo thành phần kinh tế. Nhằm thấy
được dư nợ qua từng năm tăng giảm như thế nào, từ đó tìm ra được nguyên nhân của
sự tăng giảm đó để đưa ra giải pháp thích hợp hơn
+ Phân tích dư nợ quá hạn theo ngành
+ Phân tích dư nợ quá hạn theo thành phần kinh tế
Trang
2
SINHVIENNGANHANG.COM
Trên cơ sở phân tích, rút ra những mặt đạt được và không đạt được cũng như
tìm ra những nguyên nhân ảnh hưởng đến những mặt hạn chế đó. Từ đó, đề ra một
số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng để
ngân hàng ngày càng vững mạnh và phát triển.
3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
3.1. Phạm vi thời gian và không gian
-
Thời gian tiến hành nghiên cứu đề tài trong ba tháng từ tháng 3 đến tháng
6 và thu thập các số liệu trong 3 năm từ năm 2004 đến năm 2006.
-
Đề tài tập trung tìm hiểu về hoạt động tín dụng ngắn hạn tại phòng tín
dụng và phòng giao dịch
3.2. Phạm vi về nội dung
Do thời gian thực tập có hạn nên đề tài không thể đi sâu vào tất cả các hoạt
động của Ngân hàng mà chỉ tập trung nghiên cứu tình hình huy động vốn, cho vay
vốn ngắn hạn tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Á Châu tỉnh An Giang (ACB An
Giang) qua 3 năm 2004, 2005 và 2006. Vì vậy chắc còn nhiều sai sót mong các thầy
cô góp ý cho bài của em hoàn thiện hơn.
Trang
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Phan-tich-hoat-dong-tin-dung-ngan-han-va-bien-phap-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-tin-dung-ngan-han-tai-Ngan-hang-TMCP-A-Chau-chi-nhanh-Tinh-An-Giang.pdf[0.79 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự