Nhà Lãnh Đạo Trong Bạn

Kỹ năng lãnh đạo,Kỹ năng làm việc,Kỹ năng mềm
  Đánh giá    Viết đánh giá
 11      436      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
s9zntq
Danh mục
Kỹ năng lãnh đạo,Kỹ năng làm việc,Kỹ năng mềm
Thể loại
Ngày đăng
17/5/2014
Loại file
pdf
Số trang
277
Dung lượng
1.12 M
Lần xem
436
Lần tải
11
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Nhà Lãnh Đạo Trong Bạn

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Nhà Lãnh Đạo Trong Bạn slide 1

Tài liệu Nhà Lãnh Đạo Trong Bạn slide 2

Tài liệu Nhà Lãnh Đạo Trong Bạn slide 3

Tài liệu Nhà Lãnh Đạo Trong Bạn slide 4

Tài liệu Nhà Lãnh Đạo Trong Bạn slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

The Leader in You: Copyright © 1993 by Dale Carnegie & Associates,
Inc. All rights reserved. Baãn tiïëng Viïåt àûúåc xuêët baãn theo sûå nhûúång
quyïìn cuãa: Simon & Schuster, Inc.
BIEU Å GHI BIEN Â MUC Ï TRÖÔC Ù XUAT Á BAN Û ÑÖÔC Ï THÖC Ï HIEN Ä BÔI Û THÖ VIEN Ä KHTH TP.HCM
Levine, Stuart R.
Nhaø laõnh ñaïo trong baïn / Stuart R. Levine, Michael A. Crom ; Buøi Xuaân Tröôøng [vaø nh.ng.
khaùc] d. - T.P. Hoà Chí Minh : Treû, 2008
280tr. ; 21cm. - (Tuû saùch Kinh teá)
Nguyeân baûn : The leader in you.
1. Laõnh ñaïo. 2. Giao tieáp 3.Quaûn lyù nhaân söï. I. Crom, Michael A. II. Buøi Xuaân Tröôøng
d. III. Ts. IV. Ts: The leader in you.
158.7 -- dc 22
L665
STUART R. LEVINE, CEO & MICHAEL A. CROM, VP
Ngûúâi dõch: Buâi Xuên Trûúâng
Trêìn Nguyïîn Thanh Ngên
Nguyïîn Thõ Thu Phûúng
Lï Ngoåc Lan Vy
NHAÂ XUÊËT BAÃN TREÃ

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Nha-Lanh-Dao-Trong-Ban.pdf[1.12 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự