Nghị định quy định một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư số 30/2015/NĐ-CP

Văn bản pháp luật,Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại
  Đánh giá    Viết đánh giá
 2      361      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
cdlotq
Danh mục
Văn bản pháp luật,Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại
Thể loại
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu
Ngày đăng
21/5/2015
Loại file
Số trang
0
Dung lượng
Lần xem
361
Lần tải
2
  DOWNLOAD

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Nghị định quy định một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư số 30/2015/NĐ-CP

 

Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Nghị định số 30/2015/NĐ-CP quy định một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Nghị định 30/2015/NĐ-CP áp dụng với tổ chức, cá nhân có hoạt động lựa chọn nhà đầu tư không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này. Trường hợp chọn áp dụng thì tổ chức, cá nhân phải tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Đấu thầu và Nghị định này, bảo đảm công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.
Quy định một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của luật công chứng số 29/2015/NĐ-CP
Nghị định hướng dẫn luật lao động 05/2015/NĐ-CP
Luật đầu tư số 67/2014/QH13
Luật đất đai số 45/2013/QH13
CHÍNH PHỦ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------- Số: 30/2015/NĐ-CP  Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2015
NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Điều 2. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu
Điều 3. Ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP
Điều 4. Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu
Điều 5. Thời hạn, quy trình cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu
Điều 6. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư
Điều 7. Chi phí trong lựa chọn nhà đầu tư
Điều 8. Thời gian và chi phí trong lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án PPP nhóm C
Điều 9. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư
Điều 10. Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất
Điều 11. Lập phương án sơ bộ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án đầu tư có sử dụng đất
Điều 12. Lưu trữ thông tin trong đấu thầu
Điều 13. Đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu
Điều 14. Tổ chuyên gia
Chương II
SƠ TUYỂN VÀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ
Mục 1. SƠ TUYỂN
Điều 15. Quy trình chi tiết
Điều 16. Áp dụng sơ tuyển
Điều 17. Lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển
Điều 18. Thông báo, phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển
Điều 19. Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự sơ tuyển và mở thầu
Điều 20. Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển
Điều 21. Trình, thẩm định, phê duyệt kết quả sơ tuyển và công khai danh sách ngắn
Mục 2. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ
Điều 22. Lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư
Điều 23. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư
Điều 24. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư
Chương III
ĐẤU THẦU RỘNG RÃI LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN PPP
Mục 1. QUY TRÌNH CHI TIẾT
Điều 25. Quy trình chi tiết
Mục 2. CHUẨN BỊ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ
Điều 26. Lập hồ sơ mời thầu
Điều 27. Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu
Điều 28. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu
Mục 3. TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ
Điều 29. Mời thầu
Điều 30. Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu
Điều 31. Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu
Điều 32. Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật
Điều 33. Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu
Điều 34. Làm rõ hồ sơ dự thầu
Điều 35. Sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch
Mục 4. ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT
Điều 36. Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật
Điều 37. Thẩm định, phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật
Mục 5. MỞ VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH - THƯƠNG MẠI
Điều 38. Mở hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại
Điều 39. Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại
Điều 40. Đàm phán sơ bộ hợp đồng
Điều 41. Nguyên tắc xét duyệt trúng thầu
Mục 6. TRÌNH, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ CÔNG KHAI KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ
Điều 42. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư
Mục 7. ĐÀM PHÁN, HOÀN THIỆN VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG
Điều 43. Đàm phán, hoàn thiện hợp đồng
Điều 44. Ký kết thỏa thuận đầu tư và hợp đồng
Chương IV
ĐẤU THẦU RỘNG RÃI LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN PPP NHÓM C
Điều 45. Quy trình chi tiết
Điều 46. Lập hồ sơ mời thầu
Điều 47. Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu
Điều 48. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu
Điều 49. Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư
Điều 50. Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật
Điều 51. Thẩm định, phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật
Điều 52. Mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại
Điều 53. Nguyên tắc xét duyệt trúng thầu
Điều 54. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư
Điều 55. Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng
Chương V
ĐẤU THẦU RỘNG RÃI LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT
Mục 1. QUY TRÌNH CHI TIẾT
Điều 56. Quy trình chi tiết
Mục 2. CHUẨN BỊ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ
Điều 57. Lập hồ sơ mời thầu
Điều 58. Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu
Điều 59. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu
Mục 3. TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ
Điều 60. Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu
Điều 61. Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư
Mục 4. ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT
Điều 62. Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật
Điều 63. Thẩm định, phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật
Mục 5. MỞ VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH - THƯƠNG MẠI
Điều 64. Mở hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại
Điều 65. Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại
Điều 66. Đàm phán sơ bộ hợp đồng
Điều 67. Nguyên tắc xét duyệt trúng thầu
Mục 6. TRÌNH, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ CÔNG KHAI KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ; ĐÀM PHÁN, HOÀN THIỆN VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG
Điều 68. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư
Điều 69. Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng
Chương VI
CHỈ ĐỊNH THẦU TRONG LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ
Mục 1. CHỈ ĐỊNH NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN PPP
Điều 70. Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư
Điều 71. Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư
Điều 72. Đánh giá hồ sơ đề xuất và đàm phán sơ bộ hợp đồng
Điều 73. Nguyên tắc xét duyệt trúng thầu
Điều 74. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả chỉ định thầu
Điều 75. Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng
Mục 2. CHỈ ĐỊNH NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT
Điều 76. Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư
Điều 77. Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư
Điều 78. Đánh giá hồ sơ đề xuất và đàm phán sơ bộ hợp đồng
Điều 79. Nguyên tắc xét duyệt trúng thầu
Điều 80. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả chỉ định thầu
Điều 81. Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng
Chương VII
NỘI DUNG THẨM ĐỊNH VÀ PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT TRONG LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ
Điều 82. Thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
Điều 83. Thẩm định kết quả sơ tuyển, danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, kết quả lựa chọn nhà đầu tư
Điều 84. Trách nhiệm của Bộ trưởng; Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Điều 85. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Điều 86. Trách nhiệm của đơn vị thẩm định
Chương VIII
XỬ LÝ TÌNH HUỐNG VÀ GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ TRONG LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ
Điều 87. Xử lý tình huống trong lựa chọn nhà đầu tư
Điều 88. Điều kiện để xem xét, giải quyết kiến nghị
Điều 89. Hội đồng tư vấn
Điều 90. Giải quyết kiến nghị đối với lựa chọn nhà đầu tư
Chương IX
XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THEO DÕI HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU TRONG LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ
Mục 1. XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 91. Các hình thức xử lý vi phạm
Điều 92. Hình thức cấm tham gia quá trình lựa chọn nhà đầu tư
Điều 93. Hủy, đình chỉ, không công nhận kết quả lựa chọn nhà đầu tư
Điều 94. Bồi thường thiệt hại do vi phạm pháp luật về đấu thầu
Mục 2. KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THEO DÕI
Điều 95. Kiểm tra hoạt động đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư
Điều 96. Giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư
Chương X
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 97. Quy định chuyển tiếp
Điều 98. Hiệu lực thi hành
Điều 99. Hướng dẫn thi hành
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Nghi-dinh-quy-dinh-mot-so-dieu-cua-Luat-Dau-thau-ve-lua-chon-nha-dau-tu-so-30-2015-ND-CP.[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự