Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế quốc tế

Giáo dục đại cương,Kinh tế học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 76      706      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
zhyntq
Danh mục
Giáo dục đại cương,Kinh tế học
Thể loại
kinh tế quốc tế, kinh tế học, thương mại , giáo dục đại cương
Ngày đăng
16/4/2014
Loại file
pdf
Số trang
42
Dung lượng
0.63 M
Lần xem
706
Lần tải
76
  DOWNLOAD

Tham khảo: Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế quốc tế Kinh tế học quốc tế nghiên cứu học thuyết thương mại quốc tế, chính sách thương mại quốc tế, thị trường ngoại hối và cán cân thanh toán, kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở. Học thuyết thương mại quốc tế phân tích cơ sở và những thu nhập

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế quốc tế

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế quốc tế slide 1

Tài liệu Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế quốc tế slide 2

Tài liệu Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế quốc tế slide 3

Tài liệu Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế quốc tế slide 4

Tài liệu Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế quốc tế slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Ngân
hàng
câu
hỏi
trắc
nghiệm
môn
kinh
tế
quốc
tế.
NGÂN HÀNG CÂU HỎI MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ
1)
Các nước phải giao thương với nhau vì:
a)
Không có đủ nguồn lực.
)
Sự giới hạn nguồn lực quốc gia.
c)
Tâm lý thị hiếu tiêu dùng.
d)
Cả (a), (b), (c) đều đúng
2)
Mục đích chính của môn học Kinh tế quốc tế là:
a)
Cung cấp những kiến thức khái quát về một nền kinh tế thế giới hiện đại.
)
Cung cấp những kiến thức cơ bản về thương mại quốc tế và những chính sách ảnh hưởng đến nó.
c)
Cung cấp những kiến thức cơ bản về tài chính – tiền tệ quốc tế nhằm thấy được sự vận động của
thị trường tài chính – tiền tệ giữa các nước.
d)
Cả (a), (b), (c) đều đúng
3)
Kinh tế học quốc tế là môn học nghiên cứu về:
a)
sự hình thành và phát triển của các nước trên thế giới
)
mối quan hệ giữa các nền kinh tế của các nước và các khu vực trên thế giới.
c)
quan hệ chính trị của các nước trên thế giới
d)
mối quan hệ về lịch sử kinh tế giữa các nước và các khu vực trên thế giới.
4)
Những vấn đề nào sao đây là nội dung nghiên cứu của môn học kinh tế quốc tế:
a)
Những học thuyết về thương mại quốc tế
)
Chính sách ngoại thương và những công cụ bảo hộ mậu dịch.
c)
Tài chính quốc tế.
d)
Cả (a), (b), (c) đều đúng
5)
Trong nghiên cứu Kinh tế quốc tế, chúng ta sử dụng những kiến thức của:
a)
Chỉ có kinh tế vi mô.
)
Chỉ có kinh tế vĩ mô.
c)
Của cả kinh tế vi mô và vĩ mô.
d)
Không phải của kinh tế vi mô và vĩ mô.
6)
Điều này sao đây không phải là đặc trưng cơ bản của thương mại quốc tế:
a)
Các chủ thể tham gia trong thương mại quốc tế.
)
Đồng tiền sử dụng trong thương mại quốc tế là ngoại tệ đối với một trong hai bên hoặc đối với cả
hai bên tham gia.
c)
Các chủ thể tham gia trong thương mại quốc tế phải có thể chế chính trị phù hợp nhau.
d)
Đối tượng mua bán thường được di chuyển ra khỏi biên giới quốc gia.
7)
Mậu dịch quốc tế là một xu hướng tất yếu đối với các quốc gia trên thế giới vì:
a)
Mậu dịch quốc tế mang lại lợi ích như nhau cho tất cả các quốc gia tham gia
)
Giúp sử dụng tối ưu nguồn tài nguyên thế giới nhằm thỏa mãn tốt nhu cầu người tiêu dùng.
c)
Mậu dịch quốc tế quyết định chế độ chính trị của các quốc gia tham gia
d)
Không phải là các lý do nêu trên
8)
Kinh tế quốc tế là:
a)
Môn học ứng dụng của kinh tế học
)
Nghiên cứu kinh tế của các nước trên thế giới
c)
Nghiên cứu lịch sử kinh tế quốc tế
d)
Cả (a), (b), (c) đều đúng.
9)
Đặc điểm của mậu dịch quốc tế so với mậu dịch quốc gia là:
a)
Có lợi hơn
)
Nhiều sản phẩm trao đổi hơn
c)
Gắn liền với các hình thức hạn chế mậu dịch
d)
Chính trị ổn định hơn
10)Trong các câu nói sau đây, câu nào không phù hợp với các lý thuyết về mậu dịch quốc tế:
a)
Mậu dịch quốc tế mang đến lợi ích cho tất cả các quốc gia.
)
Mậu dịch quốc tế góp phần xóa bỏ dần sự cách biệt về giá cả các yếu tố sản xuất giữa các quốc gia
c)
Mậu dịch quốc tế chỉ mang đến lợi ích cho các nước phát triển và thiệt hại cho các nước đang phát
triển.
d)
Mậu dịch quốc tế làm cho các nước sản xuất có hiệu quả hơn.
11)Nền kinh tế thế giới là đối tượng nghiên cứu chủ yếu của môn học :
1
a)
kinh tế vĩ mô
)
Marketing căn bản.
c)
Kinh tế học quốc tế
d)
Kinh tế chính trị
12)Mục đích của môn kinh tế quốc tế là cung cấp kiến thức cơ bản về :
a)
Con người quốc tế
)
Thương mại và tiền tệ quốc tế
c)
Giáo dục quốc tế
d)
Quản lý ngân hàng quốc tế
13)Môn học kinh tế quốc tế không nghiên cứu về:
a)
Thương mại quốc tế.
)
Đầu tư quốc tế.
c)
Tài chính quốc tế
d)
Tình hình thời sự quốc tế.
14)Nguyên tắc nào sau đây không phải là nguyên tắc cơ bản trong thương mại Quốc tế :
a)
Nguyên tắc bảo hộ
)
Nguyên tắc tương hỗ.
c)
Nguyên tắc đãi ngộ quốc gia.
d)
Nguyên tắc tối huệ quốc.
15)Sau khi gia nhập WTO, số lượng quốc gia đã cam kết nguyên tắc tối huệ quốc với Việt Nam
là:
a)
40-50
)
51-90
c)
91-130
d)
131-170
16)Nguyên tắc đãi ngộ quốc gia được Việt Nam áp dụng lần đầu tiên với Hoa Kỳ vào năm :
a)
2000
)
2001
c)
2002
d)
2003
17)Theo Nguyên tắc ngang bằng dân tộc thì công dân của các bên tham gia được hưởng:
a)
Quyền lợi như nhau và nghĩa vụ như nhau trong kinh doanh.
)
Quyền bầu cử
c)
Tham gia nghĩa vụ quân sự.
d)
Cả a và b đều đúng.
18)Nguyên tắc tối huệ quốc (MFN) ngày nay còn được gọi theo cách khác là :
a)
Nguyên tắc tương hỗ.
)
Quan hệ thương mại bình thường (NTR)
c)
Nguyên tắc đãi ngộ quốc gia (NT)
d)
Nguyên tắc ngang bằng dân tộc (NP)
19)Nguyên tắc tối huệ quốc (Most Favoured Nation - MFN) là nguyên tắc:
a)
Các quốc gia dành cho nhau những ưu đãi, nhân nhượng tương xứng nhau trong quan hệ buôn bán
với nhau.
)
Trong quan hệ kinh tế buôn bán sẽ dành cho nhau những điều kiện ưu đãi không kém những ưu
đãi mà mình dành cho các nước khác.
c)
Tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các nhà kinh doanh trong nước và các nhà kinh
doanh nước ngoài trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và đầu tư.
d)
Các công dân của các bên tham gia trong quan hệ kinh tế thương mại được hưởng mọi quyền lợi
và nghĩa vụ như nhau (Trừ quyền bầu cử và tham gia nghĩa vụ quân sự).
20)Nguyên tắc Tối huệ quốc được viết tắt là:
a)
MFN
)
IMF
c)
GATT
d)
WTO
21)Nguyên tắc đãi ngộ quốc gia (National Treatment - NT) là nguyên tắc:
a)
Các quốc gia dành cho nhau những ưu đãi, nhân nhượng tương xứng nhau trong quan hệ buôn bán
với nhau.
)
Trong quan hệ kinh tế buôn bán sẽ dành cho nhau những điều kiện ưu đãi không kém những ưu
đãi mà mình dành cho các nước khác.
c)
Tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các nhà kinh doanh trong nước và các nhà kinh
doanh nước ngoài trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và đầu tư.
d)
Các công dân của các bên tham gia trong quan hệ kinh tế thương mại được hưởng mọi quyền lợi
và nghĩa vụ như nhau (Trừ quyền bầu cử và tham gia nghĩa vụ quân sự).
22)Nguyên tắc ngang bằng dân tộc (National Parity - NP) là nguyên tắc:
a)
Các quốc gia dành cho nhau những ưu đãi, nhân nhượng tương xứng nhau trong quan hệ buôn bán
với nhau.
)
Trong quan hệ kinh tế buôn bán sẽ dành cho nhau những điều kiện ưu đãi không kém những ưu
đãi mà mình dành cho các nước khác.
c)
Tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các nhà kinh doanh trong nước và các nhà kinh
doanh nước ngoài trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và đầu tư.
2

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Ngan-hang-cau-hoi-trac-nghiem-mon-kinh-te-quoc-te.pdf[0.63 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự