Nâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động tại công ty TNHH VOVA

Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
  Đánh giá    Viết đánh giá
 15      338      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
tlvntq
Danh mục
Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Thể loại
Ngày đăng
31/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
53
Dung lượng
0.84 M
Lần xem
338
Lần tải
15
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Quá trình hội nhập và phát triển cùng nền kinh tế khu vực và thế giới đã tạo cho nước ta nhiều cơ hội và thử thách mới. Hội nhập đồng nghĩa với việc hàng hóa bên ngoài tràn vào với giá rẻ hơn và những hàng hóa có có lợi thế hơn xuất khẩu ra nước ngoài, nhưng đồng thời cũng làm tăng sức ép cạnh

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Nâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động tại công ty TNHH VOVA

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Nâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động tại công ty TNHH VOVA slide 1

Tài liệu Nâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động tại công ty TNHH VOVA slide 2

Tài liệu Nâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động tại công ty TNHH VOVA slide 3

Tài liệu Nâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động tại công ty TNHH VOVA slide 4

Tài liệu Nâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động tại công ty TNHH VOVA slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
----------
NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ QUAÛN TRÒ
VOÁN LÖU ÑOÄNG TAÏI COÂNG TY TNHH VOVA
GVHD: TS. Voõ Xuaân Vinh
SVTH: Nguyeãn Thò Haèng
MSSV: 08B4010022
TP.HCM, 2010
ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
----------
NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ QUAÛN TRÒ
VOÁN LÖU ÑOÄNG TAÏI COÂNG TY TNHH VOVA
GVHD: TS. Voõ Xuaân Vinh
SVTH: Nguyeãn Thò Haèng
MSSV: 08B4010022
TP.HCM, 2010
LỜI CAM ĐOAN
Toâi xin cam ñoan ñaây laø ñeà taøi nghieân cöùu cuûa toâi. Nhöõng keát quaû
vaø caùc soá lieäu trong khoaù luaän ñöôïc thöïc hieän taïi coâng ty TNHH VOVA,
khoâng sao cheùp baát kyø nguoàn naøo khaùc. Toâi xin chòu traùch nhieäm tröôùc
nhaø tröôøng veà söï cam ñoan naøy.
TP.Hoà Chí Minh, Ngaøy 19 thaùng 10 naêm 2010
Sinh vieân thöïc taäp

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

4
2 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (2)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
6/20/2021 10:01:12 AM
Tài liệu rấy hữu ích
6/20/2021 10:03:07 AM
Tài liệu rất hữu ích

 
LINK DOWNLOAD

Nang-cao-hieu-qua-quan-tri-von-luu-dong-tai-cong-ty-TNHH-VOVA.pdf[0.84 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự