Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp Bao bì Hùng Vương

Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
  Đánh giá    Viết đánh giá
 17      512      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
lmvntq
Danh mục
Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Thể loại
đề tài kinh doanh,giải pháp nâng cao
Ngày đăng
31/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
91
Dung lượng
1.11 M
Lần xem
512
Lần tải
17
  DOWNLOAD

Trong nền kinh tế thị trƣờng và nhất là trong xu thế hội nhập về kinh tế hiện nay, sự cạnh tranh diễn ra rất gay gắt. Các doanh nghiệp muốn tồn tại, đứng vững trên thị trƣờng, muốn sản phẩm của mình có thể cạnh tranh đƣợc với sản phẩm của các doanh nghiệp khác thì không còn cách nào khác là phải

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp Bao bì Hùng Vương

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Một số giải pháp  nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp Bao bì Hùng Vương slide 1

Tài liệu Một số giải pháp  nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp Bao bì Hùng Vương slide 2

Tài liệu Một số giải pháp  nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp Bao bì Hùng Vương slide 3

Tài liệu Một số giải pháp  nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp Bao bì Hùng Vương slide 4

Tài liệu Một số giải pháp  nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp Bao bì Hùng Vương slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

BỘ
GIÁO
DỤC

ĐÀO
TẠO
TRƯỜNG……………..
LUẬN
VĂN
Một
số
giải
pháp
chủ
yếu
nhằm
nâng
cao
hiệu
quả
sản
xuất
kinh
doanh
của

nghiệp
Bao
ì
Hùng
Vương
Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Xí nghiệp bao bì Hùng Vương
LỜI NÓI ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trƣờng và nhất là trong xu thế hội nhập về kinh tế hiện
nay, sự cạnh tranh diễn ra rất gay gắt. Các doanh nghiệp muốn tồn tại, đứng vững
trên thị trƣờng, muốn sản phẩm của mình có thể cạnh tranh đƣợc với sản phẩm của
các doanh nghiệp khác thì không còn cách nào khác là phải tiến hành các hoạt
động sản xuất kinh doanh sao cho có hiệu quả. Nâng cao hiệu quả kinh doanh
trong các doanh nghiệp là mục tiêu cơ bản của các nhà quản lý bởi lẽ nó là điều
kiện kinh tế cần thiết và quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh
nghiệp. Do vậy, tìm ra các biện pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là
vấn đề đang đƣợc rất nhiều các doanh nghiệp quan tâm, chú trọng.
Sau một thời gian thực tập tại Xí nghiệp Bao bì Hùng Vƣơng, trƣớc thực
trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp và hiệu quả của các hoạt động
này, em quyết định chọn đề tài "Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu
quả sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp Bao bì Hùng Vương" cho chuyên đề
thực tập của mình với mục đích để thực hành những kiến thức đã học và qua đó xin
đƣa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh
doanh của Xí nghiệp.
Kết cấu bài viết gồm:
Chƣơng I: Cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
Chƣơng II: Phân tích thực trạng về hoạt động SXKD của Xí nghiệp Bao bì
Hùng Vƣơng.
Chƣơng III: Những giải pháp cơ bản và một số kiến nghị để nâng cao hiệu
quả SXKD của Xí nghiệp Bao bì Hùng Vƣơng.
Sinh viên: Phạm Thị Thu Trang - QT1101N
1
Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Xí nghiệp bao bì Hùng Vương
CHƢƠNG I
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
1.1. Hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp.
1.1.1. Khái niệm về hoạt động sản xuất kinh doanh.
Tất cả các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh hoạt động trong
nền kinh tế thị trƣờng dù là hình thức sở hữu nào (Doanh nghiệp Nhà Nƣớc, Doanh
nghiệp tƣ nhân, hợp tác xã, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn...) thì
đều có các mục tiêu hoạt động sản xuất khác nhau. Ngay trong mỗi giai đoạn, các
doanh
nghiệp
cũng
theo
đuổi
các
mục
tiêu
khác
nhau,
nhƣng
nhìn
chung
mọi
doanh nghiệp trong cơ chế thị trƣờng đều nhằm mục tiêu lâu dài, mục tiêu bao
trùm đó là làm sao tối đa hoá lợi nhuận. Để đạt đƣợc các mục tiêu đó thì các doanh
nghiệp phải xây dựng đƣợc cho mình một chiến lƣợc kinh doanh đúng đắn, xây
dựng các kế hoạch thực hiện và đặt ra các mục tiêu chi tiết nhƣng phải phù hợp với
thực tế, đồng thời phù hợp với tiềm năng của doanh nghiệp và lấy đó làm cơ sở để
huy động và sử dụng các nguồn lực sau đó tiến hành các hoạt động sản xuất kinh
doanh nhằm đạt đƣợc mục tiêu đề ra.
Thông thƣờng, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều có định hƣớng, có kế
hoạch. Trong điều kiện sản xuất và kinh doanh theo cơ chế thị trƣờng, để tồn tại và
phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp kinh doanh phải có lãi. Để đạt đƣợc kết quả
cao nhất trong sản xuất và kinh doanh, các doanh nghiệp cần xác định phƣơng
hƣớng mục tiêu trong đầu tƣ, có kế hoạch sử dụng các điều kiện sẵn có về các
nguồn nhân tài, vật lực. Muốn vậy, các doanh nghiệp cần nắm đƣợc các nhân tố
ảnh
hƣởng, mức độ
và xu
hƣớng
tác động
của từng
nhân
tố đến kết
quả kinh
doanh. Điều này chỉ thực hiện đƣợc trên cơ sở của quá trình phân tích kinh doanh
của doanh nghiệp. Bởi vậy, chỉ có tiến hành phân tích các hoạt động kinh doanh
một cách toàn diện mới giúp cho các nhà doanh nghiệp đánh giá một cách đầy đủ
và sâu sắc mọi hoạt động kinh tế trong trạng thái hoạt động thực của chúng. Trên
cơ sở đó nêu lên một cách tổng hợp về trình độ hoàn thành mục tiêu - biểu hiện
ằng hệ thống chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật - tài chính của doanh nghiệp. Đồng thời,
Sinh viên: Phạm Thị Thu Trang - QT1101N
2

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Mot-so-giai-phap-nham-nang-cao-hieu-qua-san-xuat-kinh-doanh-cua-Xi-nghiep-Bao-bi-Hung-Vuong.pdf[1.11 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự