Miếng Da Lừa

Tiểu thuyết - Truyện dài
  Đánh giá    Viết đánh giá
 22      398      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
hf0ntq
Danh mục
Tiểu thuyết - Truyện dài
Thể loại
Ngày đăng
11/1/2014
Loại file
pdf
Số trang
182
Dung lượng
3.40 M
Lần xem
398
Lần tải
22
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Miếng Da Lừa

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Miếng Da Lừa slide 1

Tài liệu Miếng Da Lừa slide 2

Tài liệu Miếng Da Lừa slide 3

Tài liệu Miếng Da Lừa slide 4

Tài liệu Miếng Da Lừa slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Miếng Da Lừa
Honoré de Balzac
Miếng
Da
Lừa
Tác giả: Honoré de Balzac
Thể loại: Tiểu Thuyết
http://khotrithuc.com
Date: 09-Januray-2014
Trang 1/182
www.khotrithuc.com
Miếng Da Lừa
Honoré de Balzac

Lƣợc Về
Tác
Giả
Honoré de Balzac (1799-1850) là nhà văn hiện thực Pháp
lớn nhất
nửa đầu thế kỷ 19,
ậc thầy
của
tiểu
thuyết
văn
học
hiện
thực.
Ông
là tác
giả
của

tiểu
thuyết
đồ
sộ
Tấn
trò
đời (La
Comédie humaine).
Cuộc đời
Honoré de
Balzac
sinh
ngày
20
tháng
5
năm
1799 ở
Tours.
Ông
là con
trai
của
Bernard-
François
Balssa và Anne-Charlotte-Laure Sallambier,
họ
Balzac đƣợc lấy của một
gia đình quý
tộc cổ Balzac d'Entraigues. Cuộc đời ông là sự thất bại toàn
diện trong sáng tác và kinh doanh
-
đó là tổng
kết chung
về thời thanh
niên
của Balzac từ khi vào đời cho đến
năm
(1828):
Hai lần
ứng cử vào Hàn
lâm viện Pháp
đều thất bại. Ông chỉ thật sự đƣợc văn đàn Pháp
công nhận
sau
khi mất.
Ngƣời ủng hộ
ông
nhiều
nhất
khi còn
sống
là Victor Hugo.
Ông
có một
sức sáng
tạo
phi thƣờng,
khả năng
làm việc cao.
Thƣờng
chỉ ngủ một
ngày khoảng
2 đến
3 tiếng,
thời gian
còn lại làm việc trên
một gác xép.
Sự nghiệp
Giai đoạn
1829-1841
Sau tiểu thuyết
lịch sử Les Chouans (Những ngƣời Chouans, 1829), Balzac cho
a đời liên tiếp
nhiều
tác
phẩm
nổi
tiếng,
trong
nhiều
cảm
hứng
và chủ
đề
khác
nhau:
La
Peau
de
chagrin
(Miếng
da
lừa,
1831),
Le
Médecin
de
campagne
(Ngƣời thầy
thuốc
nông
thôn,
1833),
La
Recherche de
l'absolu
(Đi tìm tuyệt
đối, 1833), Eugénie
Grandet
(1833),
Le Père
Goriot
(Lão
Goriot,
1834).
Trong
sự nghiệp
sáng tác Balzac đã viết về nhiều
đề tài và mỗi vấn đề đều có một số tác phẩm,
tạo nên
sự đa dạng trong tƣ tƣởng cũng nhƣ trong nghệ
thuật
của ông.
Balzac đã lần lƣợt đi qua
nhiều
phong
cách
trữ tình,
châm
iếm,
triết lý và dần dần thiết
lập một hệ
thống
cho các sáng
tác của mình,
ao gồm các chủ đề: nghiên
cứu triết học (nhƣ các tác phẩm
Miếng da lừa, Đi tìm
tuyệt
đối,
Kiệt tác
vô danh...),
cảm
hứng
thần
í (nhƣ: Louis Lambert,
Séraphita), nghiên
cứu
phong
tục (trong đó ông thiết
lập một
hệ
thống
các đề tài mà ông gọi là các "cảnh đời" vì cuộc
đời đƣợc ông ví nhƣ một tấn hài kịch lớn).
Giai đoạn
1841-1850
Balzac đã bắt đầu công
việc tập hợp
lại các tác phẩm
theo
chủ đề và thống
kê sắp đặt lại trong
một hệ thống
có tên chung là Tấn trò đời.
Tƣ tƣởng và tài năng nghệ
thuật
Balzac là nhà văn sớm có ý thức về sự tái hiện
cuộc đời một cách hoàn
chỉnh ở đủ mọi góc cạnh
của nó và đƣợc đặt trong
hệ thống
mà ông ví nhƣ một "công trình kiến trúc của vũ trụ" với tính
chất
vừa hệ
thống
vừa hoành
tráng
từ các tác
phẩm
của ông.
Vũ trụ ấy là cuộc
đời nhìn
qua
nhãn
quang của ông tạo nên
một "thế giới kiểu Balzac" in rõ dấu ấn của "cảm hứng vĩ mô".[1] Vì
vậy, vũ trụ trong tiểu thuyết
Balzac là một "vũ trụ đƣợc sáng tạo hơn là đƣợc mô phỏng".
Trang 2/182
www.khotrithuc.com
Miếng Da Lừa
Honoré de Balzac
Phê
phán
hay chất
phủ
định cao
là khía cạnh
đƣợc chú ý khi nói về tiểu thuyết
Balzac: qua sự
nghiệp
sáng tác của Balzac cả một xã hội và con ngƣời dƣới thể chế tƣ sản bị phơi bày với tất cả
xấu xa tiêu cực, cũng từ đây những
nỗi khổ
đau,
những
tấn
i kịch xảy ra cho
nhiều
ngƣời,

nhiều hoàn
cảnh trong một xã hội mà đồng tiền là chân lý.
Vì sở trƣờng của Balzac là việc miêu tả cái xấu, cái ác trong
xã hội tƣ sản một cách thấu đáo và
sắc sảo qua hệ
thống
ngôn
từ và phong
cách
thích hợp,
và đây cũng chính
là nguyên
nhân
gây
a mối ác cảm của giới phê
ình đƣơng thời đối với Balzac.
Nên
những
nhân
vật gây ấn tƣợng mạnh
nhất
và thành
công nhất
của Balzac là những
nhân
vật
phản
diện, thƣờng đƣợc tác giả cho xuất hiện nhiều lần trong nhiều
tác phẩm
để ngƣời đọc theo
dõi chặng
đƣờng
phát
triển
tính cách,
số phận,
những
ƣớc thăng
trầm
trong
cuộc chen
chân
trong
thế
giới đồng
tiền,
âm
mƣu
và tội ác
(Rastignac
xuất
hiện
trong
a
quyển:
Lão
Goriot,
Bƣớc thăng
trầm
của kỹ nữ, Miếng da lừa, hay Lucien Chardon xuất hiện
trong
Vỡ mộng,
Bƣớc
thăng trầm của kỹ nữ, và Vautrin trong Lão Goriot.
Ngƣợc lại, khía cạnh
khẳng
định cái đẹp
trong
các tác phẩm
của Balzac bị cho
là yếu: "Những
nhân
vật đức hạnh
trong tiểu thuyết
Balzac khá mờ nhạt..."[2].
hoặc:
"Những nhân
vật trong tiểu
thuyết
Balzac đều
có cử chỉ tình cảm
và phong
cách
thông
tục. Khi muốn
diễn
tả sự thanh
lịch
quý phái,
hào
hiệp
thì Balzac thƣờng
khoa
trƣơng
một
cách
cầu kỳ: ngƣời phụ
nữ đức hạnh

các cô thiếu
nữ đƣợc khắc họa
một
cách
ngƣợng
nghịu..."[3].
Vd: Trong
tác phẩm
"Những quý
à cầu kỳ rởm", thì một
số nhân
vật đã bảo gia nhân
mang
a "một thứ chất
lỏng cần thiết
cho
cuộc sống" (nƣớc)để mời khách.
Tiểu thuyết
của Balzac phản
ánh
hiện
thực xã hội không
mấy tốt đẹp,
nhƣng
chính
Balzac lại
từng khẳng
định:" Xã hội đã tự tách ra hoặc
xích lại gần hơn với những
quy tắc vĩnh cửu, với cái
chân thực, cái đẹp,
tiểu thuyết
phải là một thế giới tốt lành hơn..."
(Lờitựa Tấn trò đời)
Nhƣ
vậy, thế
giới nghệ
thuật
của
Tấn
trò
đời không
đơn
thuần
là phản
ánh
cái thiện,
cái ác
trong xã hội, mà điều Balzac mong mỏi chính là cải tạo xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.
Nghệ
thuật
của Balzac cũng là vấn đề đã từng gây tranh
cãi, khi vẫn có ý kiến cho rằng "ông có
một bút pháp
thiếu thoải mái, thiếu sự thuần
chất,
nhƣng
vững vàng cụ thể
đầy cá tính thể
hiện
một
khí chất
mạnh
mẽ",
"lối văn
tối tăm
hỗn
độn"
(confus), "sự thông
tục" (vulgaire)...
Đứng
trƣớc những biểu hiện đó nhiều nhà phê
ình thời trƣớc nhƣ: nhà lý luận lãng mạn Sainte
Beuve
không
thích
lối thể
hiện
(văn phong)
của
Balzac,
nhà
hiện
thực
duy
mỹ
- nhà
văn
Gustave
Flaubert đã "cau mày" nhận
xét "giá nhƣ Balzac biết viết văn". Và đến
thế kỷ XX nhà văn André
Gide cho rằng Balzac đã làm cho tác phẩm
của ông trở nên
cồng kềnh
ằng "những yếu tố hỗn
tạp,
hoàn
toàn
không
thể
đồng
hóa
đƣợc bằng
tiểu thuyết".
Còn
Marcel Proust
lƣỡng lự trƣớc
câu hỏi "nghệ
thuật
của Balzac có hay không?".
Đồng
thời André
Gide và Marcel Proust
cũng
thừa nhận
ằng "có những nhƣợc điểm không thể tách rời khỏi những tác phẩm
của ông".
Chúthích
[1] Cảm hứng vĩ mô: Đƣợc hiểu là những tác phẩm văn chƣơng phản ánh hiện thực thời đại của xã hội và số phận
Trang 3/182
www.khotrithuc.com

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Mieng-Da-Lua.pdf[3.40 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự