Mẫu số 01/NOPT: Thông báo về việc hạch toán lại các khoản tiền thuế, tiền phạt nộp ngân sách Nhà nước

Biểu mẫu,Thuế - Kế toán - Kiểm toán
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      204      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
zyhotq
Danh mục
Biểu mẫu,Thuế - Kế toán - Kiểm toán
Thể loại
Mẫu nộp thuế
Ngày đăng
22/5/2015
Loại file
Số trang
0
Dung lượng
Lần xem
204
Lần tải
0
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Mẫu số 01/NOPT: Thông báo về việc hạch toán lại các khoản tiền thuế, tiền phạt nộp ngân sách Nhà nước

 

Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Mẫu số 01/NOPT: Thông báo về việc hạch toán lại các khoản tiền thuế, tiền phạt nộp ngân sách Nhà nước ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính. 
 
 
TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN THUẾ
BAN HÀNH THÔNG BÁO
----------------
Số: ……./TB-............….
             Mẫu số: 01/NOPT
           (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày
              28/02/2011 của Bộ Tài chính)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
............, ngày.......... tháng ........ năm ......
 THÔNG BÁO
Về việc hạch toán lại các khoản tiền thuế, tiền phạt nộp NSNN 
                    Kính gửi:.................................................................................................

                    Mã số thuế: ............................................................................................

                    Địa chỉ nhận thông báo :.........................................................................
Theo quy định tại Điều 45 Luật Quản lý thuế và hướng dẫn tại Điều 25 Chương III Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ:
Trường hợp người nộp thuế vừa có số tiền thuế nợ, tiền thuế truy thu, tiền thuế phát sinh, tiền phạt nhưng trên chứng từ nộp tiền thuế, tiền phạt không ghi hoặc ghi không đúng trình tự: (1) Tiền thuế nợ; (2) Tiền thuế truy thu; (3) Tiền thuế phát sinh; (4) Tiền phạt thì cơ quan thuế hạch toán số tiền thuế đã thu theo đúng trình tự thanh toán, đồng thời thông báo cho người nộp thuế biết số thuế đã ghi thu ngân sách Nhà nước cho từng loại tiền thuế, tiền phạt.
Căn cứ quy định trên;
Trên cơ sở xét chứng từ nộp tiền số ............ ngày ............... của ..........................., cơ quan thuế ........... thông báo về việc hạch toán thu ngân sách Nhà nước số tiền thuế, tiền phạt người nộp thuế đã nộp như sau:
Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STT Loại
thuế
Tiểu mục
Tiểu mục
Số tiền thuế truy thu
Số tiền thuế phát sinh
Số tiền phạt vi phạm HC
Tổng
cộng (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1               2               ...               Tổng cộng           Yêu cầu .................... hạch toán các khoản nộp ngân sách Nhà nước theo đúng số liệu nêu tại Thông báo này.
Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế .............. theo số điện thoại: ............................ địa chỉ: ..................................
Cơ quan thuế ............. thông báo để người nộp thuế được biết./. 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT;....
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ BAN HÀNH THÔNG BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Mau-so-01-NOPT-Thong-bao-ve-viec-hach-toan-lai-cac-khoan-tien-thueA-tien-phat-nop-ngan-sach-Nha-nuoc.[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự