Mẫu số 01/AĐTH: Quyết định về việc ấn định số thuế phải nộp

Biểu mẫu,Thuế - Kế toán - Kiểm toán
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      110      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
2yhotq
Danh mục
Biểu mẫu,Thuế - Kế toán - Kiểm toán
Thể loại
Mẫu ấn định thuế
Ngày đăng
22/5/2015
Loại file
Số trang
0
Dung lượng
Lần xem
110
Lần tải
0
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Mẫu số 01/AĐTH: Quyết định về việc ấn định số thuế phải nộp

 

Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Mẫu số 01/AĐTH: Quyết định về việc ấn định số thuế phải nộp ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính.
 
 
TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH
---------- 
Số: ................................ 
Mẫu số: 01/AĐTH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC
ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính) 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------- 
..........., ngày ........ tháng .......... năm ........
 QUYẾT ĐỊNH
Về việc ấn định số thuế phải nộp
---------------- 
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ
- Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ các Luật thuế, Pháp lệnh thuế, Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Quyết định số ........... ngày .............. của ..................... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục thuế/Chi cục thuế;

- Căn cứ Quyết định số .............. ngày ....................... của ....................... về việc kiểm tra (thanh tra) ......................... tại.................................

- Căn cứ Biên bản kiểm tra (kết luận thanh tra) ....................................................
- Xét đề nghị của ....................................................................................................
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Ấn định số thuế phải nộp đối với:
Ông/bà/ tổ chức: ................................................. – Mã số thuế: ............................
Giấy CMND/Hộ chiếu/Chứng nhận đăng ký kinh doanh/Chứng nhận đăng ký hoạt động số: ................ do............ cấp ngày.........................
Địa chỉ: ...................................................................................................................
Lý do ấn định: ........................................................................................................
Số thuế ấn định: .....................................................................................................
Số thuế chênh lệch giữa số thuế cơ quan thuế ấn định và số thuế người nộp thuế tự kê khai: ..................................
Điều 2: Ông/bà/ tổ chức có nghĩa vụ nộp đầy đủ số thuế bị ấn định trong thời hạn ................. kể từ ngày ................

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Ông/Bà/Tổ chức có quyền khiếu nại trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này./. 
Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Bộ phận KK,...;
- Lưu VT.
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
 

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Mau-so-01-ADTH-Quyet-dinh-ve-viec-an-dinh-so-thue-phai-nop.[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự