Mặt Dày Tâm Đen

Kỹ Năng Mềm,Kỹ năng tư duy
  Đánh giá    Viết đánh giá
 51      606      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
eayntq
Danh mục
Kỹ Năng Mềm,Kỹ năng tư duy
Thể loại
đạo đức kinh doanh, làm giàu, bí quyết, thành công
Ngày đăng
12/4/2014
Loại file
pdf
Số trang
215
Dung lượng
2.94 M
Lần xem
606
Lần tải
51
  DOWNLOAD

Mặt Dày , Tâm Đen: + Triết ký của người chiến thắng để chinh phục các thử thách trong kinh doanh và trong cuộc đời. + Mặt Dày , Tâm Đen có thể được coi là tư duy làm giàu của thế kỉ 21. Sức mạnh để chiến thắng nằm trong chính bạn. Có một bí quyết ẩn trong mọi thành công. Các lãnh chúa thời

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Mặt Dày Tâm Đen

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Mặt Dày Tâm Đen slide 1

Tài liệu Mặt Dày Tâm Đen slide 2

Tài liệu Mặt Dày Tâm Đen slide 3

Tài liệu Mặt Dày Tâm Đen slide 4

Tài liệu Mặt Dày Tâm Đen slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

MĂT DAY, TÂM ðEN LA SƯC MANH TINH THÂN ðUNG ðĂNG DÂN ðÊN MOI PHÂN
THƯƠNG
"Chin-ning Chu ña viêt nhưng bai hoc hưng thu vê cach xây dưng sưc manh tinh thân. Nhưng câu
chuyên lôi cuôn va nhưng nguyên ly chinh xac ñươc rut ra tư trong lich sư Trung Quôc huyên hoăc va
trong giơi doanh nghiêp My ngay nay. Vưa huyên bi vưa thiêt thưc, cuôn sach nay se săp xêp lai ñâu
oc ban va nap lai năng lương cho tinh thân ban."
Ducan Anderson, biên tâp viên tap chi Success
"Thât kinh ngac... 100 chiên lươc ñê thanh công hơn trong ñơi sôgn ca nhân va công viêc cua ban. ðo
la môt cuôn sach cân ñươc nghiên ngâm chư không phai chi ñoc thôi!"
Tiên si Sonya Friedman, phu trach chương trinh Sonya Lia, CNN
"Cuôn sach nay danh cho ba nôi trơ va tông giam ñôc ñiêu hanh (CEO), vo sy quyên Anh bai trân va vi
tông tư lênh chiên thăng. No co ve tham lam va nhe nhang, vưa vê vât chât, vưa vê tư tương, va trên
hêt, tran ñây tinh thân muôn thuơ. Nêu ban ña co bao giơ tim kiêm nhưng hat giông tư ño nay mâm
ñam mê, tinh thương va thanh công, vao bât cư thơi ñiêm nao va lưa tuôi nao, ban se muôn ñoc cuôn
sach nay."
Thom Calandra, San Francisco Examine
"Môt cuôn sach ñây khiêu khich co thê tac ñông ñên moi thư tư nhưng quyêt ñinh kinh doanh cho ñên
chuyên tinh cam lang man. No gơi tư duy ñang kê trong khi cung câp nhưng vi du cu thê."
Seattle Times
"Chin-ning Chu, môt nha chiên lươc kinh doanh hang ñâu ñông thơi la tac gia co sach ban chay nhât ơ
châu A va vanh ñai Thai Binh Dương, la chu tich Công ty Marketing châu A va Viên nghiên cưu chiên
lươc.
Quyên sach nay ñanh thưc khat vong lao ñông hêt minh, ño chinh la sưc manh không thê lay chuyên ñê
vươt qua trơ ngai va long dung cam dam theo ñuôi ñiêu minh tin tương. Môt nguôn cam hưng cho tât
ca cac nha quan ly va cac doanh nhân".
Ph.D Kenneth Blanchard, ñông tac gia cua The One - Minute Manage
"ðây la môt cuôn sach phi thương, ñây nhưng meo nho thiêt thưc vê cach biên nghich canh thanh
thăng lơi. Ban phai ñoc cuôn nay!"
George "Sparky" Anderson, huyên thoai bong rô.
LƠI TAC GIA
Năm 1949, ơ tuôi lên ba, năm chăt gâu vay me, tôi cung cha me va hai e trai chay căt ngang qua môt
ñương băng sân bay dân dung Thương Hai. Trong tiêng bom rên, chung tôi lên chuyên may bay cuôi
cung rơi khoi Trung Quôc.
Tư môt cuôc sông giau sang quyên thê, gia ñinh tôi rơi xuông canh cua môt trong hang triêu ngươi
nhâp cư vô danh tiêu tôt ơ ðai Loan, chay trôn công san. Tât ca nhưng tai san ma chung tôi co thê giư
ñươc trong tay luc nguy câp năm trong nhưng chiêc va li ma me tôi mang theo. Năm 1969, ơ tuôi 21,
tôi rơi ðai Loan ñê băt ñâu môt cuôc sông mơi ơ nươc My. Môt lân nưa, la môt ngươi nhâp cư vô danh
tiêu tôt, tôi ñên Los Angeles vơi hai chiêc va li ñưng sô tai san it oi ma tôi co thê mang theo ñên nơi ơ
mơi: môt it quân ao tư may, môt vai vât dung ca nhân va 2 quyên sach.
Luc ño, tôi ña ñoc qua hang trăm cuôn sach va tôi co rât nhiêu sach nhưng tôi chi mang theo sang My
hai cuôn: Binh phap Tôn Tư va môt tâp sach mong bia ñen cua Ly Tôn Ngô co tên Hâu Hăc Hoc
(Hăc la ñen, Hâu la day)
Binh phap la môt cuôn sach cô vê mưu lươc, ña rât nôi tiêng ơ phương Tây, con Hâu Hăc Hoc la môt
tac phâm kha mơi, hâu như chưa ñươc biêt ñên ơ ngoai Trung Quôc.
Măc du tôi không thê noi chinh xac tai sao tôi mang theo Hâu Hăc Hoc, luc ño tôi co môt y thưc manh
me tư ban năng la no se rât quan trong. Nguyên ban, no la môt cuôn sach lôn xôn kho ñoc. Văn phong
cua Ly Tôn Ngô rât kho hiêu. Lâp luân cau ông co nhiêu sư biên ñôi ñôt ngôt tư cam nhân ban năng ma
tôi không theo kip. Nhưng sau khi ñoc xong Hâu Hăc Hoc lân ñâu tiên, tôi ña biêt no chưa ñưng ñiêu gi
ño rât co gia tri. Trong hai mươi năm qua, tôi ña nhiêu lân ñoc lai quyên sach nay ma không ro tai sao
minh lai lam vây, ngoai trư môt nôi day dưt manh me răng no chưa lơi giai cho môt bai toan ma tôi
ñang cô giai. No tac ñông ñên cach nhin nhân hiene nay cua tôi vê toan bô nhưng trai nghiêm cua
minh. Tôi ña ñê lai ơ ðai Loan nhưng tai san quy, nhưng lai mang theo bên minh cuôn sach vô gia cua
Ly Tôn Ngô.
Ly Tôn Ngô xuât ban nhưng y tương cua minh lân ñâu tiên vao năm 1911, môt năm ñây hôn ñôn vơi sư
thay ñôi căn ban ơ Trung Quôc. ðo chinh la năm sup ñô cua nha Thanh, vương triêu cuôi cung trong
chuôi cac triêu ñai phong kiên ña hiên diên tư luc băt ñâu cua nên văn minh nhân loai.
Hâu Hăc Hoc chưa bao giơ ñươc dich hay xuât ban ơ ngoai Trung Quôc. Ngay tai Trung Quôc, nhưng
thao luân thăng thăn cua Ly Tôn ngô vê viêc sư dung sư tan nhân va thoi ñao ñưc gia ña rât phât y
nhưng ke tan nhân va ñao ñưc gia khiên cuôn sach bi câm ngay sau khi xuât ban.
Cho du nêu Hâu Hăc Hoc ñươc dich môt cach chuân xac, no cung rât kho hiêu ñôi vơi nhưng ai không
phai la ngươi Trung Quôc. Tiêng Hoa la môt ngôn ngư co tinh ham xuc cao. Ngôn ngư nay co nên tang
la nhưng ñiên tich gôm ba hay bôn tư diên ta y nghia năm ngoai nhưng tư câu tao nên nhưng ñiên tich
ño - y tai ngôn ngoai (y nghia không năm trong ngôn tư). Cac ñiên tich co xuât xư tư lich sư, văn
chương cô, dân gian va nhiêu nguôn khac. Như thê, chi vơi vai tư, nha văn Trung Quôc co thê diên ta
môt y tương rât phưc tap băng sư kêt hơp kheo leo nhưng ñiên tich nay. Nhưng ngươi nươc ngoai ñươc
cho la thông thao tiêng Hoa ma không hiêu ro văn hoa Trung Quôc thương hiêu tư nhưng không năm
ñươc y nghia tinh tê trong ño.
Vơi tac phâm cua Ly Tôn Ngô, lai cang kho khăn gâp bôi. Văn phong lôn xôn cua Ly Tôn Ngô kho
hiêu ngay ca ñôi vơi nhưng ngươi Trung Quôc co hoc. Ông viêt dươi dang nhưng mâu chuyên trao
phung ngăn, không co y nghia ñôi vơi nhưng ai không am tương văn hoc Trung Quôc. ðê nguyên tac,
Hâu Hăc Hoc cua Ly Tôn ngô không mây hưu ich cho ngươi phương Tây. NHưng tôi luôn cam thây
cai nhin xac thưc du qua thăng thưng cua ông vê thê giơi, phân côt yêu trong triêt ly cua ông, se rât
quan trong cho nhưng ai khao khat lam chu ñươc cuôc ñơi cua minh. Cai nhin nay, thai ñô nay, ñiêm
côt yêu nay tôi goi ngăn gon la Măt day, Tâm ñen.
Ông Ly ươc chưng ngươi ta mât khoang ba năm nô lưc ñê tinh thông cac ưng dung tư tương cau ông.
Tư tương cua ông ña thuc ñây tôi, trong suôt hai mươi năm qua, ñi sâu tim toi môi liên hê giưa hiên
thưc vô cung phong phu cua cuôc sông hang ngay vơi ly luân Măt Day, Tâm ðen.

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Mat-Day-Tam-Den.pdf[2.94 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự