Marketing du kích trong 30 ngày

Marketing - Bán hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 267      1180      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
p7zntq
Danh mục
Marketing - Bán hàng
Thể loại
Ngày đăng
3/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
93
Dung lượng
0.58 M
Lần xem
1180
Lần tải
267
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Marketing du kích trong 30 ngày

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Marketing du kích trong 30 ngày slide 1

Tài liệu Marketing du kích trong 30 ngày slide 2

Tài liệu Marketing du kích trong 30 ngày slide 3

Tài liệu Marketing du kích trong 30 ngày slide 4

Tài liệu Marketing du kích trong 30 ngày slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Marketing du kích trong 30 ngày (1): Lời nói
đầu
Có bao giờ bạn tự hỏi rằng tại sao bạn lại không thu hút được tất cả khách hàng mình cần?
Trong nhiều trƣờng hợp, lý do là bởi vì bạn không thể quyết định đƣợc nên bắt đầu tiến hành marketing
từ đâu cũng nhƣ không chắc chắn về cách phối hợp các phƣơng pháp khác nhau để lập bản chiến
lƣợc marketing hoàn chỉnh, hay bạn không thể duy trì đƣợc sự tập trung và động cơ thúc đẩy bạn làm
việc.
Bạn có khả năng thực hiện rất nhiều điều cần thiết đối với một chiến lƣợc marketing nhƣng câu hỏi
thực sự đặt ra ở đây là dù vậy, bạn có thể lập kế hoạch hiệu quả không?
Cuốn sách này trả lời cho câu hỏi trên và câu trả lời là “Có”. Lý do ƣ? Đó là bởi vì đến lúc này trong tay
ạn có một cuốn sách mà dần dần, từng bƣớc từng bƣớc nó sẽ giúp bạn biến những ƣớc mơ trở thành
sự thật. Từ trƣớc tới nay, có rất nhiều cuốn sách viết về marketing du kích. Và nội dung chủ yếu của
cuốn sách này là hành động.
Hành động chính là nội dung của toàn bộ triết lý marketing du kích.
Nhƣng bạn nên bắt đầu từ đâu? Câu trả lời là từ việc thiết lập một chuỗi các công việc đơn giản nhƣng
hiệu quả và đƣợc thực hiện thống nhất, có thể giúp bạn đối phó lại với những thách thức của marketing
và bán hàng hiện đại. Marketing du kích trong 30 ngày sẽ giúp bạn làm đƣợc điều đó.
Khi tiếp cận với marketing, mắt xích thƣờng bị bỏ qua chính là khâu thực hiện hiệu quả. Có nhiều
doanh nghiệp đầu tƣ quá nhiều thời gian để tới đƣợc ví trị đệm cho một vị trí khác. Phƣơng châm của
Nike là ví dụ hoàn hảo nhất cho cách nghĩ này: “Just do it” (Hãy hành động ngay).
Thu hút và giữ khách hàng là kết quả của một chiến lƣợc marketing hiệu quả. Nó là chìa khóa giúp
công việc kinh doanh của bạn tồn tại, phát triển và thành công. Lúc này, bạn đã sẵn sàng bắt đầu cuộc
hành trình kéo dài 30 ngày.
Marketing du kích trong 30 ngày có thể giúp ích gì cho bạn? Nó chỉ cho bạn điểm bắt đầu của chiến
lƣợc marketing. Nó đƣa ra các kiến thức thấu đáo về những công cụ và phƣơng pháp cần thiết để
thành công.
Marketing du kích trong 30 ngày còn mang đến những lời khuyên, lời chỉ dẫn đơn giản, dễ hiểu giúp
chiến lƣợc marketing của bạn phát triển lên một tầm cao mới.
Bạn sẽ thấy marketing rất dễ kiểm soát khi đƣợc hƣớng dẫn từng bƣớc một. Chúng ta thấy rằng một số
ngƣời cần động cơ thúc đẩy bắt đầu thực hiện marketing trong khi các nhà marketing ngày nay lại cần
một biện pháp giữ động lực marketing của họ trên một tầm cao mới.
Marketing trong 30 ngày tập hợp các ý tƣởng marketing du kích đã đƣợc áp dụng thành công trong
thực tế. Tất cả mọi ngƣời đều có thể sử dụng các ý tƣởng này để tăng lợi nhuận cho chính mình.
Bạn có thể trông chờ vào điều gì khi cuộc hành trình trong 30 ngày kết thúc? Kế hoạch marketing của
ạn sẽ hoàn toàn ăn khớp với nhau và bạn không nhất thiết phải đọc Marketing du kích trong 30 ngày?
Hệ thống đơn giản, dễ hiểu này có thể giúp bất kỳ ai từ không có kiến thức marketing sang có kiến thức
uyên thâm.
Không nhất thiết bạn phải là một chuyên gia mới có thể hiểu đƣợc cuốn sách này. Các khái niệm, các
vấn đề cốt yếu về marketing du kích đƣợc viết rất rõ ràng, đơn giản, tiện theo dõi.
Jay Levinson và Al Lautenslager đã trích dẫn từ nhiều cuốn sách marketing du kích và đặt tất cả trong
một kế hoạch từng bƣớc có thể giúp bất kỳ ai có niềm đam mê và long tận tụy đạt đƣợc thành công khi
thu lợi nhuận.
Nếu có thể, bạn nên dành ra hơn một ngày cho mỗi vấn đề chính của từng chƣơng trong cuốn sách
này. Mục đích của cuốn sách vỡ lòng này là xây dựng một chƣơng trình hành động giúp bạn có thể
thực hành dễ dàng nhất. Xem xét hiện tại và cải tiến liên tục là hai chiến lƣợc du kích bao trùm cuốn
sách, chúng sẽ giúp bạn trong suốt 30 ngày của cuộc hành trình.
Các thông tin đƣợc truyền tải một cách nhanh chóng sẽ giúp bạn đọc dễ dàng, nắm bắt trọn vẹn các nội
dung cốt lõi.
Tất cả các bài tập, các ví dụ đều rất hữu dụng và đã đƣợc kiểm nghiệm thực tế. Chúng đƣợc sắp xếp
một cách khoa học, vì thế có thể giúp bạn duy trì sự tập trung. Rồi, bạn sẽ nhận thấy Marketing du kích
trong 30 ngày sẽ đồng thời giảm thiểu các nỗ lực vô ích, thiếu hiệu quả.
Mục đích marketing
Công ty du lịch Minnesota biết đâu là đích đến của công ty mình. Các nhân viên của công ty đều có
mục đích và mục tiêu hoạt động marketing của riêng mình. Dƣới đây là một số hoạt động marketing du
kích đƣợc đƣa vào thực tiễn ở cấp chính phủ.
Các nhân viên đăng các mục tiêu trên trang web của công ty (www.dted.state.mn.us/index.html). Xuất
phát từ nhiệm vụ của họ, những mục tiêu đơn giản này sẽ đƣợc chuyển thành các chiến lƣợc
marketing:
* Giữ vững và tăng doanh thu từ dịch vụ lữ hành.
* Phát triển dịch vụ du lịch cho khách không cƣ trú.
* Khuyến khích dịch vụ lữ hành trong bang đối với ngƣời dân Minnesota.
Trên đây là tất cả những yếu tố cần tính đến khi thiết lập mục tiêu. Sự rõ ràng sẽ làm tăng cơ hội hoàn
thành mục tiêu. Công ty Du lịch Minnesota xác định rất rõ mục tiêu hƣớng tới của mình.
Nếu không biết sẽ đi đâu, làm sao bạn biết khi nào mình đến đƣợc nơi đó? Câu hỏi này không chỉ dành
cho bất cứ hành trình, tầm nhìn hay mục tiêu nào mà còn đƣợc đặt ra trong trƣờng hợp marketing du
kích, cụ thể hơn là chƣơng trình marketing của bạn. Làm sao bạn có thể biết chiến lƣợc marketing của
mình hiệu quả đến đâu nếu không biết rõ mình muốn đạt đƣợc những gì? Một ngƣời làm marketing du
kích biết rõ điểm B là gì và ở đâu. Vào ngày thứ Hai, bạn đang điểm A. Nhƣng bạn biết mình cần làm gì
tiếp theo: đó là đi từ điểm A đến điểm B.
Vào ngày thứ Nhất, bạn đồng ý luôn suy nghĩ về marketing trong mọi thời điểm. Lúc này, khi tƣ duy đã
đƣợc định hình, bạn cần nghĩ đến việc sẽ đi đến đâu cùng với chƣơng trình marketing đó. Đến cuối
ngày thứ Hai, bạn sẽ biết điều đó. Nói cách khác cuối ngày thứ Hai, bạn sẽ ở điểm B.
Dành thời gian và công sức ở giai đoạn đầu của quá trình lập kế hoạch, đồng thời định hƣớng viễn
cảnh triển vọng và xác định những kết quả mong đợi đối với chiến lƣợc marketing sẽ giúp bạn có nhiều
cơ hội thu đƣợc lợi nhuận cao hơn.
Mục tiêu và tầm nhìn marketing của bạn là gì? Mục tiêu marketing chính là những kết quả bạn muốn đạt
đƣợc từ hoạt động marketing của mình. Nó sẽ trả lời cho câu hỏi: Lý do chủ yếu thúc đẩy bạn làm
marketing là gì?
Các mục tiêu marketing cần phù hợp và hỗ trợ những mục tiêu kinh doanh chung khác. Giống nhƣ bất
kỳ mục tiêu nào, các mục tiêu marketing cần phải dễ đánh giá, cụ thể và thực tiễn.
Hãy quên tất cả những bàn luận về việc bạn có cần các mục tiêu, mục đích, chiến lƣợc, chiến thuật hay
các bƣớc thực hiện. Việc bạn gọi tên chúng là gì không quan trọng. Bạn chỉ cần xác định các mục tiêu
marketing theo những thuật ngữ cụ thể nhất. Bạn cần biết mình đang đi tới đâu. Không cầu kỳ, chúng ta
chỉ cần gọi chúng là mục tiêu marketing.
Các mục tiêu là các khối yếu tố hình thành nên kế hoạch marketing, và điểm khởi đầu của kế hoạch.
Yếu tố đầu tiên của chƣơng trình marketing du kích là hình dung mục tiêu, tức là bạn phải có một tầm
nhìn rõ ràng về những mục tiêu cần đạt đƣợc trong năm nay và từng năm tiếp theo, với sự chú ý đặc
iệt tới từng chi tiết. Ví dụ nhƣ, mục tiêu của hãng Disney là làm cho mọi ngƣời thấy vui vẻ. Đây là sứ
mệnh dẫn đƣờng cho tất cả các hoạt động kinh doanh và marketing của hãng này. Mục tiêu trên là một
tầm nhìn rõ ràng, và có thể đánh giá đƣợc kết quả cụ thể trong quá trình thực hiện. Khi có một câu hỏi
đặt ra về mức độ phù hợp của một hoạt động cụ thể, câu trả lời cho nó thƣờng trùng với mục tiêu tổng
thể, rõ ràng là làm mọi ngƣời vui vẻ. Tôi hy vọng rằng quá trình thiết lập mục tiêu marketing cũng sẽ
làm bạn vui vẻ, hài lòng ngay cả khi không có sự tham gia của hãng Disney.
Khi xây dựng kế hoạch marketing, bạn cần bắt mình tập trung vào những mục tiêu cụ thể mà bạn mong
đợi đạt đƣợc. Kế hoạch marketing cũng sẽ chỉ rõ các hoạt động cần phải thực hiện để đạt đƣợc những
mục tiêu đó.
Câu hỏi quan trọng nhất đặt ra là: Bạn muốn khách hàng hiện tại và khách hàng triển vọng hành động
nhƣ thế nào sau chƣơng trình marketing của mình?
Câu trả lời sẽ là kết quả của “lời kêu gọi hành động” trong tất cả những hoạt động truyền thông
marketing của bạn.
Ví dụ về kết quả cụ thể của các chƣơng trình kêu gọi hành động gồm:
* Xin thông tin

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Marketing-du-kich-trong-30-ngay.pdf[0.58 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự