Luận văn thạc sĩ Y học: Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về vệ sinh môi trường của người dân huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Y khoa - Y dược,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 9      417      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
k0zntq
Danh mục
Y khoa - Y dược,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
Thể loại
Ngày đăng
17/3/2014
Loại file
pdf
Số trang
81
Dung lượng
0.74 M
Lần xem
417
Lần tải
9
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Luận văn thạc sĩ Y học: Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về vệ sinh môi trường của người dân huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Luận văn thạc sĩ Y học: Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về vệ sinh môi trường của người dân huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên slide 1

Tài liệu Luận văn thạc sĩ Y học: Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về vệ sinh môi trường của người dân huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên slide 2

Tài liệu Luận văn thạc sĩ Y học: Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về vệ sinh môi trường của người dân huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên slide 3

Tài liệu Luận văn thạc sĩ Y học: Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về vệ sinh môi trường của người dân huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên slide 4

Tài liệu Luận văn thạc sĩ Y học: Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về vệ sinh môi trường của người dân huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

®¹i häc th¸i nguyªn
tr­êng ®¹i häc y d­îc
-- − --
HOÀNG THÁI SƠN
THỰC TRẠNG KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ,
THỰC HÀNH VỀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CỦA NGƯỜI
DÂN HUYỆN PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN
LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC
Chuyên ngành Y học dự phòng
Mã số: 60.72.73
Thái Nguyên, tháng 11 năm 2009
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
http://www.Lrc-tnu.edu.vn
®¹i häc th¸i nguyªn
tr­êng ®¹i häc y d­îc
-- − --
HOÀNG THÁI SƠN
THỰC TRẠNG KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ,
THỰC HÀNH VỀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CỦA NGƯỜI
DÂN HUYỆN PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN
LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC
Chuyên ngành Y học dự phòng
Mã số: 60.72.73
Hướng dẫn khoa học:
PGS-TS Đàm Khải Hoàn
Thái Nguyên, tháng 11 năm 2009
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
http://www.Lrc-tnu.edu.vn
®¹i häc th¸i nguyªn
tr­êng ®¹i häc y d­îc
-- − --
Hoàng Th¸i S¬n
thùc tr¹ng
kiÕn thøc, th¸i ®é, thùc hµnh
vÒ vÖ sinh m«i tr­êng cña ng­êi d©n
huyÖn phæ yªn, tØnh th¸i nguyªn
luËn v¨n th¹c sÜ y häc
Chuyªn ngµnh Y häc dù phßng
M· sè: 60.72.73
Ng­êi h­íng dÉn khoa häc:
PGS-TS §µm Kh¶i Hoµn
Th¸i Nguyªn, n¨m 2009
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
http://www.Lrc-tnu.edu.vn

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Luan-van-thac-si-Y-hoc-Thuc-trang-kien-thucA-thai-doA-thuc-hanh-ve-ve-sinh-moi-truong-cua-nguoi-dan-huyen-Pho-YenA-tinh-Thai-Nguyen.pdf[0.74 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự