LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC

Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài Cao học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 5      368      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
3xtntq
Danh mục
Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài Cao học
Thể loại
LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC, luận văn
Ngày đăng
11/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
83
Dung lượng
0.40 M
Lần xem
368
Lần tải
5
  DOWNLOAD

Phân thức liên tục và các vấn đề liên quan là hướng nghiên cứu trong toàn sơ cấp thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà toán học và đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Phân thức liên tục và các vấn đề liên quan là hướng nghiên cứu trong toàn sơ cấp thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà toán học

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC  slide 1

Tài liệu LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC  slide 2

Tài liệu LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC  slide 3

Tài liệu LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC  slide 4

Tài liệu LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC  slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
„I H¯C THI NGUY–N
TR×˝NG „I H¯C KHOA H¯C
Ph⁄m Vô Dông
M¸T

V‡N


PH…N
THÙC
LI–N
TÖC
Chuy¶n Ngh
nh: PH×ÌNG PHP TON SÌ C‡P
M‚ S¨: 60.46.40
LUŠN V‹N TH„C Sž TON H¯C
Ng÷íi h÷îng d¤n khoa håc: TS. H
Trƒn Ph÷ìng
Th¡i Nguy¶n - 2011
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
http://www.lrc-tnu.edu.vn
Cæng tr…nh ÷æc ho
n th
nh t⁄i
Tr÷íng ⁄i håc Khoa Håc - ⁄i Håc Th¡i Nguy¶n
Ng÷íi h÷îng d¤n khoa håc: TS. H
Trƒn Ph÷ìng
Ph£n bi»n 1:.......................................................
....................................................................
Ph£n bi»n 2:.......................................................
....................................................................
Lu“n v«n s‡ ÷æc b£o v» tr÷îc hºi çng ch§m lu“n v«n håp t⁄i:
Tr÷íng ⁄i Håc Khoa Håc - ⁄i Håc Th¡i Nguy¶n
Ng
y .... th¡ng .... n«m 2011
Câ th” t…m hi”u t⁄i
Th÷ Vi»n ⁄i Håc Th¡i Nguy¶n
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
http://www.lrc-tnu.edu.vn
1
Möc
löc
Möc löc
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
Mð ƒu .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
Ch֓ng 1.
Ph¥n thøc li¶n töc
4
1.1.
Mð ƒu v• ph¥n thøc li¶n töc
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4
1.1.1.
Kh¡i ni»m v• ph¥n thøc li¶n töc .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4
1.1.2.
Ph†p bi‚n Œi ph¥n thøc li¶n töc
.
.
.
.
.
.
.
.
.
9
1.1.3.
Quan h» giœa chuØi v
ph¥n thøc li¶n töc .
.
.
.
.
10
1.2.
Mºt sŁ ph¥n thøc li¶n töc °c bi»t
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
13
1.2.1.
Ph¥n thøc li¶n töc cho arctan v
sŁ  .
.
.
.
.
.
.
13
1.2.2.
Ph¥n thøc li¶n töc cho sŁ e
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
18
Ch֓ng 2.
Sü hºi tö cıa ph¥n thøc li¶n töc
21
2.1.
Cæng thøc quan h» truy hçi Wallis-Eule
.
.
.
.
.
.
.
.
.
21
2.2.
Sü hºi tö cıa ph¥n thøc li¶n töc .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
27
2.3.
Bi”u di„n ph¥n thøc li¶n töc cıa sŁ thüc
.
.
.
.
.
.
.
.
.
34
2.3.1.
Thu“t to¡n t…m bi”u di„n ph¥n thøc li¶n töc cıa
sŁ thüc .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
34
2.3.2.
Mºt sŁ v‰ dö .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
38
Ch֓ng 3.
Mºt sŁ øng döng cıa ph¥n thøc li¶n töc
42
3.1.
T‰nh gƒn óng b‹ng ph¥n thøc li¶n töc .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
42
3.2.
Gi£i ph÷ìng tr…nh Diophantine
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
47
3.2.1.
Ph÷ìng tr…nh b“c nh§t hai 'n Ax + By = C
.
.
.
47
3.2.2.
Ph÷ìng tr…nh Pell d⁄ng: x2 dy2 = 1
.
.
.
.
.
.
49
3.3.
Ph¥n t‰ch mºt sŁ ra thła sŁ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
64
K‚t lu“n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
66
T
i li»u tham kh£o .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
67
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
http://www.lrc-tnu.edu.vn

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

LUAN-VAN-THAC-SI-TOAN-HoC.pdf[0.40 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự