Luận văn thạc sĩ tin học: Xây dựng hệ thống thông tin Quản lý Nhân sự&Tiền lương trong hệ thống ERP.

Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 15      505      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
4qzntq
Danh mục
Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
Thể loại
Ngày đăng
9/2/2014
Loại file
pdf
Số trang
121
Dung lượng
4.47 M
Lần xem
505
Lần tải
15
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Luận văn thạc sĩ tin học: Xây dựng hệ thống thông tin Quản lý Nhân sự&Tiền lương trong hệ thống ERP.

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Luận văn thạc sĩ tin học: Xây dựng hệ thống thông tin Quản lý Nhân sự&Tiền lương trong hệ thống ERP. slide 1

Tài liệu Luận văn thạc sĩ tin học: Xây dựng hệ thống thông tin Quản lý Nhân sự&Tiền lương trong hệ thống ERP. slide 2

Tài liệu Luận văn thạc sĩ tin học: Xây dựng hệ thống thông tin Quản lý Nhân sự&Tiền lương trong hệ thống ERP. slide 3

Tài liệu Luận văn thạc sĩ tin học: Xây dựng hệ thống thông tin Quản lý Nhân sự&Tiền lương trong hệ thống ERP. slide 4

Tài liệu Luận văn thạc sĩ tin học: Xây dựng hệ thống thông tin Quản lý Nhân sự&Tiền lương trong hệ thống ERP. slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ TIẾNG ANH VÀ VIẾT TẮT ............................................... 4
DANH MỤC CÁC BẢNG ........................................................................................ 4
DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ ........................................................................ 6
MỞ ĐẦU .......................................................................................................................... 7
Mục tiêu, phạm vi của đề tài .......................................................................................... 7
CHƯƠNG I: HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP - ERP
VÀ CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA.......................................................................................... 10
I.
Khái niệm về ERP. .............................................................................................. 10
II.
Hiện trạng ERP ở Việt Nam và những bất cập...................................................... 12
III.
Lựa chọn phương pháp tiếp cận phát triển hệ thống ERP ..................................... 13
1. Cách tiếp cận hướng chức năng........................................................................... 13
2. Cách tiếp cận hướng đối tượng ............................................................................ 18
3. So sánh sự giống và khác nhau của hai cách tiếp cận trong quá trình phát triển
phần mềm: ............................................................................................................... 20
4. Ưu điểm chính của phương pháp hướng đối tượng ............................................... 21
5. Lựa chọn phương pháp tiếp cận để phát triển Hệ thống thông tin quản trị nhân
sự&Lương trong bài toán ERP. ................................................................................ 22
CHƯƠNG II:
QUY TRÌNH PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG...... 23
I.
Xây dụng mô hình nghiệp vụ............................................................................... 23
1.
Mở đầu ........................................................................................................ 23
2.
Tìm hiểu nắm vững nghiệp vụ...................................................................... 23
II.
Xác định yêu cầu ................................................................................................. 25
1.
Mở đầu ........................................................................................................ 25
2.
Luồng công việc xác định yêu cầu ................................................................ 25
3.
Tìm các tác nhân và các ca sử dụng .............................................................. 26
4.
Thứ tự ưu tiên các ca sử dụng....................................................................... 28
5.
Mô tả chi tiết một ca sử dụng ....................................................................... 29
6.
Tạo bản mẫu Giao diện người dùng .............................................................. 30
7.
Cấu trúc mô hình ca sử dụng ........................................................................ 31
III.
Phân tích .............................................................................................................. 32
1.
Mở đầu ........................................................................................................ 32
2.
Luồng công việc phân tích ........................................................................... 33
3.
Phân tích kiến trúc........................................................................................ 33
4.
Phân tích một ca sử dụng.............................................................................. 36
Luận văn thạc sĩ
- 1 -
Nguyễn Chí Thành
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
http://www.lrc-tnu.edu.vn
5.
Phân tích một lớp ......................................................................................... 39
6.
Phân tích một gói......................................................................................... 40
IV.
Thiết kế ............................................................................................................... 41
1.
Mở đầu ........................................................................................................ 41
2.
Luồng công việc thiết kế.............................................................................. 42
3.
Thiết kế kiến trúc......................................................................................... 42
4.
Thiết kế một ca sử dụng............................................................................... 46
5.
Thiết kế một lớp........................................................................................... 49
6.
Thiết kế một hệ thống con............................................................................ 52
CHƯƠNG III:
HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ - TIỀN LƯƠNG........................ 54
I.
Chức năng nhiệm vụ............................................................................................ 54
II.
Mô tả hoạt động nghiệp vụ quy trình quản lý nhân sự, tiền lương......................... 55
1.Đặc tả yêu cầu ...................................................................................................... 55
2.Quy trình quản lý nhân sự tiền lương .................................................................... 57
2.1
Biểu đồ hoạt động nghiệp vụ quản lý thông tin tuyển dụng nhân viên ....... 57
2.2
Biểu đồ hoạt động nghiệp vụ quản lý Hợp đồng lao động ......................... 59
2.3
Biểu đồ hoạt động nghiệp vụ quản lý Quá trình công tác.......................... 62
2.4
Biểu đồ hoạt động nghiệp vụ quản lý quá trình khen thưởng, kỷ luật ........ 63
2.5
Biểu đồ hoạt động nghiệp vụ quản lý Quá trình đào tạo............................ 66
2.6
Biểu đồ hoạt động nghiệp vụ quản lý Lương ............................................ 68
Tổng hợp các chức năng của quy trình quản lý Nhân sự - Tiền lương ......................... 69
III.
Phát triển mô hình ca sử dụng .............................................................................. 71
1. Xác định tác nhân................................................................................................ 71
2. Xác định ca sử dụng............................................................................................. 71
3. Mô hình ca sử dụng mức gộp ............................................................................... 73
3.1
Mô hình ca sử dụng mức gộp quản lý thông tin tuyển dụng nhân viên ...... 73
3.2
Mô hình ca sử dụng mức gộp quản lý Hợp đồng lao dộng ........................ 74
3.3
Mô hình ca sử dụng mức gộp quản lý Khen thưởng – Kỷ luật................... 75
3.4
Mô hình ca sử dụng mức gộp quản lý Quá trình đào tạo........................... 75
3.5
Mô hình ca sử dụng mức gộp quản lý Lương ............................................ 76
IV.
Mô tả chi tiết các ca sử dụng điển hình................................................................. 76
1.Ca sử dụng cập nhật danh mục công việc.............................................................. 76
2.Ca sử dụng cập nhật Hợp đồng lao động ............................................................... 79
2.1
Ca sử dụng thêm mới hợp đồng lao động.................................................. 80
2.2
Ca sử dụng sửa thông tin hợp đồng lao động ............................................ 81
2.3
Ca sử dụng xóa hợp đồng lao động........................................................... 82
2.4
Ca sử dụng tìm kiếm hợp đồng lao động ................................................... 82
Luận văn thạc sĩ
- 2 -
Nguyễn Chí Thành
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
http://www.lrc-tnu.edu.vn
V.
Phân tích hệ thống ............................................................................................... 83
1. Ca sử dụng cập nhật danh mục công việc............................................................. 83
2. Ca sử dụng cập nhật Hợp đồng lao động .............................................................. 84
2.1
Mô hình khái niệm ................................................................................... 84
2.2
Biểu đồ tuần tự......................................................................................... 86
VI.
Biểu đồ lớp .......................................................................................................... 87
1. Biểu đồ lớp quản lý thông tin Tuyển dụng nhân viên ........................................... 87
2. Biểu đồ lớp quản lý Hợp đồng lao động ............................................................... 88
3. Biểu đồ lớp quản lý Quá trình công tác ................................................................ 89
4. Biểu đồ lớp quản lý Quá trình khen thưởng – kỷ luật........................................... 90
5. Biểu đồ lớp quản lý Quá trình đào tạo.................................................................. 91
6. Biểu đồ lớp quản lý Lương .................................................................................. 92
VII. Thiết kế bảng thực thể dữ liệu .............................................................................. 93
VIII.Chương trình thử nghiệm................................................................................... 116
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.................................................................. 118
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................... 121
Luận văn thạc sĩ
- 3 -
Nguyễn Chí Thành
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
http://www.lrc-tnu.edu.vn

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Luan-van-thac-si-tin-hoc-Xay-dung-he-thong-thong-tin-Quan-ly-Nhan-su-Tien-luong-trong-he-thong-ERP..pdf[4.47 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự