Lập trình Java

Ngành Công nghệ thông tin,Lập trình ứng dụng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 26      620      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
jcxntq
Danh mục
Ngành Công nghệ thông tin,Lập trình ứng dụng
Thể loại
tài liệu, tai lieu, lập trình java, java
Ngày đăng
27/2/2014
Loại file
pdf
Số trang
205
Dung lượng
1.21 M
Lần xem
620
Lần tải
26
  DOWNLOAD

Java là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (tựa C++) do Sun Microsystem đưa ra vào giữa thập niên 90. Chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình java có thể chạy trên bất kỳ hệ thống nào có cài máy ảo java (Java Virtual Machine).

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Lập trình Java

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Lập trình Java slide 1

Tài liệu Lập trình Java slide 2

Tài liệu Lập trình Java slide 3

Tài liệu Lập trình Java slide 4

Tài liệu Lập trình Java slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
MỤC LỤC
Chương 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ LẬP
TRÌNH JAVA.........................................................................7
1.1. Mở đầu.........................................................................7
1.2. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Java............................7
1.2.1. Java là gì? ..............................................................7
1.2.2. Lịch sử phát triển của ngôn ngữ lập trình Java........7
1.2.3. Một số đặc điểm nổi bậc của ngôn ngữ lập trình Java
........................................................................................8
1.3. Các ứng dụng Java......................................................10
1.3.1. Java và ứng dụng Console....................................10
1.3.2. Java và ứng dụng Applet......................................11
1.3.3. Java và phát triển ứng dụng Desktop dùng AWT và
JFC................................................................................12
1.3.4. Java và phát triển ứng dụng Web..........................13
1.3.5. Java và phát triển các ứng dụng nhúng .................14
1.4. Dịch và thực thi một chương trình viết bằng Java........14
1.5. Chương trình Java đầu tiên..........................................15
1.5.1. Tạo chương trình nguồn HelloWordApp ..............15
1.5.2. Biên dịch tập tin nguồn HelloWordApp................16
1.5.3. Chạy chương trình HelloWordApp.......................16
1.5.4. Cấu trúc chương trình HelloWordApp..................17
Sử dụng phương thức/biến của lớp................................17
1.6. Công cụ lập trình và chương trình dịch........................17
1.6.1. J2SDK .................................................................17
1.6.2. Công cụ soạn thảo mã nguồn Java........................18
Chương 2: .............................................................................21
HẰNG, BIẾN, KIỂU DỮ LIỆU,...........................................21
TOÁN TỬ, BIỂU THỨC VÀ CÁC.......................................21
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN TRONG JAVA ..........................21
2.1. Biến............................................................................21
2.2. Các kiểu dữ liệu cơ sở.................................................23
2.2.1. Kiểu số nguyên ....................................................24
2.2.2. Kiểu dấu chấm động.............................................26
1
2.2.3. Kiểu ký tự (char)..................................................26
2.2.4. Kiểu luận lý (boolean)..........................................27
2.3. Hằng:..........................................................................27
2.4. Lệnh, khối lệnh trong java...........................................28
2.5. Toán tử và biểu thức ...................................................29
2.5.1. Toán tử số học......................................................29
2.5.2. Toán tử trên bit.....................................................29
2.5.3. Toán tử quan hệ & logic.......................................29
2.5.4. Toán tử ép kiểu ....................................................30
2.5.5. Toán tử điều kiện .................................................30
2.5.6. Thứ tự ưu tiên ......................................................30
2.6. Cấu trúc điều khiển.....................................................31
2.6.1. Cấu trúc điều kiện if … else.................................31
2.6.2. Cấu trúc switch … case........................................32
2.6.3. Cấu trúc lặp..........................................................32
2.6.4. Cấu trúc lệnh nhảy (jump)....................................33
2.7. Lớp bao kiểu dữ liệu cơ sở (Wrapper Class)................33
2.8. Kiểu dữ liệu mảng.......................................................34
2.8.1. Khái niệm mảng...................................................34
2.8.2. Khai báo mảng.....................................................34
2.8.3. Cấp phát bộ nhớ cho mảng...................................35
2.8.4. Khởi tạo mảng......................................................35
2.8.5. Truy cập mảng.....................................................35
2.9. Một số ví dụ minh họa: ...............................................36
Chương 3: HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG TRONG JAVA...............47
3.1. Mở đầu.......................................................................47
3.2. Lớp (Class).................................................................48
3.2.1. Khái niệm ............................................................48
3.2.2. Khai báo/định nghĩa lớp.......................................48
3.2.3. Tạo đối tượng của lớp ..........................................49
3.2.4. Thuộc tính của lớp ...............................................49
3.2.5. Hàm - Phương thức lớp (Method).........................50
3.2.6. Khởi tạo một đối tượng (Constructor)...................52
3.2.7. Biến this...............................................................53
2
3.2.8. Khai báo chồng phương thức (overloading method)
......................................................................................54
3.3. Đặc điểm hướng đối tượng trong java.........................54
3.3.1. Đóng gói (encapsulation) .....................................55
3.3.2. Tính đa hình (polymorphism):..............................55
3.3.3. Tính kế thừa (inheritance) ....................................57
3.4. Gói (packages)............................................................62
3.5. Giao diện (interface) ...................................................63
3.5.1. Khái niệm interface:.............................................63
3.5.2. Khai báo interface:...............................................64
3.5.3. Ví dụ minh họa.....................................................65
Chương 4: THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG.............82
4.1. Mở đầu.......................................................................82
4.2. Giới thiệu thư viện awt................................................83
4.3. Các khái niệm cơ bản..................................................83
4.3.1. Component...........................................................83
4.3.2. Container .............................................................84
4.3.3. Layout Manager...................................................85
4.4. Thiết kế GUI cho chương trình ...................................86
4.4.1. Tạo khung chứa cửa sổ chương trình....................86
4.4.2. Tạo hệ thống thực đơn..........................................87
4.4.3. Gắn Component vào khung chứa..........................89
4.4.4. Trình bày các Component trong khung chứa ........90
4.4.5. Các đối tượng khung chứa Container.................. 101
4.5. Xử lý biến cố/sự kiện................................................ 105
4.5.1. Mô hình xử lý sự kiện (Event-Handling Model) . 105
4.5.2. Xử lý sự kiện chuột............................................ 108
4.5.3. Xử lý sự kiện bàn phím...................................... 111
4.6. Một số ví dụ minh họa .............................................. 115
Chương 5: LUỒNG VÀ TẬP TIN....................................... 128
5.1. Mở đầu..................................................................... 128
5.2. Luồng (Streams) ....................................................... 129
5.2.1. Khái niệm luồng................................................. 129
5.2.2. Luồng byte (Byte Streams)................................. 129
5.2.3. Luồng ký tự (Character Streams)........................ 131
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Lap-trinh-Java.pdf[1.21 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự