Lập trình hướng đối tượng VC#

Ngành Công nghệ thông tin,Lập trình ứng dụng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 16      409      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
9fwntq
Danh mục
Ngành Công nghệ thông tin,Lập trình ứng dụng
Thể loại
Lập trình hướng đối tượng, VC#, Lập trình ứng dụng
Ngày đăng
20/1/2014
Loại file
pdf
Số trang
142
Dung lượng
1.70 M
Lần xem
409
Lần tải
16
  DOWNLOAD

Chương này sẽ tóm tắt lại 1 số kiến thức cơ bản về cú pháp của ngôn ngữ VC# hầu giúp các SV có góc nhìn tổng thể và hệ thống về ngôn ngữ VC#, nhờ đó có nhiều thuận lợi hơn trong việc học các kiến thức của môn học này.

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Lập trình hướng đối tượng VC#

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Lập trình hướng đối tượng VC# slide 1

Tài liệu Lập trình hướng đối tượng VC# slide 2

Tài liệu Lập trình hướng đối tượng VC# slide 3

Tài liệu Lập trình hướng đối tượng VC# slide 4

Tài liệu Lập trình hướng đối tượng VC# slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Chương 0
Ôn các kiến thức về cú pháp ngôn ngữ VC#
0.0 Dẫn nhập
Chương
này
sẽ
tóm
tắt
lại
1
số
kiến
thức

ản
về

pháp
của
ngôn
ngữ
VC#
hầu
giúp
các
SV

góc
nhìn
tổng
thể

hệ
thống về ngôn ngữ VC#, nhờ ₫ó có nhiều thuận lợi hơn trong việc
học các kiến thức của môn học này.
0.1 Tổng quát về máy tính và ngôn ngữ VC#
Máy
tính
số

thiết

₫ặc
iệt,


thiết

tổng
quát
hóa,
nghĩa là có thể thực hiện nhiều công việc khác nhau. Ta có thể nói
máy tính số là thiết bị vạn năng.
Vậy tại 1 thời ₫iểm xác ₫ịnh, máy tính thực hiện công việc gì ?
Nó không làm gì cả nếu con người không yêu cầu cụ thể nó.
Làm
sao
₫ể
con
người

thể
yêu
cầu
máy
tính
thực
hiện
1
công việc nào ₫ó ? Ta phải viết chương trình giải quyết công việc
tương ứng rồi ₫ưa vào máy và nhờ máy chạy dùm.
Viết chương trình là qui trình lớn và dài hạn gồm nhiều bước,
trong ₫ó các bước chính yếu là : xác ₫ịnh chính xác các chức năng
của
chương
trình,
phân
tích
cách
giải
quyết
từng
chức
năng,
tìm
thuật
giải
chi
tiết
₫ể
giải
quyết
từng
chức
năng,
₫ổi
thuật
giải
chi
tiết từ ngôn ngữ ₫ời thường thành ngôn ngữ lập trình cho máy hiểu.
Ngôn
ngữ
lập
trình

ngôn
ngữ
giao
tiếp
giữa
người

máy.
Học
ngôn
ngữ
lập
trình
cũng
giống
như
học
ngôn
ngữ
tự
nhiên,
nghĩa là học tuần tự các thành phần của ngôn ngữ từ thấp ₫ến cao
như :

Tập ký tự cơ bản


pháp
xây
dựng
từ
(word).
Từ
₫ược
dùng
₫ể
₫ặt
tên
nhận
dạng
cho
từng
phần
tử
cấu
thành
chương
trình
như
hằng gợi nhớ, biến, hàm chức năng, class ₫ối tượng,…


pháp
xây
dựng
iểu
thức.
Biểu
thức
(công
thức
toán
học) miêu tả 1 quá trình tính toán tuần tự nhiều phép toán
trên nhiều dữ liệu ₫ể tạo ra kết quả tính toán.

Cú pháp xây dựng từng câu lệnh : có 2 loại câu lệnh : lệnh
₫ịnh nghĩa và lệnh thực thi :

Lệnh
₫ịnh
nghĩa
₫ược
dùng
₫ể
₫ịnh
nghĩa

tạo
mới
phần tử cấu thành phần mềm.

Lệnh thực thi miêu tả 1 hành ₫ộng cụ thể cần phải thực
hiện.

Cú pháp tổ chức 1 hàm chức năng

Cú pháp tổ chức 1 class chức năng

Cú pháp tổ chức 1 chương trình.
0.2 Tập ký tự cơ bản của ngôn ngữ VC#
Ngôn
ngữ
VC#
hiểu

dùng
tập

tự
Unicode.
Cụ
thể
trên
Windows, mỗi ký tự Unicode dài 2 byte (16 bit) => có 65536 ký tự
Unicode khác nhau trên Windows.
Mặc dù vậy, VC# dùng chủ yếu các ký tự :

chữ (a-z tiếng Anh), '_',

ký tự số (0-9),

khoảng
trắng

các
dấu
ngăn
như
Ta
(gióng
cột),
CR
(quay về ₫ầu dòng), LF (xuống dòng).

các ký tự ₫ặc biệt ₫ể miêu tả phép toán như +, -, *, /, =, !, (,
)
Các ký tự khác, nhất là các ký tự có mã > 256 chỉ ₫ược dùng
trong
lệnh
chú
thích.
Các

tự

dấu
tiếng
Việt


từ
7840-
7929.
0.3 Extended Backus-Naur Form (EBNF) notation
Ta
sẽ
dùng
qui
ước
EBNF
₫ể
miêu
tả

pháp
xây
dựng
các
phần tử của ngôn ngữ VC#. Cụ thể ta sẽ dùng các qui ước EBNF
sau ₫ây :

#xN, trong ₫ó N là chuỗi ký tự thập lục phân. Qui ước này
miêu tả 1 ký tự có mã thập lục phân tương ứng. Thí dụ ta
viết #x3e ₫ể miêu tả ký tự >.

[a-zA-Z],
[#xN-#xN],
trong
₫ó
N

chuỗi

tự
thập
lục
phân. Qui ước này miêu tả 1 ký tự thuộc danh sách ₫ược
liệt kê. Thí dụ ta viết [0-9] ₫ể miêu tả 1 ký tự số thập phân
từ 0 ₫ến 9.

[^a-zA-Z],
[^#xN-#xN],
trong
₫ó
N

chuỗi

tự
thập
lục
phân. Qui ước này miêu tả 1 ký tự không thuộc danh sách
₫ược liệt kê. Thí dụ ta viết [^0-9] ₫ể miêu tả 1 ký tự bất kỳ
nhưng không phải là số thập phân từ 0 ₫ến 9.

[^abc],
[^#xN#xN#xN],
trong
₫ó
N

chuỗi

tự
thập
lục
phân. Qui ước này miêu tả 1 ký tự không thuộc danh sách
₫ược liệt kê. Thí dụ ta viết [^₫ể miêu tả 1 ký tự bất kỳ
nhưng không phải là

"string". Qui ước này miêu tả chuỗi ký tự có nội dung nằm
trong
2
dấu
nháy
kép.
Thí
dụ
ta
viết
"DHBK"
₫ể
miêu
tả
chuỗi ký tự DHBK.

'string'. Qui ước này miêu tả chuỗi ký tự có nội dung nằm
trong
2
dấu
nháy
₫ơn.
Thí
dụ
ta
viết
'DHBK'
₫ể
miêu
tả
chuỗi ký tự DHBK.

(expression).
Qui
ước
này
miêu
tả
kết
quả
của
việc
tính
iểu thức. Thí dụ (DefStatement | ExeStatement) ₫ể miêu
tả sự tồn tại của phần tử DefStatement hay ExeStatement.

A? miêu tả có từ 0 tới 1 lần A. Thí dụ S? miêu tả có từ 0 tới
1 phần tử S.

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Lap-trinh-huong-doi-tuong-VC.pdf[1.70 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự