Kinh Tế Vi Mô - Chương 5 - Thị trường cạnh tranh hoàn toàn

Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế,Kế toán quản trị
  Đánh giá    Viết đánh giá
 14      693      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
ekuntq
Danh mục
Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế,Kế toán quản trị
Thể loại
kinh tế vi mô
Ngày đăng
16/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
3
Dung lượng
1.42 M
Lần xem
693
Lần tải
14
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Nội dung về các dạng cấu trúc thị trường, những đặc điểm, doanh thu, các công thức tính toán liên quan.. Nghiên cứu xem các doanh nghiệp nào ra quyết định sản xuất như thế nào trên thị trường cạnh tranh.

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Kinh Tế Vi Mô - Chương 5 - Thị trường cạnh tranh hoàn toàn

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Kinh Tế Vi Mô - Chương 5 - Thị trường cạnh tranh hoàn toàn slide 1

Tài liệu Kinh Tế Vi Mô - Chương 5 - Thị trường cạnh tranh hoàn toàn slide 2

Tài liệu Kinh Tế Vi Mô - Chương 5 - Thị trường cạnh tranh hoàn toàn slide 3


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

q

TR
dq
THÒ TRÖÔØNG CAÏNH TRANH HOAØN TOAØN
BỐN DẠNG CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG
SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP?
THÒ TRÖÔØNG
Nhiều DN
CAÏNH TRANH HOAØN TOAØN
Một DN
LỌAI SẢN PHẨM?
(PERFECT COMPETITION)
Một ít
DN
Sản phẩm
phân biệt
Sản phẩm
giống hệt
Độc quyền
hòan toàn
Độc quyền
nhóm
Cạnh tranh
độc quyền
Cạnh tranh
hoàn hảo
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
Email: nnhatran@gmail.com
Điện,
nước
Máy bay,
sắt thép,
dầu thô
Dầu gội
đầu, xà
ông
Lúa mì,
gạo
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
2
THÒ TRÖÔØNG CAÏNH TRANH HOAØN TOAØN
THÒ TRÖÔØNG CAÏNH TRANH HOAØN TOAØN
Đặc điểm thị trường cạnh tranh hoàn toàn
Ñaëc ñieåm cuûa doanh nghieäp
Nhieàu ngöôøi tham gia vaøo thò tröôøng
P
P
(S)
Vieäc gia nhaäp vaø ruùt lui khoûi thò tröôøng
cuûa DN vaø caù nhaân: deã daøng
Saûn phaåm ñoàng nhaát
P0
(d)
P0
Thoâng tin hoaøn haûo.
(D)
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
3
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
Q0
Q4
THÒ TRÖÔØNG CAÏNH TRANH HOAØN TOAØN
THÒ TRÖÔØNG CAÏNH TRANH HOAØN TOAØN
* Toång doanh thu (Total Revenue)
Doanh thu bieân (MR- Marginal revenue)
TR
TR = P x q
TR
MR = TRn – TRn-1
MR = q
MR = dTR
Trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn:
q
MR = P
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
5
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
6
1
0
A
0
q
q
GV: ThS Nguyễn gọc Hà Trân
THÒ TRÖÔØNG CAÏNH TRANH HOAØN TOAØN
THÒ TRÖÔØNG CAÏNH TRANH HOAØN TOAØN
Doanh thu trung bình
(AR- Average Revenue)
PHAÂN TÍCH NGAÉN HAÏN
P
AR
=
TR
q
=
P
Lợi nhuận: TPr – Total Profit
TPr = TR ‐ TC
P
(d)
(AR) (MR)
Nguyeân taéc Toái ña hoùa lôïi nhuaän
saûn xuaát taïi q*: MR = MC = P
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
Q
7
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
8
TR,
TC
TR0
TC0
Tổng Lợi nhụân
TC
TR
* Tối đa hoá lợi nhuận:
THÒ TRÖÔØNG CAÏNH TRANH HOAØN TOAØN
Toái ña hoùa Lôïi nhuaän q*: MR = MC = P
P> ACmin
DN coù lôïi nhuaän
AR
tại q* Tổng lợi nhuận
AR = P
LN/SP C
AC
tại q* q1
q*
TP
MC
AC
(d)
MR, AR
q2 q
P=ACmin DN hoøa voán
AVCminmin DN saûn xuaát ñeå toái
thieåu hoùa lỗ. Lỗ
Pmin DN ñoùng cöûa ñeå toái
thieåu hoùa lỗ. Lỗ = TFC
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 10
THÒ TRÖÔØNG CAÏNH TRANH HOAØN TOAØN
Đường cung Doanh nghiệp
THÒ TRÖÔØNG CAÏNH TRANH HOAØN TOAØN
Đường cung ngắn hạn của ngành
Ngưỡng sinh lời
P1
P2
P3
P4
P5
MC
(s)
AC
AVC
MR1
MR2
MR3
MR4
MR5
P
P2
P1
P
P0
sA P2
P1
sB
P
P0
P2
P1
QS = qA + qB
QS
(S)
qA2 qB2
Ngưỡng ₫óng cửa
qA2
qA qB1qB2
qB
qB1
Q
q4 q3 2 q1
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
q
11
Tổng cộng các ₫ường cung ngắn hạn của
DN hoạt ₫ộng trongNngành theo hoành ₫ộ
12
2
Phân tích dài hạn
THÒ TRÖÔØNG CAÏNH TRANH HOAØN TOAØN
THÒ TRÖÔØNG CAÏNH TRANH HOAØN TOAØN
P
Cân bằng ngắn hạn
MC P
AC
(S)
Tối đa hoá lợi nhuận của DN (trường hợp số DN không đổi)
q*: SMC = LMC = MR = P và SAC = LAC LMC
P Lợi nhuận SMC LAC
P1
P0
MR1
MR0
P1
P0
(D1)
P
SAC0 =
LAC0
SAC
MR, AR
(D0)
q0 q1
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
Q0
Q1
Q
13
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
q*
q
14
THÒ TRÖÔØNG CAÏNH TRANH HOAØN TOAØN
Cân bằng dài hạn của ngành
LMC
SMC
LAC
SAC
P
MR
q* q
q*: SMC = LMC = MR = P = AR = SAC = LAC
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 15
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Kinh-Te-Vi-Mo-Chuong-5-Thi-truong-canh-tranh-hoan-toan.pdf[1.42 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự