KINH NGHIỆM CHUẨN BỊ VÀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Giáo dục đại cương,Phương pháp học tập
  Đánh giá    Viết đánh giá
 8      206      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
b3vntq
Danh mục
Giáo dục đại cương,Phương pháp học tập
Thể loại
KINH NGHIỆM CHUẨN BỊ, BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Ngày đăng
6/1/2014
Loại file
pdf
Số trang
8
Dung lượng
0.22 M
Lần xem
206
Lần tải
8
  DOWNLOAD

Đồ án Tốt nghiệp là nội dung rất quan trọng trong khối lượng kiến thức đào tạo ở bậc đại học, đặc biệt là khối Xây dựng, Kiến Trúc. Cứ đến tháng 5 hàng năm, sinh viên năm cuối lại tất bật với công việc hoàn thành và bảo vệ đồ án, vừa tự hào, vừa lo lắng lại vừa vui mừng. Bảo vệ đồ án Tốt nghiệp là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời đi học của mỗi sinh viên. Mặc dù các bạn sinh viên đã trải qua 7-8 lần bảo vệ đồ án, tuy nhiên chúng tôi cũng đưa ra những lời khuyên giúp các bạn sinh viên chuẩn bị tốt hơn cho buổi lễ trọng đại này.

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

KINH NGHIỆM CHUẨN BỊ VÀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu KINH NGHIỆM CHUẨN BỊ VÀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP slide 1

Tài liệu KINH NGHIỆM CHUẨN BỊ VÀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP slide 2

Tài liệu KINH NGHIỆM CHUẨN BỊ VÀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP slide 3

Tài liệu KINH NGHIỆM CHUẨN BỊ VÀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP slide 4

Tài liệu KINH NGHIỆM CHUẨN BỊ VÀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Kính nghiệm chuẩn bị và bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp
Dương Minh Châu – BM Cầu Đường
Đồ án Tốt nghiệp là nội dung rất quan trọng trong khối lƣợng kiến thức đào tạo ở bậc đại học,
đặc biệt là khối Xây dựng, Kiến Trúc. Cứ đến tháng 5 hàng năm, sinh viên năm cuối lại tất bật
với công việc hoàn thành và bảo vệ đồ án, vừa tự hào, vừa lo lắng lại vừa vui mừng. Bảo vệ
đồ án Tốt nghiệp là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời đi học của mỗi sinh viên. Mặc dù các
ạn sinh viên đã trải qua 7-8 lần bảo vệ đồ án, tuy nhiên chúng tôi cũng đƣa ra những lời
khuyên giúp các bạn sinh viên chuẩn bị tốt hơn cho buổi lễ trọng đại này.
1.
Công tác chuẩn bị - càng nhiều càng tốt
-
Nghiên cứu kĩ nội dung Đồ án, tốt nhất nên tóm tắt nội dung và tập trình bày sẵn (có
thể cắt bớt từ nội dung thuyết minh.). Về nội dung nên trình bày các vấn đề cơ bản: các
số liệu đầu vào, đầu ra của từng nội dung chính, nếu có thể thì trình bày sơ bộ các giải
pháp.
-
Cần phải có tập dƣợt trƣớc ít nhất 1 đến 2 lần để đảm bảo nội dung trình bày đƣợc
thông suốt, tự tin.
-
Chuẩn bị về trang phục: quần áo, đầu tóc phải gọn gàng, Quy định phải mang áo sơ mi,
quần tây, cà vạt.
-
Bản vẽ: SV cần nghiên cứu phƣơng án bố trí bản vẽ và sắp xếp theo đúng thứ tự trình
ày của từng bản vẽ, đảm bảo khi bảo vệ sinh viên đi hết một vòng là kết thúc nội dung
áo cáo (nhiều trƣờng hợp bố trí không hợp lí, ngƣời báo cáo phải đi lui, đi tới nhiều
lần gây phản cảm).
-
Dùng băng keo dán các bản vẽ thành từng cuộn, để đảm bảo khi căng bản vẽ đƣợc
nhanh chóng, gọn gàng.
-
Trƣớc khi bảo vệ, sinh viên cần đến trƣớc để xem và rút kinh nghiệm cho mình; giúp
đỡ các bạn khác trong việc chuẩn bị nội dung, treo bản vẽ và gấp bản vẽ.
-
Chuẩn bị hồ sơ Thuyết minh, phụ lục, bản vẽ, tài liệu tham khảo
-
Dụng cụ thuyết trình.
2.
Triển khai thuyết trình - Tự tin thoải mái
-
Sau khi đƣợc sự cho phép của chủ tịch HĐ chấm đồ án, sinh viên nên có một hoặc vài
câu giới thiệu ban đầu (không nên dài quá!).
-
Trình bày nội dung đồ án, khi trình bày, các kết quả của từng nội dung cơ bản đều
đƣợc thể hiện trên bản vẽ, sinh viên nên sử dụng các phƣơng tiện để giới thiệu (thƣớc
chỉ, bút la-de)
-
Chú ý khi báo cáo nên sử dụng câu đơn giản, tránh sử dụng các chủ ngữ: ta, chúng
ta…hoặc các đại từ sở hữu nhƣ “của em”…
-
Sau khi trình bày thuyết minh xong, Chủ tịch (hoặc thƣ kí Hội đồng ) đọc câu hỏi, sinh
viên nên ghi chép. Rất nhiều sinh viên sau khi nghe xong câu hỏi thứ nhất đã vội vàng
trả lời ngay!!! hoặc ghi chép câu hỏi mà không cần suy nghĩ, trả lời hết cả mọi vấn đề.
Điều này sẽ làm ảnh hƣởng xấu đến kết quả bảo vệ, Hội đồng sẽ đặt nhiều câu hỏi khó
hơn!
-
Khi nhận đƣợc câu hỏi, nên tập trung để hiểu vấn đề của câu hỏi đặt ra trƣớc, sau đó
mới triển khai các ý chính. Nhiều sinh viên trả lời sai vấn đề của câu hỏi đặt ra. Nếu
không rõ, có thể hỏi lại.
-
Chuẩn bị câu trả lời (khoảng 5-10phút) và trả lời câu hỏi (không nhất thiết phải theo
thứ tự của câu hỏi) nên trả lời theo các nhóm vấn đề.
-
Những câu hỏi của các thành viên dự Hội đồng thƣờng giúp làm rõ những ý mà sinh
viên đề cập không rõ, khi đƣợc hỏi, cần phải suy nghĩ cẩn thận, không nhất thiết phải
hoang mang vì các câu hỏi đều mang tính gợi ý, dẫn dắt các bạn đến câu trả lời tốt
nhất.
-
Những tồn tại thƣờng mắc phải:
o
Thừa nhận cái sai mà không cần suy nghĩ thêm. Tuyệt đối tránh! Việc bảo vệ
đồ án là chứng minh sự phù hợp của giải pháp đề xuất (trong một trình độ, kiến
thức nhất định), chỉ cần hợp lí là ổn, thông qua cái hợp lí đó thể hiện sự vận
dụng kiến thức đƣợc đào tạo của mình.
o
Không thừa nhận cái sai: Trƣờng hợp này cũng thƣờng xảy ra đối với những
nội dung mà sinh viên chuẩn bị kĩ, tuy nhiên, các bạn nên cẩn thận hơn vì
những kiến thức chủ yếu các bạn sử dụng làm đồ án TN là đứng trên phƣơng
diện lí thuyết, quan điểm cụ thể. Dù có đúng Quy trình, Tiêu chuẩn nhƣng cũng
có thể chƣa phù hợp với điều kiện nhất định của công trình các bạn đang thiết
kế.
3.
Kết thúc buổi bảo vệ - những kiến thức cuối cùng
-
Sinh viên chú ý lắng nghe phần nhận xét của Cán bộ hƣớng dẫn, cán bộ chấm phản
iện. Rất nhiều sinh viên sau khi trả lời xong câu hỏi là coi nhƣ hoàn tất công việc;
hoặc lại có những sinh viên phản ứng rất gay gắt các vấn đề của cán bộ chấm sơ khảo
góp ý. Điều đó không cải thiện hình ảnh của các bạn, do vậy chỉ có hại mà không mang
lại điều gì! Nếu có những vấn đề khúc mắc, cán bộ hƣớng dẫn hoặc Chủ tịch Hội đồng
sẽ có ý kiến để bảo vệ các bạn. Yên tâm.
4.
Sau khi bảo vệ - Trách nhiệm với bạn bè
-
Cần bảo quản tốt bản vẽ, thuyết minh, phụ lục để nộp lại cho Khoa lƣu trữ. Nếu các
ạn làm mất, thất lạc, sẽ không đƣợc kí giấy thanh toán ra trƣờng và do vậy không
đƣợc nhận bằng tốt nghiệp.
-
Dự thính, động viên bạn bè. Nhiều sinh viên sau khi bảo vệ xong là về luôn, các bạn
sinh viên bảo vệ sau sẽ mất hết khí thế.
Chúc các bạn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!
HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY
ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
(trích từ phụ lục của quyết định số 673 ngày 29/12/2006 của Hiệu trƣởng)
I. Về bố cục
Số chƣơng của mỗi đồ án, khóa luận tùy thuộc vào từng chuyên nghành, đồ án, khóa
luận cụ thể, nhƣng thông thƣờng bao gồm những phần và những chƣơng sau:
- MỞ ĐẦU: trình bày lí do chọn đồ án, khóa luận, mục đích, đối tƣợng và phạm vi
nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đồ án, khóa luận.
- TỔNG QUAN: nêu cơ sở lý luận và thực tiễn những vấn đề liên quan đến đồ án,
khóa luận. Phân tích những công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nƣớc
có liên quan đền đồ án, khóa luận, nêu những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra những vấn đề đồ án
khoá luận cần nghiên cứu và giải quyết.
- ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: trình bày đối tƣợng nghiên cứu
và cơ sở lý thuyết, phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc sử dụng trong đồ án, khóa luận.
- KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN: mô tả tóm tắt công việc nghiên cứu
đã thực hiện, các số liệu nghiên cứu hoặc nghiệm thu đƣợc. Phần thảo luận phải dựa trên cơ
sở dẫn liệu khoa học và công nghệ của đồ án, khóa luận thu đƣợc hoặc so sánh đối chiếu với
kết quả nghiên cứu của tác giả khác thông qua tài liệu tham khảo để biện luận, đánh giá…
- KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: nêu những kết quả thu đƣợc của đồ án, khóa luận một
cách ngắn gọn, không cần có những lời bình gì thêm.
Nêu kiến nghị cần tiếp tục nghiên cứu hoặc chuyển sang hƣớng nghiên cứu khác.
- DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO: chỉ bao gồm các tài liệu đƣợc trích dẫn, sử
dụng và đề cập để bàn luận trong đồ án, khóa luận.
PHỤ LỤC
II. Về trình bày
II.1. Soạn thảo
Đồ án khóa luận sử dụng chữ Time New Roman cỡ chữ 13 – 14 của hệ soạn thảo
Winword hoặc tƣơng đƣơng; mật độ chữ bình thƣờng không đƣợc nén hoặc kéo dãn khoảng
cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ 1.5 lines; lề trên 3.5cm; lề dƣới 3.0cm; lề trái 3.5
cm; lề phải 2.0 cm. Số trang đƣợc đánh ở giữa phía trên đầu mỗi trang giấy. Nếu có bảng
iểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang, nhƣng nên
hạn chế trình bày theo cách này.
II.2. Tiêu mục
Các tiêu mục của đồ án, khóa luận đƣợc trình bày và đánh số thành nhóm chữ số.
Nhiều nhất bao gồm 4 chữ số với số thứ nhất chỉ số chƣơng (ví dụ 4.1.2.1: chỉ tiểu mục 1,

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

KINH-NGHIEM-CHUAN-BI-VA-BAO-VE-Do-AN-ToT-NGHIEP.pdf[0.22 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự