Kinh A Di Đà

Ngành KHXH & Nhân văn,Xã hội học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      368      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
0owntq
Danh mục
Ngành KHXH & Nhân văn,Xã hội học
Thể loại
kinh phật
Ngày đăng
4/2/2014
Loại file
pdf
Số trang
8
Dung lượng
0.16 M
Lần xem
368
Lần tải
0
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

A-di-đà kinh là bản rút ngắn của Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm kinh. Đây là một trong ba bộ kinh quan trọng nhất của Tịnh Độ tông (tiếng Anh: Pure Land sect), lưu hành rộng rãi tại Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Kinh này trình bày phương pháp nhất tâm niệm danh hiệu A-di-đà và sẽ được

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Kinh A Di Đà

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Kinh A Di Đà slide 1

Tài liệu Kinh A Di Đà slide 2

Tài liệu Kinh A Di Đà slide 3

Tài liệu Kinh A Di Đà slide 4

Tài liệu Kinh A Di Đà slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
Kinh A Di Đà
Hán dịch: nhà Dao Trần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma
La Thập dịch Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Sài Gòn, Việt
Nam
Hán
dịch:
nhà
Dao
Trần,
Ngài
Tam
Tạng
Pháp

Cưu
Ma
La
Thập
dịch
Việt
dịch:
Hòa
Thượng
Thích
Trí
Tịnh,
Sài
Gòn,
Việt
Nam
Kinh
A
Di
Đà
Kỳ Viên đại hội
Ta nghe như vầy.
Một thuở nọ đức Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ, cấp Cô Độc, nước Xá Vệ, cùng với một
nghìn hai trăm năm mươi vị đại Tỳ Kheo câu hội, đều là bậc A La Hán mọi người đều quen biết, như
là: Trưởng lão Xá Lợi Phất, đại Mục Kiền Liên, đại Ca Diếp, Ma Ha ca Chiên Diên, Ma Ha Câu Hy
La, Ly Bà Đa, Châu Lợi Bàn Đà Già, Nan Đà, A Nan Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu
Lư Phả La Đoạ, Ca Lưu Đà Di, Ma Ha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A Nâu Lầu Đà, những vị đại đệ tử
như thế. Và hàng đại Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, A Dật Đa Bồ Tát, Càn Đà Ha Đề Bồ
Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, v.v... cùng với các vị đại Bồ Tát như thế và với vô lượng chư thiên
như ông Thích Đề Hoàn Nhơn, v.v... đại chúng cùng đến dự hội.
Y báo, Chánh báo
Bấy giờ đức Phật bảo ngài trưởng lão Xá Lợi Phất rằng: "Từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức
cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc, trong thế giới đó có đức Phật hiệu là A Di Đà hiện nay đương
nói pháp."
Y báo trang nghiêm
"Xá Lợi Phất!
Cõi đói vì sao tên là Cực Lạc?
Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ,
chỉ hưởng những điều vui, nên nước đó tên là Cực Lạc.
Xá Lợi Phất!
Lại trong cõi Cực Lạc có bảy từng bao lơn, bảy từng mành lưới, bảy từng hàng cây,
đều bằng bốn chất báu bao bọc giáp vòng, vì thế nên nước đó tên là Cực Lạc.
Xá Lợi Phất!
Lại trong cõi Cực Lạc có ao bằng bảy chất báu, trong ao đầy dẫy nước đủ tám công
đức, đáy ao thuần dùng cát vàng trải làm đất.
Vàng bạc lưu ly, pha lê hiệp thành những thềm, đường
ở bốn bên ao; trên thềm đường có lầu gác cũng đều nghiêm sức bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ,
Kinh A Di Đà
Hán dịch: nhà Dao Trần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma
La Thập dịch Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Sài Gòn, Việt
Nam
xích châu, mã não.
Trong ao có hoa sen lớn như bánh xe: hoa sắc xanh thời ánh sáng xanh, sắc vàng thời ánh sáng vàng,
sắc đỏ thời ánh sáng đỏ, sắc trắng thời ánh sáng trắng, mầu nhiệm thơm tho trong sạch.
Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.
Xá Lợi Phất!
Lại trong cõi nước của đức Phật đó, thường trổi nhạc trời, đất bằng vàg ròng, ngày
đêm sáu thời rưới hoa trời mạn đà la.
Chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm, đều lấy đãy
hoa đựng những hoa tốt đem cúng dường mười muôn ức đức Phật ở phương khác, đến giờ ăn liền trở
về bổn quốc ăn cơm xong đi kinh hành.
Xá Lợi Phất!
Cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.
Lại nữa, Xá Lợi Phất!
Cõi đó thường có những giống chim mầu sắc xinh đẹp lạ thường, nào chim bạch hạc, khổng tước,
anh võ, xá lợi, ca lăng tần già, cọng mạng; những giống chim đó ngày đêm sáu thời kêu tiếng hòa
nhã.
Tiếng chim đó diễn nói những pháp như ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, v.v...
Chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thảy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng!
Xá Lợi Phất!
Ông chớ cho rằng những giống chim đó thiệt là do tôi báo sanh ra.
Vì sao?
Vì cõi của
đức Phật đó không có ba đường dữ.
Xá Lợi Phất!
Cõi của đức Phật đó tên đường dữ còn không có huống gì lại có sự thật.
Những giống
chim đó là do đức Phật A Di Đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đấy
thôi.
Xá Lợi Phất!
Trong cõi nước của đức Phật đó, gió nhẹ thổi động các hàng cây báu và động mành
lưới báu, làm vang ra tiếng vi diệu, thí như trăm nghìn thứ nhạc đồng một lúc hòa chung.
Người nào
nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.
Xá Lợi Phất!
Cõi nước của đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy."
Chánh báo vô lượng thù thắng
"Xá Lợi Phất!
Nơi ý ông nghĩ sao?
Đức Phật đó vì sao hiệu là A Di Đà?
Xá Lợi Phất!
Đức Phật đó, hào quang sáng chói vô lượng, soi suốt các cõi nước trong mười phương
không bị chướng ngại vì thế nên hiệu là A Di Đà.
Xá Lợi Phất!
Đức Phật đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, nên hiệu
là A Di Đà.
Xá Lợi Phất!
Đức Phật A Di Đà thành Phật nhẫn nại đến nay, đã được mười kiếp.
Xá Lợi Phất!
Lại đức Phật đó có vô lượng vô biên Thanh Văn đệ tử đều là bậc A La Hán, chẳng
phải tính đếm mà có thể biết được, hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế.
Kinh A Di Đà
Hán dịch: nhà Dao Trần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma
La Thập dịch Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Sài Gòn, Việt
Nam
Xá Lợi Phất!
Cõi nước của đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.
Xá Lợi Phất!
Lại trong cõi Cực Lạc, những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bậc bất thối chuyển.
Trong đó có rất nhiều vị bậc nhất sanh bổ xứ, số đó rất đông, chẳng phải tính đếm mà biết được, chỉ
có thể dùng số vô lượng vô biên a tăng kỳ để nói thôi.
Xá Lợi Phất!
Chúng sanh vào nghe những điều trên đây, nên phải phát nguyện cầu sanh về nước đó.
Vì sao?
Vì đặng cùng với các bậc thượng thiện nhơn như thế câu hội một chỗ."
Nhơn sanh vãng lai
"Xá Lợi Phất!
Chẳng có thể dùng chút ít thiên căn phước đức nhơn duyên mà được sanh về cõi đó.
Xá Lợi Phất!
Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói đức Phật A Di Đà, rồi chấp trì danh
hiệu của đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm
ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng không tạp loạn.
Thời người đó đến lúc lâm chung đức
Phật A Di Đà cùng hàng thánh chúng chiện thân ở trước người đó.
Người đó lúc chết tâm thần
không điên đảo, liền được vãng sanh về cõi nước Cực Lạc của đức Phật A Di Đà.
Xá Lợi Phất!
Ta thấy có sự lợi ích nên nói những lời như thế.
Nếu có chúng sinh nào, nghe những lời trên đó, nên phải phát nguyện sanh về cõi nước Cực Lạc."
Sáu phương Phật đồng khuyên tin
"Xá Lợi Phất!
Như ta hôm nay ngợi khen công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của đức Phật A Di
Đà, phương Đông cũng có đức A Súc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang
Phật, Diệu Âm Phật.
Hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi
ộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: "Chúng sanh các ngươi phải
nên tin kính: xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm này."
Xá Lợi Phất!
Thế giới phương Nam, có đức Phật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại
Diệm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật, v.v... Hằng hà sa số những đức Phật
như thế, đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời
thành thật rằng: "Chúng sanh các ngươi phải nên tinh kính: xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất
thiết chư Phật sở hộ niệm này."
Xá Lợi Phất!
Thế giới phương Tây, có đức Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô Lượng
Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, Bửu Tướng Phật, Tịnh Quang Phật, v.v.. Hằng hà sa số
những đức Phật như thế, đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại
thiên mà nói lời thành thật rằng: "Chúng sanh các ngươi phải nên tin kính: Xưng tán bất khả tư nghị
công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm này."

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Kinh-A-Di-Da.pdf[0.16 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự