Hướng dẫn báo cáo tài chính doanh nghiệp

Tài chính - Đầu tư
  Đánh giá    Viết đánh giá
 23      362      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
6o0ntq
Danh mục
Tài chính - Đầu tư
Thể loại
Ngày đăng
3/6/2014
Loại file
pdf
Số trang
13
Dung lượng
1.13 M
Lần xem
362
Lần tải
23
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Hướng dẫn báo cáo tài chính doanh nghiệp

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Hướng dẫn báo cáo tài chính doanh nghiệp slide 1

Tài liệu Hướng dẫn báo cáo tài chính doanh nghiệp slide 2

Tài liệu Hướng dẫn báo cáo tài chính doanh nghiệp slide 3

Tài liệu Hướng dẫn báo cáo tài chính doanh nghiệp slide 4

Tài liệu Hướng dẫn báo cáo tài chính doanh nghiệp slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

QUYẾT ĐỊNH
Số:15/2006/QĐ-BTC (ngày 20 tháng 03 năm 2006)
PHẦN THỨ NHẤT
HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
Số
SỐ HIỆU TK
TT
Cấp 1
Cấp 2
TÊN TÀI KHOẢN
GHI CHÚ
1
2
3
4
5
LOẠI TK 1
TÀI SẢN NGẮN HẠN
01
111
Tiền mặt
1111
Tiền Việt Nam
1112
Ngoại tệ
1113
Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý
02
112
Tiền gửi Ngân hàng
Chi tiết theo
1121
Tiền Việt Nam
từng ngân hàng
1122
Ngoại tệ
1123
Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý
03
113
Tiền đang chuyển
1131
Tiền Việt Nam
1132
Ngoại tệ
04
121
Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
1211
Cổ phiếu
1212
Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu
05
128
Đầu tư ngắn hạn khác
1281
Tiền gửi có kỳ hạn
1288
Đầu tư ngắn hạn khác
06
129
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
07
131
Phải thu của khách hàng
Chi tiết theo
đối tượng
08
133
Thuế GTGT được khấu trừ
1331
Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ
1332
Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
09
136
Phải thu nội bộ
1361
Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc
1368
Phải thu nội bộ khác
10
138
Phải thu khác
1381
Tài sản thiếu chờ xử lý
1
2
3
4
5
1385
Phải thu về cổ phần hoá
1388
Phải thu khác
11
139
Dự phòng phải thu khó đòi
2
12
141
Tạm ứng
Chi tiết theo
đối tượng
13
142
Chi phí trả trước ngắn hạn
14
144
Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn
15
151
Hàng mua đang đi đường
16
152
Nguyên liệu, vật liệu
Chi tiết theo
yêu cầu quản lý
17
153
Công cụ, dụng cụ
18
154
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
19
155
Thành phẩm
20
156
Hàng hóa
1561
Giá mua hàng hóa
1562
Chi phí thu mua hàng hóa
1567
Hàng hóa bất động sản
21
157
Hàng gửi đi bán
22
158
Hàng hoá kho bảo thuế
Đơn vị có XNK
được lập kho
ảothuế
23
159
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
24
161
Chi sự nghiệp
1611
Chi sự nghiệp năm trước
1612
Chi sự nghiệp năm nay
LOẠI TK 2
TÀI SẢN DÀI HẠN
25
211
Tài sản cố định hữu hình
2111
Nhà cửa, vật kiến trúc
2112
Máy móc, thiết bị
2113
Phương tiện vận tải, truyền dẫn
2114
Thiết bị, dụng cụ quản lý
2115
Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm
2118
TSCĐ khác
26
212
Tài sản cố định thuê tài chính
27
213
Tài sản cố định vô hình
2131
Quyền sử dụng đất
2132
Quyền phát hành
2133
Bản quyền, bằng sáng chế
2134
Nhãn hiệu hàng hoá
2135
Phần mềm máy vi tính
2136
Giấy phép và giấy phép nhượng quyền
2138
TSCĐ vô hình khác
28
214
Hao mòn tài sản cố định
2141
Hao mòn TSCĐ hữu hình
2142
Hao mòn TSCĐ thuê tài chính
1
2
3
4
5
2143
Hao mòn TSCĐ vô hình
2147
Hao mòn bất động sản đầu tư
29
217
Bất động sản đầu tư
30
221
Đầu tư vào công ty con
ThS Nguyễn Đăng Huy – GV Khoa Kế toán
3
31
222
Vốn góp liên doanh
32
223
Đầu tư vào công ty liên kết
33
228
Đầu tư dài hạn khác
2281
Cổ phiếu
2282
Trái phiếu
2288
Đầu tư dài hạn khác
34
229
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
35
241
Xây dựng cơ bản dở dang
2411
Mua sắm TSCĐ
2412
Xây dựng cơ bản
2413
Sửa chữa lớn TSCĐ
36
242
Chi phí trả trước dài hạn
37
243
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
38
244
Ký quỹ, ký cược dài hạn
LOẠI TK 3
NỢ PHẢI TRẢ
39
311
Vay ngắn hạn
40
315
Nợ dài hạn đến hạn trả
41
331
Phải trả cho người bán
Chi tiết theo đối
tượng
42
333
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
3331
Thuế giá trị gia tăng phải nộp
33311
Thuế GTGT đầu ra
33312
Thuế GTGT hàng nhập khẩu
3332
Thuế tiêu thụ đặc biệt
3333
Thuế xuất, nhập khẩu
3334
Thuế thu nhập doanh nghiệp
3335
Thuế thu nhập cá nhân
3336
Thuế tài nguyên
3337
Thuế nhà đất, tiền thuê đất
3338
Các loại thuế khác
3339
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
43
334
Phải trả người lao động
3341
Phải trả công nhân viên
3348
Phải trả người lao động khác
44
335
Chi phí phải trả
45
336
Phải trả nội bộ
46
337
Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
DN xây lắp có
thanh toán theo
tiến độ kế hoạch
47
338
Phải trả, phải nộp khác
3381
Tài sản thừa chờ giải quyết
3382
Kinh phí công đoàn
1
2
3
4
5
3383
Bảo hiểm xã hội
3384
Bảo hiểm y tế
3385
Phải trả về cổ phần hoá
3386
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
3387
Doanh thu chưa thực hiện
ThS Nguyễn Đăng Huy – GV Khoa Kế toán

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Huong-dan-bao-cao-tai-chinh-doanh-nghiep.pdf[1.13 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự