Hai khối tình

Ngành KHXH & Nhân văn,Văn học Việt Nam
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      356      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
svyntq
Danh mục
Ngành KHXH & Nhân văn,Văn học Việt Nam
Thể loại
văn học cận đại, văn học miền nam, hồ biểu chánh, truyện ngắn
Ngày đăng
18/5/2014
Loại file
pdf
Số trang
83
Dung lượng
0.42 M
Lần xem
356
Lần tải
0
  DOWNLOAD

Hồ Biểu Chánh (1884–1958), tên thật là Hồ Văn Trung, là một nhà văn tiên phong của miền Nam Việt Nam ở đầu thế kỷ 20. Ông sáng tác văn học rất nhiều và để lại hơn 100 tác phẩm gồm tiểu thuyết và các thể loại khác, như: nghiên cứu, phê bình văn học, sáng tác tuồng hát cùng các bản dịch văn học cổ

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Hai khối tình

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Hai khối tình slide 1

Tài liệu Hai khối tình slide 2

Tài liệu Hai khối tình slide 3

Tài liệu Hai khối tình slide 4

Tài liệu Hai khối tình slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
Hai khӕi tình
1
www.hobieuchanh.com
Hai
Khӕi
Tình
+ӗ BiӇu Chánh
I
Lúc chҥng vҥng, vì mһt nhӵt ÿã lһn mҩt vào góc trӡi Tây xa hoҳc nên loài
ngѭӡi lҫn lѭӧt phҧi nәi ÿèn lên ÿӇ kéo dài thì giӡ cho cuӝc sinh hoҥt.
Trong châu thành Sài Gòn, nhӭt là ӣ phía nhà thӡ ChӧĈNJi, thiên hҥ qua lҥi dұp
dìu ngoài ÿѭӡng, kҿ làm viӋc mӋt mӓi thì bѭѫn bҧÿi vӅ nhà mà nghӍ ngѫi, ngѭӡi
thung dung vô sӵ thì thҧ rӅu dһng tìm cách vui chѫi cho thӓa ý. Lҥi thêm nhӳng ÿoàn
xe lӱa, tӕp dѭӟi Mӻ Tho, tӕp trên Biên Hòa, tiӃp nhau rҫm rҫm vӅ tӟi, thәi sip-lê nҥt
ÿѭӡng nghe vang rân, làm cho cҧnh càng rҫm rӝ náo nhiӋt hѫn nӳa, rҩt phù hӧp vӟi
tâm hӗn hăng hái cӫa hҥng thanh niên, mà rҩt khó chӏu cho tri ý trҫm tƭnh cӫa bӵc
trѭӣng lão.

Ӣ giӳa chӕn ӗn ào, lҥi gһp hӗi ÿѭѫng rҫn rҥo nhѭ vұy, mӝt tòa nhà nhӓ nhӓ, ba
Făn xông, mái lӧp ngói móc, vách ÿóng ván be, nҵm dӵa con ÿѭӡng phía sau nhà thӡ,
tuy trѭӟc sau có hai cây vú sӳa ÿѫm lá sum sê, hai bên có nhiӅu nӑc trҫu vàng vӟi mҩy
Eөi chuӕi sӭ, ÿӭng sӯng sӵng nhѭ hàng rào ÿӇ ngăn cҧn hӗng trҫn thӃ tөc, song tòa
nhà ҩy cNJng không khӓi bӏ luӗng gió náo nhiӋt lôi cuӕn, nên trong nhà ÿèn ÿLӋn cháy
sáng trѭng, các cӱa trѭӟc sau ÿӅu mӣ hoác. Tҥi cái bàn lót gҫn cӱa sә ngó ra ÿám trҫu,
có hai ngѭӡi ÿѭѫng ngӗi ÿӕi diӋn vӟi nhau mà ăn cѫm, mӝt ngѭӡi ÿàn bà, tuәi gҫn
Qăm mѭѫi, da mһt ÿã dùn, mái tóc ÿã ÿLӇm bҥc, vӟi mӝt cô thiӃu nӳ, tuәi chӯng ÿôi
Pѭѫi, dung nhan tuҩn tú thanh nhã khác phàm, gѭѫng mһt ÿã xinh ÿҽp nhѭÿóa hoa
Kѭӡng ѭӟm nӣ, ÿã có duyên ngҫm, càng nhìn càng thêm yêu, mà lҥi còn có vҿ hân
hoan vô tӝi pha lӝn vӟi nét nghiêm nghӏ cѭѫng quyӃt, làm cho trai nào cNJng vұy, hӉ
ngó thҩy thì yêu, song phҧi nӇ, tuy ÿӝng tình song phҧi dè dһt.
Ngѭӡi ÿàn bà nҫy là bà phán Lan, chӗng chӃt ÿã năm năm rӗi; còn cô thiӃu nӳ
này là cô Cúc, con gái cӫa bà phán, thi ÿұu bҵng Thành chung, hӗi chiӅu mӟi vӅ tӟi
nhà, nên ngӗi ăn cѫm tӕi vӟi mҽ.
Mӟi thӓa mãn vӅ công phu ÿèn sách mѭӡi mҩy năm mӋt nhӑc tinh thҫn, cô Cúc
Oҩy làm vui mӯng, nên cô nói nói, cѭӡi cѭӡi không ngӟt, còn bà phán cNJng toҥi chí vӯa
lòng vӅ công phu sanh thành giáo dөc cӫa bà, nên bà ngӗi nghe con thuұt chuyӋn thi,
mà cһp mҳt bà ngó con mӝt cách rҩt nӗng nàn dan díu.

ĈӇ cho con nói hӃt chuyӋn cӫa con rӗi, bà mӟi xen vô thӫng thҷng nói:
- Hәm nay con thi mà coi bӝ ông trҥng sѭ Xѭѫng, әng lo lҳng lung quá, ngày
nào әng cNJng ghé hӓi thăm.
- Ҧnh sӧ con rӟt. Bây giӡ con ÿұu rӗi, ÿӇҧnh vô nӳa coi ҧnh nói làm sao.
- Әng mӯng lҳm chӟ nói giӕng gì.
1
Hai khӕi tình
2
www.hobieuchanh.com
- Anh ÿó ҧnh có cái óc bi quan nһng nӅ hѫn ngѭӡi ta hӃt thҧy. Tҥi sao ҧnh cӭ sӧ
con thi rӟt không biӃt.
- Vì әng thѭѫng con, nên әng mӟi lo sӧ nhѭ vұy chӟ sao.
- Sӧ nӛi gì? Ӣÿӡi dù có ÿi thi hay làm viӋc gì cNJng vұy, mình phҧi có óc lҥc
quan, phҧi có cái chí tҩn thӫ cho cѭѫng quyӃt thì chҷng có viӋc chi mà làm chҷng
thành ÿѭӧc. Con ÿã có cҳt nghƭa cho ҧnh nghe rӗi, mà ҧnh còn lo sӧ nӛi gì?
- Әng sӧ là sӧ cho con chӟ. Hôm qua әng có nói vӟi má, әng sӧ con thi rӟt rӗi
con buӗn rӗi con ÿau.
- Khéo lo xa dӳ hôn!
- Әng thѭѫng con lҳm, nên әng mӟi lo xa ÿó ÿa. Con phҧi cám ѫn, chӟ sao con
Oҥi trách әng. Có lӁ tӕi nay әng vô mà mӯng con. HӉәng vô thì con phҧi tӓ lӡi cám ѫn
әng, nghe hôn con.
- Anh em mà cҧm ѫn giӕng gì.
- Dҫu anh em cNJng vұy chӟ...Ĉã biӃt ông già әng vӟi ba con hӗi trѭӟc là bҥn
thiӃt, làm viӋc mӝt sӣ vӟi nhau tӟi mҩy chөc năm. Tӯ ngày әng hӑc bên Pháp rӗi әng
YӅ cho tӟi bây giӡ, әng coi con cNJng nhѭ em ruӝt, coi má cNJng nhѭ cô bác, nhà mình
có viӋc gì әng lo lҳng hӃt lòng luôn luôn. Má thҩy tánh tình әng nhѭ vұy má mӃn quá,
má cNJng coi әng nhѭ con cháu trong nhà. Tuy vұy mà әng không phҧi bà con ruӝt thӏt
gì vӟi mình. Vұy ÿӕi vӟi әng con phҧi cung kính, con phҧi giӳ lӉ nghƭa cho ÿӫ, chҷng
nên sѫ sót.
- Lҫn nào ҧnh vô thăm, con cNJng kiӃm chuyӋn chӑc ghҽo cho ҧnh giұn chѫi,
chҳc ҧnh ghét con lҳm.
- Ghét ÿâu!
- À má, chӏ trҥng sѭ chӃt ÿã lâu rӗi, ҧnh ÿã tính cѭӟi vӧ khác hay chѭa, mà sao
không nghe ҧnh nói vұy má?
- Mӟi chӃt hѫn mӝt năm mà lâu giӕng gì.
- Ҧnh không lo cѭӟi vӧ khác cho sӟm, ÿӇ già rӗi con gái nào mà thèm ѭng ҧnh.
- Mӟi ba mѭѫi tuәi mà già nӛi gì.
Cô Cúc cѭӡi rӗi ÿӭng dұy ÿi uӕng nѭӟc.
Cô Kim là chӏ em bҥn cӫa cô Cúc, làm nӳ giáo sѭ bên Cҫu Kho, ӣ ngoài ÿѭӡng
Kăng hái ÿi vô, vӯa bѭӟc tӟi cӱa thì cѭӡi và nói: “Mӟi hay em Cúc thi ÿұu, tôi mӯng
quá, nên lұt ÿұt qua ÿây mà khen em. Kính chào bác”.
Cô Cúc bѭӟc ra tiӃp rѭӟc, chӏ em ôm nhau mà hôn.
Bà phán ngӗi uӕng nѭӟc, thҩy tình hai trҿ dan díu vӟi nhau nhѭ vұy thì bà rҩt
vui lòng.
2
Hai khӕi tình
3
www.hobieuchanh.com
Cô Kim mӯng rӥ lăng xăng rӗi ngӗi vӟi cô Cúc tҥi bӝ ghӃ giӳa và hӓi:
- Em hay ÿұu hӗi nào?
- Dán giҩy biên tên mҩy ngѭӡi ÿұu hӗi năm giӡ.
- Em thҩy có tên em chҳc em mӯng lҳm hҧ?
- Em mӯng quá, lұt ÿұt lên xe kéo chҥy vӅ cho má em hay liӅn.

Ӣÿӡi chҷng có sӵ chi vui sѭӟng cho bҵng lúc mình thi ÿұu. Năm ngoái tôi ÿұu,
tôi cNJng mӯng quá. Thôi, em ÿұu rӗi, hӃt lo nӳa. Bây giӡ hӑc xong rӗi, em tính làm
viӋc gì, nói nghe thӱ coi.
- ĈӇ nghӍ ít bӱa rӗi sӁ nhӭt ÿӏnh... Ý em muӕn viӃt báo hoһc viӃt tiӇu thuyӃt.
- Em muӕn chen vào làng văn hҧ?
- Phҧi.
- Em không chӏu dҥy hӑc trò hay sao?
- Cái nghӅ gõ ÿҫu trҿ, chҳc là em không thӇ làm ÿѭӧc.
- Sao vұy?
- Tҥi em không thích.
Bà phán xen vô nói: “Ĉi hӑc mѭӡi mҩy năm nay mӋt nhӑc hӃt sӭc. Phҧi lo nghӍ
ngѫi, tính chuyӋn làm viӋc làm chi”.
Cô Cúc cѭӡi và hӓi:
- Má giàu lҳm hay sao, nên không chӏu cho con làm viӋc?
- Không phҧi giàu. nhѭng mà ÿàn bà con gái ÿi làm viӋc có phҧi dӉÿâu.
- Làm con ngѭӡi thì phҧi làm viӋc ÿһng nuôi sӕng cӫa mình. NӃu ÿàn ông làm
viӋc ÿѭӧc, thì ÿàn bà cNJng làm ÿѭӧc vұy chӟ, có hҥi gì ÿâu mà má sӧ.
- Vұy chӟ thuӣ nay con không có làm viӋc rӗi con ÿói khát bӳa nào hay sao?
- Nhà mình không có huê lӧi chi hӃt. Kho hѭu trí phát tiӅn cҩp dѭӥng Vѭѫng
phө1 cho má mӛi kǤ ba tháng có mӝt trăm rѭӥi, có phҧi nhiӅu ÿâu. May ba mҩt ba có
ÿӇ lҥi miӃng ÿҩt vӟi cái nhà nҫy cho mҽ con mình ӣ, chӟ nӃu phҧi mѭӟn phӕ mà ӣ thì
nguy lҳm. Thuӣ nay con ÿi hӑc cho thành công, ÿһng làm viӋc mà giúp ÿӥ má. NӃu má
không cho con ÿi làm thì con buӗn lҳm.
- ĈӇ nghӍ năm bҧy tháng hoһc mӝt năm cho khӓe ÿã, rӗi sӁ hay. Lo làm viӋc
làm chi mà gҩp vұy?
- Con khӓe lҳm, có mӋt mӓi gì ÿâu. NӃu có sҹn công viӋc thì sáng mai con ÿi
làm liӅn cNJng ÿѭӧc nӳa.
Cô Kim can bà phán:
1 Phө nӳ goá chӗng
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Hai-khoi-tinh.pdf[0.42 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự