Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin -ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh

Ngành Công nghệ thông tin,Thể loại khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 36      547      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
w6untq
Danh mục
Ngành Công nghệ thông tin,Thể loại khác
Thể loại
Ngày đăng
23/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
189
Dung lượng
2.25 M
Lần xem
547
Lần tải
36
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Cuốn sách chủ yếu giới thiệu những các kỹ năng thực hành trong việc phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin (HTTT) quản lý. Đây là những kỹ thuật cơ bản và thường gặp ở các giai đoạn triển khai của chu trình hệ thống.

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin -ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin -ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh slide 1

Tài liệu Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin -ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh slide 2

Tài liệu Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin -ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh slide 3

Tài liệu Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin -ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh slide 4

Tài liệu Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin -ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

-
I
Ì
Í
I
i
2-2009
GIÁO
TRÌNH
PHÂN
TÍCH
THIẾT
KẾ
HỆ
THỐNG
Lưu Hành Nội Bộ
LỜI NÓI ðẦU
Tài liệu môn phân tích thiết kế hệ thống ñược chọn lọc theo ñề cương môn học Phân
tích thiết kế hệ thống của Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin – trường ðại Học Công
Nghiệp Tp. HCM. Tài liệu bao gồm hai nội dung chính: phân tích thiết kế hệ thống
hướng chức năng và phân tích thiết kế hệ thống hướng ñối tượng với UML. Tuy
nhiên phần phân tích thiết kế hướng ñối tượng chỉ ñề cập một số phần chính ñể sinh
viên làm quen, ñọc hiểu ñược các hệ thống hướng ñối tượng ñã ñược phân tích, thiết
kế. Nếu sinh viên có nhu cầu tham khảo thêm về phần thiết kế hướng ñối tượng có thể
liên hệ giáo viên giảng dạy môn này ñể ñược cung cấp tài liệu.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.
Tài liệu Phân tích và thiết kế hệ thống, trường ðại Học Sư Phạm Hà Nội.
2.
Tài liệu Phân tích và thiết kế hệ thống, Th.S Trần ðắc Phiến , trường ðại Học
Công Nghiệp Tp.HCM.
3.
Giáo trình Phân tích và thiết kế Hệ thống thông tin với UML, TS. Dương Kiều
Hoa – Tôn Thất Hòa An, trường ðại Học Cần Thơ.
4.
Tài liệu Phân tích và thiết kế hệ thống hướng ñối tượng, Trung Tâm ñào tạo
lập trình viên quốc tế FPT.
NỘI DUNG TÀI LIỆU
PHẦN 1. ðẠI CƯƠNG VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN...............................................1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG.................1
1.1.
Khái niệm hệ thống thông tin ......................................................................1
1.2.
Một quy trình phát triển hệ thống ñơn giản.................................................3
CHƯƠNG 2. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN.........................................14
2.1.
Quy trình phát triển hệ thống.....................................................................14
2.2.
Một quy trình phát triển hệ thống..............................................................18
2.3.
Các chiến lược phát triển hệ thống............................................................23
2.4.
Các kỹ thuật và công cụ tự ñộng hóa.........................................................25
PHẦN 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG ...........................................................................31
CHƯƠNG 3. TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG..................................31
3.1.
Khái niệm phân tích hệ thống....................................................................31
3.2.
Các hướng tiếp cận phân tích hệ thống......................................................31
3.3.
Các giai ñoạn phân tích hệ thống...............................................................33
3.4.
Xác ñịnh các yêu cầu của người dùng.......................................................38
CHƯƠNG 4. CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN...........................43
4.1.
Phương pháp phỏng vấn ............................................................................43
1
4.2.
Phương pháp dùng phiếu hỏi.....................................................................47
4.3.
Phương pháp lấy mẫu ................................................................................49
4.4.
Phân tích tài liệu ñịnh lượng/ñịnh tính ......................................................50
4.5.
Phương pháp quan sát................................................................................51
CHƯƠNG 5. MÔ HÌNH HÓA CHỨC NĂNG........................................................56
5.1.
Mô hình hóa hệ thống................................................................................56
5.2.
Mô hình logic.............................................................................................58
5.3.
Biểu ñồ phân rã chức năng ........................................................................58
5.4.
Biểu ñồ luồng dữ liệu (DFD).....................................................................61
5.5.
Các phần tử của DFD.................................................................................62
5.6.
Biểu ñồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh.........................................................65
5.7.
Trình tự và quy tắc xây dựng DFD............................................................66
CHƯƠNG 6. MÔ HÌNH HOÁ DỮ LIỆU................................................................73
6.1.
Mô hình hóa dữ liệu...................................................................................73
6.2.
Các phần tử của biểu ñồ quan hệ thực thể (ERD) .....................................73
6.3.
Xây dựng biểu ñồ quan hệ thực thể...........................................................79
6.4.
Xây dựng biểu ñồ dữ liệu quan hệ (RDM)................................................83
6.5.
Từ ñiển dữ liệu...........................................................................................89
PHẦN 3. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG....................93
CHƯƠNG 7. TỔNG QUAN VỀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG......................................93
7.1.
Các hướng tiếp cận thiết kế hệ thống.........................................................93
7.2.
Các công việc cụ thể trong giai ñoạn thiết kế............................................95
CHƯƠNG 8. KIẾN TRÚC ỨNG DỤNG VÀ VIỆC MÔ HÌNH HOÁ...................97
8.1.
Kiến trúc ứng dụng....................................................................................97
8.2.
Biểu ñồ luồng dữ liệu vật lý.......................................................................97
8.3.
Kiến trúc công nghệ thông tin ...................................................................98
CHƯƠNG 9. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU..........................................................102
9.1.
Các phương thức lưu trữ dữ liệu..............................................................102
9.2.
Kiến trúc dữ liệu......................................................................................103
9.3.
Triển khai mô hình dữ liệu logic dựa trên một cơ sở dữ liệu quan hệ.....103
CHƯƠNG 10. THIẾT KẾ ðẦU VÀO...................................................................106
10.1.
Tổng quan về thiết kế ñầu vào.............................................................106
10.2.
Các ñiều khiển giao diện cho thiết kế ñầu vào.....................................107
CHƯƠNG 11. THIẾT KẾ ðẦU RA......................................................................110
11.1.
Tổng quan về thiết kế ñầu ra................................................................110
11.2.
Cách thức thiết kế ñầu ra......................................................................110
CHƯƠNG 12. THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG......................................112
12.1.
Tổng quan về giao diện người dùng ....................................................112
12.2.
Kỹ thuật giao diện người dùng.............................................................113
12.3.
Các phong cách thiết kế giao diện người dùng....................................114
12.4.
Cách thức thiết kế giao diện người dùng .............................................116
CHƯƠNG 13. XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ..............................118
13.1.
Giai ñoạn xây dựng..............................................................................118
13.2.
Giai ñoạn triển khai..............................................................................120
CHƯƠNG 14. VẬN HÀNH VÀ HỖ TRỢ HỆ THỐNG.......................................124
14.1.
Tổng quan về vận hành và hỗ trợ hệ thống..........................................124
2

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Giao-trinh-phan-tich-thiet-ke-he-thong-thong-tin-DH-Cong-nghiep-TP-Ho-Chi-Minh.pdf[2.25 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự