Giáo trình môn: Thiết kế Cầu

Ngành Xây dựng - Kiến trúc,Thiết kế xây dựng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 28      633      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
znvntq
Danh mục
Ngành Xây dựng - Kiến trúc,Thiết kế xây dựng
Thể loại
thiết kế cầu, xây dựng
Ngày đăng
31/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
166
Dung lượng
6.66 M
Lần xem
633
Lần tải
28
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Giáo trình môn: Thiết kế CầuTrường trung cấp Cầu đường và dạy nghề

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Giáo trình môn: Thiết kế Cầu

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Giáo trình môn: Thiết kế Cầu slide 1

Tài liệu Giáo trình môn: Thiết kế Cầu slide 2

Tài liệu Giáo trình môn: Thiết kế Cầu slide 3

Tài liệu Giáo trình môn: Thiết kế Cầu slide 4

Tài liệu Giáo trình môn: Thiết kế Cầu slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
MỤC LỤC
Nội dung
Trang
LỜI NÓI ĐẦU
5
Phần thứ nhất. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THIẾT KẾ CẦU
Chương 1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH CẦU
1.1. Các bộ phận và kích thước cơ bản của cầu
6
1.2. Phân loại cầu
7
1.3. Tầm quan trọng của ngành xây dựng cầu
9
1.4. Những yêu cầu cơ bản của công trình cầu và phương hướng
10
phát triển của ngành cầu
Câu hỏi ôn tập
13
Chương 2. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THIẾT KẾ CẦU
2.1. Các tài liệu cơ bản cần điều tra khảo sát
14
2.2. Xác định các kích thước cơ bản của cầu
18
2.3. Các tải trọng thiết kế
21
2.4. Khái niệm chung về phương pháp tính toán công trinh theo
32
những trạng thái giới hạn
2.5. Nguyên tắc công tác thiết kế
36
Câu hỏi ôn tập
38
Phần thứ hai. CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP
Chương 3.
CẦU BẢN VÀ CẦU DẦM BÊ TÔNG CỐT THÉP
3.1. Vật liệu, các tính năng cơ lý
39
3.2. Phạm vi áp dụng của cầu bê tông cốt thép
46
3.3. Cấu tạo chung các bộ phận mặt cầu
47
3.4. Cầu bản mố nhẹ bê tông cốt thép thường
50
3.5. Kết cấu nhịp cầu dầm giản đơn bê tông cốt thép thường
55
3.6. Kết cấu nhịp cầu dầm giản đơn bê tông cốt thép dự ứng lực
66
3.7. Kết cấu nhịp cầu dầm liên tục và dầm hẫng
76
Câu hỏi ôn tập
81
Chương 4. NGUYÊN LÝ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU NHỊP BẢN
BÊ TÔNG CỐT THÉP THƯỜNG
4.1. Khái niệm về phương pháp tính toán
82
4.2. Nguyên tắc phân bố tải trọng do hoạt tải trên cầu
82
4.3. Tính toán xác định nội lực trong bản
83
4.4. Chọn tiết diện bản
94
4.5. Kiểm tra cường độ cho kết cấu bản
96
4.6. Tính toán độ võng kết cấu nhịp bản theo TTGH thứ hai
99
4.7. Tính toán kết cấu nhịp bản theo TTGH thứ ba về nứt
101
Câu hỏi ôn tập
103
Chương 5. CẦU VÒM
5.1. Cầu vòm đá
104
5.2. Cầu vòm bê tông cốt thép
107
5.3. Cấu tạo mố trụ cầu vòm
110
Câu hỏi ôn tập
112
Phần thứ ba. CẦU THÉP
Chương 6. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CẦU THÉP
6.1. Các đặc điểm chủ yếu của cầu thép
113
6.2. Đặc điểm vật liệu dùng trong cầu thép
113
6.3. Các liên kết dùng trong cầu thép
117
6.4. Bộ phận mặt cầu của cầu thép
121
Câu hỏi ôn tập
126
Chương 7. KẾT CẤU NHỊP CẦU DẦM THÉP VÀ DÀN THÉP GIẢN ĐƠN
7.1. Cầu dầm đặc giản đơn
127
7.2. Cầu dàn thép giản đơn
136
Câu hỏi ôn tập
145
Chương 8. MỘT SỐ LOẠI CẦU THÉP KHÁC
8.1. Cầu dầm liên hợp thép - bê tông cốt thép
146
8.2. Cầu treo
150
Câu hỏi ôn tập
152
Phần thứ tư. MỐ TRỤ VÀ GỐI CẦU
Chương 9. MỐ TRỤ CẦU
9.1. Khái niệm chung
153
9.2. Mố trụ dẻo
155
9.3. Cấu tạo trụ cầu dầm
159
9.4. Cấu tạo mố cầu dầm
161
9.5. Tính toán mố trụ cầu
165
Câu hỏi ôn tập
172
Chương 10. GỐI CẦU
10.1. Giới thiệu chung
173
10.2. Cấu tạo gối cầu dầm bê tông cốt thép
173
10.3. Cấu tạo gối cầu dầm thép
176
10.4. Tính toán gối cầu
178
Câu hỏi ôn tập
180
TÀI LIỆU THAM KHẢO
181
4
LỜI NÓI ĐẦU
Cầu là một trong những công trình xây dựng thiết yếu trên đường. Khi tính toán thiết
kế và cả khi xây dựng đòi hỏi chúng ta đều phải nghiên cứu, điều tra khảo sát, thực nghiệm
khá chặt chẽ. Những năm gần đây và hiện nay cùng với tiến trình hội nhập, nhiều phương
pháp tính toán trong thiết kế cùng vật liệu và kết cấu mới, các công nghệ thi công tiên tiến
được áp dụng vào thực tiễn xây dựng các công trình cầu ở Việt Nam.
Cuốn giáo trình "Thiết kế cầu" của nhà trường xuất bản năm 2001 đã giúp cho giáo
viên, học viên có tài liệu nghiên cứu, giảng dạy, học tập và làm đồ án chuyên ngành khá hiệu
quả. Nhưng với “Luật giáo dục” 2005 về thời gian và chương trình khung đào tạo theo quy
định của Bộ giáo dục và đào tạo. Để chất lượng đào tạo kỹ thuật viên trung cấp cầu đường
ngày càng sát hơn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh ngoài thực tiễn sản xuất. Chúng tôi biên
soạn, chỉnh lý giáo trình "Thiết kế cầu" gồm bốn phần với 10 chương.
Chương 1. Khái niệm chung về công trình cầu
Chương 2. Những vấn đề cơ bản về thiết kế cầu
Chương 3. Cầu bản và cầu dầm bê tông cốt thép
Chương 4. Nguyên lý tính toán thiết kế kết cấu nhịp bản BTCT thường
Chương 5. Cầu vòm
Chương 6. Giới thiệu chung về cầu thép
Chương 7. Kết cấu nhịp Cầu dầm thép và dàn thép giản đơn
Chương 8. Một số loại cầu thép khác
Chương 9. Mố trụ cầu
Chương 10. Gối cầu
Nội dung trình bày những nguyên tắc cơ bản trong khảo sát, tính toán thiết kế và cấu
tạo các bộ phận cầu. Mỗi loại cầu chúng tôi chỉ đề cập đến những nội dung cơ bản về cấu tạo
và phạm vị sử dụng và những nguyên tắc trong tính toán hầu như không đề cập. Mặt khác,
một số tên gọi theo quy định trong bản vẽ thiết kế bằng “Tiếng Anh” cũng được đề cấp tới,
tuy rằng có mặt chưa được sát lắm. Trong giáo trình đã sử dụng nhiều hình vẽ đặc trưng nhất
để khái quát và mô tả những cấu tạo cơ bản, những quy định cùng một số đặc tính chủ yếu về
mặt chịu lực theo “Tiêu chuẩn thiết kế”, tạo thuận lợi trong khi học tập và nghiên cứu nội
dung môn học.
Trong suốt quá trình biên soạn chúng tôi đã nhận được nhiều sự tham gia góp ý quý
áu của các đồng chí là giáo viên và cán bộ làm công tác thiết kế và thi công lâu năm có nhiều
kinh nghiệm của nhà trường và các cơ quan thiết kế trong và ngoài Tổng công ty xây dựng
Trường sơn.
Mặc dù có rất nhiều cố gắng, nhưng với trình độ và thời gian hạn chế, nên
chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sai sót. Chúng tôi rất mong nhận được ý
kiến đóng góp quý báu của các bạn đọc.
THÁNG 11/2007
NGƯỜI BIÊN SOẠN
5

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Giao-trinh-mon-Thiet-ke-Cau.pdf[6.66 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự