Giáo trình: Lý thuyết thông tin

Ngành Công nghệ thông tin,Thể loại khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 13      322      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
14tntq
Danh mục
Ngành Công nghệ thông tin,Thể loại khác
Thể loại
Lý thuyết thông tin, Toán rời rạc, Toán cao cấp
Ngày đăng
12/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
95
Dung lượng
1.56 M
Lần xem
322
Lần tải
13
  DOWNLOAD

Giáo trình này sẽ cung cấp cho người đọc những khối kiến thức cơ bản của lý thuyết thông tin như: Độ do lượng tin (Measure of Information), Sinh mã tách được (Decypherable Coding), Kênh truyền tin rời rạc không nhớ (Discrete MemorylessChannel) và Sửa lỗi trên kênh truyền (Error Correcting

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Giáo trình: Lý thuyết thông tin

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Giáo trình: Lý thuyết thông tin slide 1

Tài liệu Giáo trình: Lý thuyết thông tin slide 2

Tài liệu Giáo trình: Lý thuyết thông tin slide 3

Tài liệu Giáo trình: Lý thuyết thông tin slide 4

Tài liệu Giáo trình: Lý thuyết thông tin slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Giáo trình: Lý thuyết thông tin.
MỤC LỤC
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN.............................................................................................................6
1.
MỤC ĐÍCH...........................................................................................................................6
2.
YÊU CẦU.............................................................................................................................6
3.
NỘI DUNG CỐT LÕI...........................................................................................................7
4.
KẾT THỨC TIÊN QUYẾT ..................................................................................................7
5.
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................................................................8
6.
PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP.................................................................................................8
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU...............................................................................................................9
1.
Mục tiêu.................................................................................................................................9
2.
Đối tượng nghiên cứu............................................................................................................9
3.
Mô hình lý thuyết thông tin theo quan điểm Shannon........................................................10
4.
Lượng tin biết và chưa biết .................................................................................................10
5.
Ví dụ về lượng tin biết và chưa biết....................................................................................10
6.
Định lý cơ sở của kỹ thuật truyền tin..................................................................................11
7.
Mô tả trạng thái truyền tin có nhiễu....................................................................................11
8.
Minh họa kỹ thuật giảm nhiễu.............................................................................................12
9.
Chi phí phải trả cho kỹ thuật giảm nhiễu............................................................................13
10.
Khái niệm về dung lượng kênh truyền............................................................................13
11.
Vấn đề sinh mã................................................................................................................13
12.
Vấn đề giải mã.................................................................................................................13
CHƯƠNG 2: ĐỘ ĐO LƯỢNG TIN...............................................................................................15
BÀI 2.1: ENTROPY .......................................................................................................................15
1.
Mục tiêu...............................................................................................................................15
2.
Ví dụ về entropy..................................................................................................................15
3.
Nhận xét về độ đo lượng tin................................................................................................15
4.
Khái niệm entropy...............................................................................................................16
5.
Entropy của một sự kiện......................................................................................................16
6.
Entropy của một phân phối .................................................................................................16
7.
Định lý dạng giải tích của Entropy......................................................................................16
8.
Ví dụ minh họa....................................................................................................................17
9.
Bài toán về cây tìm kiếm nhị phân-Đặt vấn đề...................................................................17
10.
Bài toán về cây tìm kiếm nhị phân - Diễn giải................................................................17
11.
Bài tập .............................................................................................................................18
BÀI
2.2: CÁC TÍNH CHẤT CỦA ENTROPY .............................................................................19
1.
Mục tiêu: .............................................................................................................................19
2.
Các tính chất cơ bản của Entropy........................................................................................19
3.
Minh họa tính chất 1 và 2....................................................................................................19
4.
Minh họa tính chất 3 và 4....................................................................................................19
5.
Định lý cực đại của entropy ................................................................................................20
6.
Chứng minh định lý cực đại của Entropy............................................................................20
7.
Bài tập .................................................................................................................................21
BÀI 2.3: ENTROPY CỦA NHIỀU BIẾN.....................................................................................22
1.
Mục tiêu...............................................................................................................................22
2.
Định nghĩa Entropy của nhiều biến.....................................................................................22
3.
Ví dụ Entropy của nhiều biến..............................................................................................22
4.
Định nghĩa Entropy có điều kiện.........................................................................................22
Biên soạn: TS. L ê Quy ết Thắng, ThS. Phan Tấn Tài & Ks. Dương Văn Hiếu.
1
Giáo trình: Lý thuyết thông tin.
5.
Ví dụ Entropy có điều kiện .................................................................................................23
6.
Quan hệ giữa H(X,Y) với H(X) và H(Y) khi X, Y độc lập.................................................23
7.
Quan hệ giữa H(X,Y) với H(X) và H(Y) khi X, Y tương quan..........................................24
8.
Bài tập .................................................................................................................................25
BÀI 2.4: MINH HỌA CÁC ENTROPY........................................................................................26
1.
Mục tiêu...............................................................................................................................26
2.
Yêu cầu của bài toán ...........................................................................................................26
3.
Xác định các phân phối ngẫu nhiên của bài toán................................................................26
4.
Minh họa Entropy H(X), H(Y) và H(X,Y)..........................................................................27
5.
Minh họa Entropy H(X/Y) và H(Y/X)................................................................................27
6.
Minh họa quan hệ giữa các Entropy....................................................................................27
BAI 2.5: ĐO LƯỢNG TIN (MESURE OF INFORMATION) ......................................................28
1.
Mục tiêu...............................................................................................................................28
2.
Đặt vấn đề bài toán..............................................................................................................28
3.
Xác định các phân phối của bài toán...................................................................................28
4.
Nhận xét dựa theo entropy ..................................................................................................28
5.
Định nghĩa lượng tin ...........................................................................................................29
6.
Bài tập .................................................................................................................................29
CHƯƠNG 3: SINH MÃ TÁCH ĐƯỢC (Decypherable Coding)...................................................31
BÀI 3.1: KHÁI NIỆM VỀ MÃ TÁCH ĐƯỢC..............................................................................31
1.
Mục tiêu...............................................................................................................................31
2.
Đặt vấn đề bài toán sinh mã................................................................................................31
3.
Khái niệm về bảng mã không tách được.............................................................................32
4.
Bảng mã tách được..............................................................................................................32
5.
Khái niệm bảng mã tức thời................................................................................................33
6.
Giải thuật kiểm tra tính tách được của bảng mã..................................................................33
7.
Bài toán 1- yêu cầu..............................................................................................................33
8.
Bài toán 1 - Áp dụng giải thuật...........................................................................................34
9.
Bài toán 2 ............................................................................................................................34
10.
Bài tập .............................................................................................................................35
BÀI 3.2: QUAN HỆ GIỮA MÃ TÁCH ĐƯỢC VÀ ĐỘ DÀI MÃ................................................36
1.
Mục tiêu...............................................................................................................................36
2.
Định lý Kraftn(1949)...........................................................................................................36
3.
Định nghĩa cây bậc D cỡ k..................................................................................................36
4.
Vấn đề sinh mã cho cây bậc D cỡ k....................................................................................37
5.
Chứng minh định lý Kraft (Điều kiện cần).........................................................................37
6.
Chứng minh định lý Kraft (Điều kiện đủ)...........................................................................38
7.
Ví dụ minh họa định lý Kraft..............................................................................................38
8.
Bài tập .................................................................................................................................39
BÀI 3.3: TÍNH TỐI ƯU CỦA ĐỘ DÀI MÃ..................................................................................40
1.
Mục tiêu...............................................................................................................................40
2.
Định lý Shannon (1948)......................................................................................................40
3.
Bảng mã tối ưu tuyệt đối.....................................................................................................40
4.
Bảng mã tối ưu tương đối....................................................................................................41
5.
Điều kiện nhận biết một bảng mã tối ưu.............................................................................41
6.
Định lý Huffman .................................................................................................................41
7.
Phương pháp sinh mã Huffman...........................................................................................42
8.
Minh họa phương pháp sinh mã Huffman ..........................................................................42
9.
Nhận xét tính tối ưu của bảng mã Huffman........................................................................43
10.
Bài tập .............................................................................................................................43
Biên soạn: TS. L ê Quy ết Thắng, ThS. Phan Tấn Tài & Ks. Dương Văn Hiếu.
2
Giáo trình: Lý thuyết thông tin.
CHƯƠNG 4: KÊNH TRUYỀN......................................................................................................45
BÀI 4.1: KÊNH TRUYỀN RỜI RẠC KHÔNG NHỚ ...................................................................45
1.
Mục tiêu...............................................................................................................................45
2.
Giới thiệu.............................................................................................................................45
3.
Mô hình vật lý.....................................................................................................................45
4.
Mô hình toán học.................................................................................................................46
5.
Ví dụ xác định phân phối đầu nhận.....................................................................................47
6.
Lượng tin trên kênh truyền..................................................................................................47
7.
Định nghĩa dung lượng kênh truyền....................................................................................48
BAI 4.2: CÁC DẠNG KÊNH TRUYỀN........................................................................................49
1.
Mục tiêu...............................................................................................................................49
2.
Hiểu định lý về dung lượng kênh truyền,Kênh truyền không mất tin.................................49
3.
Kênh truyền xác định ..........................................................................................................49
4.
Kênh truyền không nhiễu....................................................................................................50
5.
Kênh truyền không sử dụng được.......................................................................................50
6.
Kênh truyền đối xứng..........................................................................................................50
7.
Xây dựng công thức tính dung lượng kênh truyền đối xứng ..............................................51
8.
Định lý về dung lượng kênh truyền.....................................................................................52
9.
Bài tập .................................................................................................................................52
BÀI 4.3: LƯỢC ĐỒ GIẢI MÃ.......................................................................................................53
1.
Mục tiêu...............................................................................................................................53
2.
Đặt vấn đề bài toán giải mã.................................................................................................53
3.
Ví dụ bài toán giải mã.........................................................................................................53
4.
Các khái niệm cơ bản của kỹ thuật truyền tin.....................................................................54
5.
Ví dụ minh họa các khái niệm cơ bản.................................................................................54
6.
Các dạng sai số cơ bản........................................................................................................55
7.
Phương pháp xây dựng lượt đồ giải mã tối ưu....................................................................55
8.
Minh họa xây dựng lược đồ giải mã tối ưu.........................................................................56
9.
Minh họa cách tính các sai số..............................................................................................57
10.
Bài tập 1 ..........................................................................................................................58
11.
Bài Tập 2.........................................................................................................................58
CHƯƠNG 5: SỬA LỖI...................................................................................................................59
BÀI 5.1: NGUYÊN LÝ KHOẢNG CÁCH NHỎ NHẤT HAMMING .........................................59
1.
Mục tiêu: .............................................................................................................................59
2.
Khoảng cách Hamming.......................................................................................................59
3.
Kênh truyền đối xứng nhị phân và lược đồ giải mã tối ưu..................................................59
4.
Ví dụ kênh truyền đối xứng nhị phân..................................................................................60
5.
Quan hệ giữa xác suất giải mã và khoảng cách Hamming..................................................60
6.
Nguyên lý Hamming...........................................................................................................60
7.
Bài tập .................................................................................................................................61
BÀI 5.2: BỔ ĐỀ VỀ TỰ SỬA LỖI VÀ CẬN HAMMING...........................................................62
1.
Mục tiêu...............................................................................................................................62
2.
Bổ đề về tự sửa lỗi...............................................................................................................62
3.
Chứng minh và minh họa bổ đề..........................................................................................62
4.
Cận Hamming. ....................................................................................................................63
5.
Phân các dạng lỗi.................................................................................................................64
6.
Bài tập .................................................................................................................................64
BÀI 5.3: MÃ KIỂM TRA CHẴN LẺ.............................................................................................64
1.
Mục tiêu: .............................................................................................................................64
2.
Bộ mã kiểm tra chẵn lẻ........................................................................................................65
Biên soạn: TS. L ê Quy ết Thắng, ThS. Phan Tấn Tài & Ks. Dương Văn Hiếu.
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Giao-trinh-Ly-thuyet-thong-tin.pdf[1.56 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự