Giáo trình Logic học

Tâm lý học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 34      773      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
df0ntq
Danh mục
Tâm lý học
Thể loại
Ngày đăng
12/3/2014
Loại file
pdf
Số trang
45
Dung lượng
0.49 M
Lần xem
773
Lần tải
34
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Giáo trình Logic học

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Giáo trình Logic học slide 1

Tài liệu Giáo trình Logic học slide 2

Tài liệu Giáo trình Logic học slide 3

Tài liệu Giáo trình Logic học slide 4

Tài liệu Giáo trình Logic học slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Giaùo trình Logic hoïc
CHƯƠNG I.
PHÁN ĐOÁN VÀ CÁC PHÉP LOGIC
§1. PHÁN ĐOÁN VÀ PHỦ ĐỊNH CỦA PHÁN ĐOÁN
1.1. Phán đoán và câu
Phán đoán là một khái niệm cơ bản của logic học. Phán đoán được diễn đạt dưới dạng ngôn
ngữ thành một câu phản ánh tính đúng hay sai một thực tế khách quan.
Câu phản ánh thực tế khách quan đúng, được gọi là phán đoán đúng hoặc cũng gọi là phán
đoán nhận giá trị chân lý đúng.
Câu phản ánh thực tế khách quan sai, được gọi là phán đoán sai hoặc cũng gọi là phán đoán
nhận giá trị chân lý sai.
Logic học, mà một phán đoán chỉ nhận một trong hai giá trị chân lý như trên, gọi là logic lưỡng
trị. Trong giáo trình của chúng ta chỉ xét logic lưỡng trị mà thôi.
Ví dụ về phán đoán đúng:
Dây đồng dẫn điện.
Tác giả của truyện Kiều là Nguyễn Du.
Số 7 là số nguyên tố.
Ví dụ về phán đóan sai:
Paris là thủ đô của nước Anh.
Tác giả của tác phẩm Chinh Phụ ngâm là Bà Huyện Thanh Quan.
Số 12 là số nguyên tố.
Phán đoán được diễn đạt dưới dạng ngôn ngữ thành một câu, nhưng không phải câu nào cũng
là một phán đoán. Chẳng hạn những câu sau đây.
Bông hoa này đẹp quá!
Phải tập trung trong giờ họp.
Chủ nhật này bạn có đi chơi không?
Những câu cảm thán, mệnh lệnh, câu hỏi thường không diễn đạt một phán đoán. Vì nội dung
không chuyển tải được tính đúng hay sai một thực tế. Tuy nhiên những câu hỏi tu từ thì lại diễn đạt
một phán đoán.
“Ớt nào là ớt chẳng cay” đây là một phán đoán đúng, vì nội dung của nó nói lên tính chất cay
của mọi trái ớt.
Thông thường người ta dùng các chữ cái A, B, C,… để ký hiệu một phán đoán. Tính đúng hay
sai của phán đoán được ký hiệu là Đ (hoặc 1) hay S (hoặc 0).
Ví dụ:
A=” Tác giả
của truyện Kiều là Nguyễn
Du”
là một phán đóan
đúng. Ký hiệu:
A=Đ=1.
P=” Tác giả của truyện Quan Âm Thị Kính là Nguyễn Du” là một phán đóan sai. Ký
hiệu: P=S=0.
Hai phán đóan được gọi là bằng nhau nếu có cùng giá trị chân lý.
Với định nghĩa này thì hai phán đóan sau là bằng nhau, mặc dù nội dung không liên quan đến
nhau. Ta cũng gọi hai phán đóan bằng nhau là hai phán đóan tương đương logic.
A = “Truyện Quan Âm Thị Kính là một truyện thơ xuất hiện trong dân gian, mà hiện nay chưa
õ tác giả”

B = “2+2=4”. Chúng bằng nhau vì cả hai đều phản ánh một thực tế khách quan đúng.
Ta cũng viết A=B.
Chúng ta chỉ chú ý đến những phán đoán có cùng nội dung và tương đương logic với nhau.
5
Nguyeãn Ñình Tuøng
1.2. Liên từ logic của một phán đoán:
Từ không, từ và, từ hay (hoặc), nếu … thì …, v.v… được gọi là các liên từ logic của một phán đoán.
Phán đoán không có các liên từ logic được gọi là phán đoán đơn. Phán đoán có các liên từ logic
được gọi là phán đoán phức.
Chẳng hạn phán đoán: “số 2 là số nguyên tố”
là một phán đoán đơn. Phán đoán “số 2 là số nguyên
tố và là số chẵn”
là phán đoán phức.
1.3. Phủ định một phán đóan.
Cho phán đóan P. Phủ định của phán đóan P là một phán đóan, ký hiệu ∼ P, có nội dung và
giá trị chân lý ngược lại với P.
Ví dụ:
P = ” Tác giả của truyện Quan Âm Thị Kính là Nguyễn Du” (S).
Phủ định của P là ∼ P=”
Không phải tác giả của truyện Quan Âm Thị Kính là Nguyễn Du” (Đ).
Q=” 3+4=7” (Đ). Phủ định của phán đóan Q là phán đóan ∼ Q ="3+4 7" (S).
Giá trị chân lý của P và ∼ P được cho trong bảng sau:
P
∼ P
Đ
S
S
Đ
Phủ định của phán đóan P có thể diễn đạt nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn phán đóan P ở trên
có những cách phủ định như sau:
∼ P = ”Tác giả của truyện Quan Âm Thị Kính không phải là Nguyễn Du”.
∼ P = ”Nói rằng tác giả của truyện Quan Âm Thị Kính là Nguyễn Du là sai”.
Bây giờ chúng ta thử xét phán đóan phủ định của phán đóan ∼ P ở trên. Khi đó ∼ (∼ P) sẽ là:
”Nói rằng tác giả của truyện Quan Âm Thị Kính không phải là Nguyễn Du là nói sai”. Điều này cũng
có nghĩa “Tác giả của truyện Quan Âm Thị Kính là Nguyễn Du” = P.
Q = ” 3+4=7” hay là: ” 3 cộng 4 bằng 7”. ∼ Q ="3+4 7" = ” 3 cộng 4 không bằng 7”. Phủ
định của phán đóan ” 3 cộng 4 không bằng 7” là:
∼ (∼ Q)=”Không thể 3 cộng 4 không bằng 7”.
Không thể 3 cộng 4 không bằng 7, tức là 3 cộng 4 bằng 7.
Tóm lại, qua hai ví dụ trên ta có ∼ (∼ P) = P. Điều này không chỉ đúng cho hai ví dụ trên mà
đúng cho mọi phán đóan. Thật vậy chúng ta có thể thấy kết qủa này trong bảng giá trị chân lý sau:
P
∼ P
∼ (∼ P)
Đ
S
Đ
S
Đ
S
Vậy, ∼ (∼ P) = P (không phải không P bằng P).
Trong ngôn ngữ hằng ngày P và
không phải không P thường được dùng trong những tình
huống khác nhau và có thể có ý nghĩa khác nhau. P thường ở dạng khẳng định, không phải không P
thường chúng ta muốn, một mặt khẳng định P, một mặt muốn bác bỏ một ý kiến nào đó không chấp
nhận P. Chẳng hạn:
Chúng tôi yêu hòa bình. Điều này có nghĩa là ta khẳng định chân lý “Chúng tôi yêu hòa bình”.
Còn như nói: “Không phải chúng tôi không yêu hòa bình” là ta muốn bác bỏ một ý kiến nào đó nói
ằng chúng ta không yêu hòa bình. Một mặt muốn khẳng định chúng ta yêu hòa bình.
Trong logic mà một phán đoán chỉ nhận một trong hai giá trị chân lý như trên (gọi là logic
lưỡng trị) ta coi hai câu này là một.
6
Giaùo trình Logic hoïc
§2. HỘI VÀ TUYỂN CỦA CÁC PHÁN ĐOÁN
2.1. Phép hội
2.1.1. Phép hội và liên từ logic “và”:
Hội của hai phán đóan P; Q là phán đóan “P và Q”
có giá trị chân lý cho ở bảng sau:
P
Q
P và Q
Đ
Đ
Đ
Đ
S
S
S
Đ
S
S
S
S
Ký hiệu “ P và Q”
là PQ hoặc PQ.
Ví dụ:
Cho hai phán đóan sau: P = “Tác giả của truyện Kiều là Nguyễn Du” (Đ); Q = ”Tác giả
của Bình Ngô Đại Cáo là Nguyễn Trãi” (Đ). Khi đó phán đóan hội là:
PQ = ”Tác giả của Truyện Kiều là Nguyễn Du và tác giả của Bình Ngô Đại Cáo là Nguyễn
Trãi”. Ta thấy phán đóan này đúng, vì P; Q đều đúng.
Xét hai phán đoán: A = “3Đ); B = “3>7” (S). Khi đó phán đoán hội là
A B= “3
nhỏ hơn 5 và lớn hơn 7”. Ta thấy phán đoán này sai, vì A đúng còn B sai.
Như vậy khi thành lập phán đóan hội chúng ta chỉ việc nối từ và vào giữa hai phán đóan. Tuy
nhiên ta có thể lược bỏ bớt một số từ trùng lặp.
”Tác giả của Truyện Kiều là Nguyễn Du và tác giả của Bình Ngô Đại Cáo là Nguyễn Trãi” = ”
Tác giả của Truyện Kiều là Nguyễn Du và của Bình Ngô Đại Cáo là Nguyễn Trãi”.
2.1.2. Những liên từ khác có ý nghĩa của phép hội.
Trong ngôn ngữ tự nhiên phép hội được diễn đạt bởi một số từ như: đồng thời, nhưng, mà,
song, vẫn, cũng, còn… thậm chí chỉ bằng dấu phẩy.
Tác giả của truyện Kiều là Nguyễn Du còn của Bình Ngô Đại Cáo là Nguyễn Trãi.
Tác phẩm này qúa dài nhưng rất hay (Tác phẩm này qúa dài và tác phẩm này rất hay).
“ Áo chàng đỏ tựa ráng pha,
Ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in”
( Chinh phụ ngâm)
(Áo chàng đỏ tựa ráng pha và ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in).
“ Vừa tài sắc lại nết na
Đồng thời hiếu với mẹ, cha sinh thành”
(Truyện Quan Âm Thị Kính).
2.2. Phép tuyển.
2.2.1. Phép tuyển và liên từ logic “hay”:
Tuyển của hai phán đóan P; Q
là phán đóan “P hay Q”
có giá trị chân lý cho ở bảng sau:
P
Q
P hay Q
Đ
Đ
Đ
Đ
S
Đ
S
Đ
Đ
S
S
S
Ký hiệu “ P hay Q”
là PQ .
7

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Giao-trinh-Logic-hoc.pdf[0.49 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự