Giáo trình Lập trình C căn bản

Kỹ thuật lập trình
  Đánh giá    Viết đánh giá
 34      643      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
yj0ntq
Danh mục
Kỹ thuật lập trình
Thể loại
Ngày đăng
7/2/2014
Loại file
pdf
Số trang
135
Dung lượng
1.65 M
Lần xem
643
Lần tải
34
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Giáo trình Lập trình C căn bản

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Giáo trình Lập trình C căn bản slide 1

Tài liệu Giáo trình Lập trình C căn bản slide 2

Tài liệu Giáo trình Lập trình C căn bản slide 3

Tài liệu Giáo trình Lập trình C căn bản slide 4

Tài liệu Giáo trình Lập trình C căn bản slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Giáo trình Lập trình C căn bản
Trang 1
MỤC
LỤC
BÀI 1 :
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH & PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH ...................... 7
1.1
Mục tiêu ................................................................................................................................ 7
1.2
Lý thuyết ............................................................................................................................... 7
1.2.1
Ngôn ngữ lập trình (Programming Language) ............................................................. 7
1.2.1.1
Thuật giải (Algorithm) ............................................................................................. 7
1.2.1.2
Chương trình (Program) ......................................................................................... 7
1.2.1.3
Ngôn ngữ lập trình (Programming language) ....................................................... 8
1.2.2
Các bước lập trình ........................................................................................................... 8
1.2.3
Kỹ thuật lập trình ............................................................................................................ 8
1.2.3.1
I-P-O Cycle (Input-Pprocess-Output Cycle) (Quy trình nhập-xử lý-xuất) ........ 8
1.2.3.2
Sử dụng lưu đồ (Flowchart) ..................................................................................... 9
BÀI 2 :
LÀM QUEN LẬP TRÌNH C QUA CÁC VÍ DỤ ĐƠN GIẢN ...................... 12
2.1
Mục tiêu .............................................................................................................................. 12
2.2
Nội dung .............................................................................................................................. 12
2.2.1
Khởi động và thoát BorlandC ....................................................................................... 12
2.2.1.1
Khởi động ................................................................................................................ 12
2.2.1.2
Thoát ........................................................................................................................ 13
2.2.2
Các ví dụ đơn giản ......................................................................................................... 13
2.2.2.1
Ví dụ 1 ...................................................................................................................... 13
2.2.2.2
Ví dụ 2 ...................................................................................................................... 15
2.2.2.3
Ví dụ 3 ...................................................................................................................... 16
2.2.2.4
Ví dụ 4 ...................................................................................................................... 16
BÀI 3 :
CÁC THÀNH PHẦN TRONG NGÔN NGỮ C ......................................... 18
3.1
Mục tiêu .............................................................................................................................. 18
3.2
Nội dung .............................................................................................................................. 18
3.2.1
Từ khóa ........................................................................................................................... 18
3.2.2
Tên ................................................................................................................................... 18
3.2.3
Kiểu dữ liệu .................................................................................................................... 18
3.2.4
Ghi chú ............................................................................................................................ 19
3.2.5
Khai báo biến ................................................................................................................. 19
3.2.5.1
Tên biến ................................................................................................................... 19
3.2.5.2
Khai báo biến .......................................................................................................... 19
3.2.5.3
Vừa khai báo vừa khởi gán .................................................................................... 20
3.2.5.4
Phạm vi của biến ..................................................................................................... 20
BÀI 4 :
NHẬP / XUẤT DỮ LIỆUU .......................................................................... 21
4.1
Mục tiêu .............................................................................................................................. 21
4.2
Nội dung .............................................................................................................................. 21
HanoiAptech Computer Education Cente
Thanghv
Giáo trình Lập trình C căn bản
Trang 2
4.2.1
Hàm printf ...................................................................................................................... 21
4.2.2
Hàm scanf ....................................................................................................................... 24
4.3
Bài tập ................................................................................................................................. 25
BÀI 5 :
CẤU TRÚC RẼ NHÁNH CÓ ĐIỀU KIỆN ................................................ 26
5.1
Mục tiêu .............................................................................................................................. 26
5.2
Nội dung .............................................................................................................................. 26
5.2.1
Lệnh và khối lệnh ........................................................................................................... 26
5.2.1.1
Lệnh ......................................................................................................................... 26
5.2.1.2
Khối lệnh ................................................................................................................. 26
5.2.2
Lệnh if ............................................................................................................................. 26
5.2.2.1
Dạng 1 (if thiếu) ...................................................................................................... 26
5.2.2.2
Dạng 2 (if đ ủ) ......................................................................................................... 30
5.2.2.3
Cấu trúc else if ........................................................................................................ 33
5.2.2.4
Cấu trúc if lồng ....................................................................................................... 37
5.2.3
Lệnh switch ..................................................................................................................... 41
5.2.3.1
Cấu trúc switch…case (switch thiếu) .................................................................... 41
5.2.3.2
Cấu trúc switch…case…default (switch đủ) ........................................................ 44
5.2.3.3
Cấu trúc switch lồng ............................................................................................... 46
5.3
Bài tập ................................................................................................................................. 48
5.3.1
Sử dụng lệnh if ............................................................................................................... 48
5.3.2
Sử dụng lệnh switch ....................................................................................................... 49
5.4
Bài tập làm thêm ................................................................................................................ 49
BÀI 6 :
CẤU TRÚC VÒNG LẶP .......................................................................... 51
6.1
Mục tiêu .............................................................................................................................. 51
6.2
Nội dung .............................................................................................................................. 51
6.2.1
Lệnh for ........................................................................................................................... 51
6.2.2
Lệnh
eak ...................................................................................................................... 56
6.2.3
Lệnh continue ................................................................................................................. 56
6.2.4
Lệnh while....................................................................................................................... 56
6.2.5
Lệnh do…while .............................................................................................................. 58
6.2.6
Vòng lặp lồng nhau ........................................................................................................ 60
6.2.7
So sánh sự khác nhau của các vòng lặp ....................................................................... 61
6.3
Bài tập ................................................................................................................................. 62
BÀI 7 :
HÀM ......................................................................................................... 65
7.1
Mục tiêu .............................................................................................................................. 65
7.2
Nội dung .............................................................................................................................. 65
7.2.1
Các ví dụ về hàm ............................................................................................................ 65
7.2.2
Tham số dạng tham biến và tham trị ........................................................................... 68
HanoiAptech Computer Education Cente
Thanghv
Giáo trình Lập trình C căn bản
Trang 3
7.2.3
Sử dụng biến toàn cục ................................................................................................... 69
7.2.4
Dùng dẫn hướng #define ............................................................................................... 71
7.3
Bài tập ................................................................................................................................. 71
BÀI 8 :
MẢNG VÀ CHUỖI ................................................................................... 72
8.1
Mục tiêu .............................................................................................................................. 72
8.2
Nội dung .............................................................................................................................. 72
8.2.1
Mảng ................................................................................................................................ 72
8.2.1.1
Cách khai báo mảng ............................................................................................... 72
8.2.1.2
Tham chiếu đến từng phần tử mảng .................................................................... 72
8.2.1.3
Nhập dữ liệu cho mảng .......................................................................................... 73
8.2.1.4
Đọc dữ liệu từ mảng ............................................................................................... 73
8.2.1.5
Sử dụng biến kiểu khác .......................................................................................... 74
8.2.1.6
Kỹ thuật Sentinal .................................................................................................... 74
8.2.1.7
Khởi tạo mảng ......................................................................................................... 75
8.2.1.8
Khởi tạo mảng không bao hàm kích thước .......................................................... 76
8.2.1.9
Mảng nhiều chiều ................................................................................................... 76
8.2.1.10 Tham chiếu đến từng phần tử mảng 2 chiều ....................................................... 76
8.2.1.11 Nhập dữ liệu cho mảng 2 chiều ............................................................................. 77
8.2.1.12 Đọc dữ liệu từ mảng 2 chiều .................................................................................. 77
8.2.1.13 Sử dụng biến kiểu khác trong mảng 2 chiều ........................................................ 78
8.2.1.14 Khởi tạo mảng 2 chiều ........................................................................................... 78
8.2.1.15 Dùng mảng 1 chiều làm tham số cho hàm ........................................................... 79
8.2.1.16 Dùng mảng 2 chiều làm tham số cho hàm ........................................................... 82
8.2.2
Chuỗi ............................................................................................................................... 84
8.2.2.1
Cách khai báo chuỗi ............................................................................................... 84
8.2.2.2
Hàm nhập (gets), xuất (puts) chuỗi ....................................................................... 85
8.2.2.3
Khởi tạo chuỗi ......................................................................................................... 86
8.2.2.4
Mảng chuỗi .............................................................................................................. 86
8.3
Bài tập ................................................................................................................................. 87
BÀI 9 :
CON TRỎ ................................................................................................ 90
9.1
Mục tiêu .............................................................................................................................. 90
9.2
Nội dung .............................................................................................................................. 90
9.2.1
Con trỏ? .......................................................................................................................... 90
9.2.2
Khái báo biến con trỏ .................................................................................................... 90
9.2.3
Truyền địa chỉ sang hàm ............................................................................................... 91
9.2.4
Con trỏ và mảng ............................................................................................................. 92
9.2.5
Con trỏ trỏ đến mảng trong hàm ................................................................................. 92
9.2.6
Con trỏ và chuỗi ............................................................................................................. 93
9.2.7
Khởi tạo mảng con trỏ trỏ đến chuỗi ........................................................................... 94
9.2.8
Xử lý con trỏ trỏ đến chuỗi ........................................................................................... 95
9.2.9
Con trỏ trỏ đến con trỏ .................................................................................................. 97
9.3
Bài tập ................................................................................................................................. 98
HanoiAptech Computer Education Cente
Thanghv

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

4
1 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (1)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
7/19/2023 8:15:02 PM
tôi rất thích giáo trình này vì nó rất hây

 
LINK DOWNLOAD

Giao-trinh-Lap-trinh-C-can-ban.pdf[1.65 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự