Giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
  Đánh giá    Viết đánh giá
 4      367      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
dutntq
Danh mục
Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Thể loại
Ngày đăng
10/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
71
Dung lượng
0.59 M
Lần xem
367
Lần tải
4
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Trong những năm gần đây, cùng với sự đổi mới và phát triển của nền kinh tế đất nước, hoạt động kinh tế đối ngoại đó được Chính phủ Việt nam đặc biệt coi trọng. Việt nam có điểm xuất phát vào loại thấp nhất thế giới nên yêu cầu phát triển kinh tế đối ngoại được đặt ra như một nhu cầu sống cũn hoặc

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam slide 1

Tài liệu Giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam slide 2

Tài liệu Giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam slide 3

Tài liệu Giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam slide 4

Tài liệu Giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG
------oOo------
KHOÁ LUẬN
TỐT
NGHIỆP
ĐỀ TÀI:
Giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay xuất
nhập khẩu tại
Ngân hàng Ngoại thương Việt nam
Người hướng dẫn: Gv. Lờ Thị Thanh
Người thực hiện
: Nguyễn Thị Hương Mai
Lớp
: A2 - CN9
Hà nội thỏng 5 - 2003
LỜI MỞ ĐẦU.....................................................................................................5
CHƢƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY
XUẤT NHẬP KHẨU Ở NHTM TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƢỜNG........7
I. HOẠT ĐỘNG XNK VÀ VAI TRề CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI
HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU......................................................................7
1. Sự ra đời và phát triển của ngân hàng .......................................................7
2. Vai trũ của tớn dụng ngõn hàng đối với hoạt động kinh doanh XNK ....8
2.1. Vai trũ của hoạt động xuất nhập khẩu đối với nền kinh tế ................8
2.1.1. Vai trũ của hoạt động xuất khẩu....................................................9
2.1.2. Vai trũ của hoạt động nhập khẩu.................................................10
2.2. Vai trũ của tớn dụng ngõn hàng đối với hoạt động xuất nhập khẩu
........................................................................................................................11
II. HOẠT ĐỘNG CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NHTM...............12
1. Nguyờn tắc cho vay của tớn dụng ngõn hàng ..........................................12
2. Các nghiệp vụ cơ bản trong cho vay xuất nhập khẩu.............................13
2.1. Cho vay thông thƣờng ..........................................................................13
2.2. Tớn dụng thuờ mua - Leasing..............................................................15
2.3. Cho vay thấu chi (Overdraft)...............................................................15
2.4. Nghiệp vụ cho vay trên cơ sở hối phiếu ..............................................16
2.4.1. Tớn dụng chiết khấu hối phiếu...................................................16
2.4.2. Tín dụng đối với hối phiếu tư nhân nợ (kỳ phiếu).....................19
2.4.3. Tớn dụng chấp nhận hối phiếu...................................................20
2.5. Nghiệp vụ cho vay trong khuụn khổ tớn dụng chứng từ ..................21
2.6. Nghiệp vụ tín dụng ứng trƣớc cho hoạt động xuất nhập khẩu.........23
2.6.1. Đối với nhà xuất khẩu .................................................................23
2.6.2. Đối với nhà nhập khẩu ................................................................25
III. CHÍNH SÁCH
CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TRONG HOẠT
ĐỘNG CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU........................................................26
1. Chớnh sỏch khỏch hàng.............................................................................26
2. Chớnh sỏch hạn mức tớn dụng..................................................................26
3. Chớnh sỏch lói suất.....................................................................................27
4. Chính sách đảm bảo tín dụng....................................................................27
5. Chớnh sỏch kiểm tra giỏm sỏt việc sử dụng vốn......................................28
6. Chớnh sỏch thu nợ, xử lý nợ và điều chỉnh lói suất.................................29
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
2
CHƢƠNG
II:
THỰC
TRẠNG
HOẠT
ĐỘNG
CHO
VAY
XUẤT
NHẬP
KHẨU TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM..............................30
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG NGOẠI THƢƠNG VN..........30
1. Sự hỡnh thành và phỏt triển của Ngõn hàng Ngoại thƣơng VN............30
2. Công tác tín dụng của NH Ngoại thƣơng VN trong thời gian qua ........30
2.1. Huy động vốn.......................................................................................32
2.2. Sử dụng vốn..........................................................................................34
2.3. Những tồn tại cần khắc phục..............................................................37
3. Chấp nhận cạnh tranh và không ngừng đổi mới để hoà nhập với cộng
đồng tài chính quốc tế.....................................................................................38
4. Các nghiệp vụ kinh doanh sản phẩm ngân hàng mới đƣợc mở rộng....39
II. CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NGÂN HÀNG
NGOẠI THƢƠNG VN......................................................................................40
1. Chớnh sỏch khỏch hàng.............................................................................40
2. Chớnh sỏch thời hạn tớn dụng ..................................................................46
3. Chớnh sỏch hạn mức tớn dụng..................................................................49
4. Chớnh sỏch lói suất tớn dụng ....................................................................50
5. Chính sách tỷ giá hối đoái..........................................................................51
6. Chính sách đảm bảo tín dụng:...................................................................51
7. Chớnh sỏch kiểm tra, giỏm sỏt việc sử dụng vốn.....................................53
8. Chớnh sỏch thu nợ, gia hạn nợ và cỏc biện phỏp phũng ngừa rủi ro....54
III. HOẠT ĐỘNG CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NGÂN HÀNG
NGOẠI THƢƠNG VN......................................................................................56
1. Cho vay xuất khẩu......................................................................................56
2. Cho vay nhập khẩu.....................................................................................57
3. Đánh giá hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu của Ngân hàng Ngoại
thƣơng VN .......................................................................................................58
CHƢƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG
CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƢƠNG VIỆT
NAM .........................................................................................................................62
I.
ĐỊNH
HƢỚNG
CHUNG
VỀ
HOẠT
ĐỘNG
XUẤT
NHẬP
KHẨU
TRONG GIAI ĐOẠN 2003-2005.....................................................................62
1. Định hƣớng chung của nhà nƣớc về hoạt động xuất nhập khẩu trong
giai đoạn 2003-2005 ........................................................................................62
2. Định hƣớng của ngân hàng Ngoại thƣơng Việt nam về hoạt động cho
vay xuất nhập khẩu trong thời gian tới ........................................................63
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Giai-phap-nham-phat-trien-hoat-dong-cho-vay-xuat-nhap-khau-tai-Ngan-hang-Ngoai-thuong-Viet-Nam.pdf[0.59 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự