Giáo trình Microsoft Word 2007

Tin học văn phòng,Microsoft Word
  Đánh giá    Viết đánh giá
 13      447      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
ghvntq
Danh mục
Tin học văn phòng,Microsoft Word
Thể loại
Giáo trình Microsoft Word 2007
Ngày đăng
26/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
40
Dung lượng
1.71 M
Lần xem
447
Lần tải
13
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Chương trình soạn thảo Microsoft Word là một phần mền thuộc bộ chương trình Microsoft Office nổi tiếng của hãng Microsoft. đây là chương trình soạn thảo trực quan, có giao diện đẹp, thân thiện và dễ sử dụng. Với nhiều tính nang mạnh mẽ, Microsoft Word2007 thực sự là một công cụ soạn thảo chuyên nghiệp không thể thiếu trong các ứng dụng văn phòng.

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Giáo trình Microsoft Word 2007

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Giáo trình Microsoft Word 2007 slide 1

Tài liệu Giáo trình Microsoft Word 2007 slide 2

Tài liệu Giáo trình Microsoft Word 2007 slide 3

Tài liệu Giáo trình Microsoft Word 2007 slide 4

Tài liệu Giáo trình Microsoft Word 2007 slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

GiáoTrìnhMicrosoftWord2007
Design:Thanhtusydney@gmail.com
MC LC
MC LC ...............................................................................................................- 1 -
CHƯƠNG TRÌNH ÀO TO MICROSOFT WORD 2007 .............................- 5 -
PHN I: TNG QUAN V" CHƯƠNG TRÌNH.................................................- 5 -
I.
GI$I THI%U V" MICROSOFT WORD.........................................................- 5 -
II. CÁCH KH(I )NG, THOÁT CHƯƠNG TRÌNH. ......................................- 5 -
1.
Khi 
ng chương trình..................................................................................- 5 -
III.
CÁC THAO TÁC QU+N LÝ TÀI LI%U ...................................................- 6 -
1.
M m
t tài liu mi.............................................................................................- 6 -
2.
M m
t tài liu có sn trong  đĩa.....................................................................- 6 -
3.
Lưu m
t tài liu. ..............................................................................................- 6 -
IV.GI$I THI%U C-A S LÀM VI%C.................................................................- 7 -
1.
Ca s làm vic................................................................................................- 7 -
2.
Chc năng thanh th!c ơn :...........................................................................- 7 -
V. CÁCH GÕ TI/NG VI%T VÀ M)T S0 PHÍM CH2C NĂNG.....................- 8 -
1.
Cách gõ d&u ti(ng vit.....................................................................................- 8 -
2.
M
t s* phím chc năng...................................................................................- 8 -
PHN II: QUY TRÌNH TO RA M)T VĂN B+N HOÀN CH6NH...............- 9 -
I.
THI/T L7P TRANG GI8Y..............................................................................- 9 -
1.
Gii thiu thi(t l.p trang so0n th1o................................................................- 9 -
2.
Cách th!c hin.................................................................................................- 9 -
II. 9NH DNG FONT CH: VÀ CĂN CH6NH D: LI%U. ............................- 10 -
1.
23nh d0ng Font ch5......................................................................................- 10 -
2.
Căn ch6nh d5 liu..........................................................................................- 11 -
- 1 -
GiáoTrìnhMicrosoftWord2007
Design:Thanhtusydney@gmail.com
III.9NH DNG ON VĂN..............................................................................- 12 -
1.
Gii thiu v7 Paragraph................................................................................- 12 -
2.
Cách th!c hin lnh 3nh d0ng o0n văn....................................................- 12 -
IV.M)T S0 PHÍM S- DNG TRONG VĂN B+N..........................................- 13 -
PHN III: PHƯƠNG PHÁP ;T TAB, CHÈN KÝ T=, 9NH....................- 14 -
DNG BULLETS AND NUMBERING.............................................................- 14 -
I.
PHƯƠNG PHÁP ;T TAB............................................................................- 14 -
1.
Gii thiu Tab................................................................................................- 14 -
3.
Cách thi(t l.p Tab..........................................................................................- 14 -
II. CHÈN KÝ T= ;C BI%T SYMBOL............................................................- 15 -
1.
Gii thiu v7 Symbol: ....................................................................................- 15 -
2.
Cách th!c hin...............................................................................................- 15 -
III.9NH DNG BULLETS AND NUMBERING:...........................................- 15 -
1.
Gii thiu v7 Bullets and Numbering...........................................................- 15 -
2.
Cách th!c hin lnh 3nh d0ng Bullets and Numbering.............................- 16 -
IV.9NH DNG KHUNG VÀ MÀU N"N.........................................................- 16 -
V. SAO CHÉP VÀ DI CHUYAN VĂN B+N......................................................- 17 -
1.
Sao chép văn b1n...........................................................................................- 17 -
2.
Di chuyCn d5 liu...........................................................................................- 17 -
3.
Dán d5 liu.....................................................................................................- 17 -
PHN IV: CHIA C)T, TO CH: THT C8P U ON........................- 18 -
TÌM KI/N VÀ THAY TH/ D: LI%U..............................................................- 18 -
I.
CHIA C)T........................................................................................................- 18 -
II. TO CH: THT C8P U ON.............................................................- 18 -
- 2 -
GiáoTrìnhMicrosoftWord2007
Design:Thanhtusydney@gmail.com
III.TÌM KI/M VÀ THAY TH/ D: LI%U........................................................- 19 -
1.
Tìm ki(m nhanh trong văn b1n. ...................................................................- 19 -
2.
Thay th( d5 liu.............................................................................................- 20 -
3.
Truy c.p nhanh ti m
t trang văn b1n.........................................................- 20 -
PHN V: CHÈN HÌNH +NH, CH: NGH% THU7T......................................- 21 -
CHÈN S0 TRANG T= )NG...........................................................................- 21 -
I.
CHÈN HÌNH +NH...........................................................................................- 21 -
1.
Chèn m
t Clip Art..........................................................................................- 21 -
2.
Chèn ch5 ngh thu.t Word Art. ...................................................................- 21 -
3.
Chèn m
t File 1nh tH  ĩa...........................................................................- 21 -
4.
23nh d0ng hình 1nh......................................................................................- 22 -
5.
Chèn s* trang t! 
ng trong văn b1n...........................................................- 23 -
PHN VI:B+NG BIAU VÀ M)T S0 THAO TÁC V$I B+NG BIAU..........- 24 -
I.
PHƯƠNG PHÁP TO B+NG BIAU.............................................................- 24 -
II. M)T S0 THAO TÁC V$I B+NG BIAU......................................................- 24 -
1.
Chèn thêm c
t, dòng, ô..................................................................................- 24 -
2.
Xóa dòng, c
t, ô. ............................................................................................- 25 -
3.
T
n ô và tách ô:............................................................................................- 25 -
4.
M
t s* thao tác vi b1ng biCu.......................................................................- 26 -
5.
Phương pháp tính toán trong Word.............................................................- 26 -
6. Phương pháp xSp x(p d5 liu trong b1ng biCu.............................................- 27 -
PHN VII: S- DNG CÔNG TH2C TOÁN HEC.........................................- 28 -
H)P THOI TEXTBOX, VG BIAU H...........................................................- 28 -
I.
PHƯƠNG PHÁP TO CÔNG TH2C TOÁN HEC....................................- 28 -
II. S- DNG H)P THOI TEXTBOX.............................................................- 28 -
- 3 -

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Gia-o-tri-nh-Microsoft-Word-2007.pdf[1.71 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)