Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Biểu mẫu,Thuế - Kế toán - Kiểm toán
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      164      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
e9iotq
Danh mục
Biểu mẫu,Thuế - Kế toán - Kiểm toán
Thể loại
Biểu mẫu kế toán
Ngày đăng
22/5/2015
Loại file
Số trang
0
Dung lượng
Lần xem
164
Lần tải
0
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kiểm toán

 

Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

TÊN DOANH NGHIỆP
_______ 
Số: ….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
…, ngày…   tháng…    năm 20… 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán Kính gửi: Bộ Tài chính
Phần 1. Thông tin về doanh nghiệp
1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa) ....................................
Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):  …………………………
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính: …………………………. ......................................................
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư) số……..do ....…(tên cơ quan cấp).......cấp ngày…....tháng…...năm…...tại ……………
4. Vốn điều lệ: ..............., trong đó vốn góp của các kiểm toán viên hành nghề là .............., chiếm ........% vốn điều lệ.
5. Điện thoại: ………………………………. Fax: ............................................
6. Website (nếu có) …………………. E-mail: ..................................................
7. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và tên ………………………………….. Giới tính: .........................................
Chức vụ: .....................................................................................................
Quốc tịch ……………. Sinh ngày: ........../......../........
Giấy CMND/Hộ chiếu số: ………….. cấp ngày: ........../..../…………. tại ..............
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....................................................................
Điện thoại: ……………….…………… E-mail: ......................................................
Nơi ở hiện nay: ...............................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số: .................. cấp ngày......./..../....
8. Giám đốc (Tổng Giám đốc) (Nếu không đồng thời là người đại diện theo pháp luật):
Họ và tên ………………………………….. Giới tính: .........................................
Quốc tịch ……………. Sinh ngày: ........../......../........
Giấy CMND/Hộ chiếu số: ………….. cấp ngày: ........../..../…………. tại ..............
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .........................................................................
Điện thoại: …………………………… E-mail: ........................................................
Nơi ở hiện nay: .................................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số: .................. cấp ngày......./..../....
Phần 2. Thông tin về chi nhánh của doanh nghiệp đề nghị được kinh doanh
dịch vụ kiểm toán
1. Chi nhánh 1:
- Tên chi nhánh............................................................... 
- Địa chỉ chi nhánh :........................................................
- Điện thoại: ..................................... Fax:......................
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số……..do ....…(tên cơ quan cấp).......cấp ngày…....tháng…...năm…...tại …………………………………..
 - Người đứng đầu chi nhánh:
Họ và tên ………………………………….. Giới tính: .........................................
Quốc tịch ……………. Sinh ngày: ........../......../........
Giấy CMND/Hộ chiếu số: ………….. cấp ngày: ........../..../…………. tại ..............
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..............................................................................
Điện thoại: ……………….…………… E-mail: ......................................................
Nơi ở hiện nay: ..........................................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số: .................. cấp ngày......./..../....
2. Chi nhánh 2:
.....
Phần II. Nội dung đề nghị và hồ sơ kèm theo
1. (Tên doanh nghiệp) đề nghị Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho doanh nghiệp theo quy định tại Luật kiểm toán độc lập và Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập.
2. Hồ sơ kèm theo gồm có:  
- .…………………………………………………………………............
- .………………………………………………………………............…
Phần III.  Doanh nghiệp cam kết
(Tên doanh nghiệp) xin cam kết:
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của những nội dung kê khai trên đây và các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ gửi kèm theo Đơn này .
2. Nếu được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán, (tên doanh nghiệp)sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập.
 
Người đại diện theo pháp luật
(Ký tên, ghi rõ họ và tên, và đóng dấu) 
Ghi chú:
- Tên doanh nghiệp, tên chi nhánh, địa chỉ kê khai trong đơn phải phù hợp với tên, địa chỉ ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh.

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Don-de-nghi-cap-Giay-chung-nhan-kinh-doanh-dich-vu-kiem-toan.[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự